Інші завдання дивись тут...

Завдання 554

Майстер склав 16 столів комп’ютерного класу за 4 год. Чому дорівнює продуктивність праці майстра?

Розв'язання

16 : 4 = 4 (ст.)  склав за 1 годину.

Відповідь: продуктивність майстра 4 ст./год.

 

Завдання 555

Зерноочисна машина за 3 год очистила від домішок 120 т зерна. Чому дорівнює продуктивність цієї машини?

Розв'язання

120 : 3 = 40 (т)  очистила за 1 год.

Відповідь: продуктивність машини 40 т/год.

 

Завдання 556

Із поля, площа якого дорівнює 10 га, зібрали 250 ц жита. Чому дорівнює врожайність жита на цьому полі?

Розв'язання

250 : 10 = 25 (ц) – зібрав з 1 га.

Відповідь: урожайність на полі 25 ц/га.

 

Завдання 557

Тренер у 4 рази старший за Юрія. Скільки років тренеру і скільки Юрію, якщо Юрій молодший від тренера на 27 років? Нехай Юрію х років. Яке рівняння відповідає умові задачі? 3) 4х – х = 27

 

Завдання 558

За 1200 грн купили 15 однакових футболок.

1) Знайдіть ціну футболки. 1 200 : 15 = 80 (грн)

2) Чому дорівнювала б вартість покупки, якби купували ту саму кількість футболок за ціною 70 грн? 70 • 15 = 1 050 (грн)

 

Завдання 559

Купили 18 однакових зошитів за ціною 5 грн.

1) Знайдіть вартість покупки. 18 • 5 = 90 (грн)

2) Скільки зошитів за ціною 6 грн можна купити за ті самі гроші? 90 : 6 = 15 (з.)

 

Завдання 560

Продуктивність верстата для виготовлення пластикових пляшок дорівнює 15 пл./хв. 

1) Скільки пляшок може виготовити верстат за 20 хв? 15 • 20 = 300 (пл.)

2) За скільки хвилин верстат може виготовити 900 пляшок? 900 : 15 = 60 (хв)

 

Завдання 561

Майстер за 8 год виготовив 72 деталі.

1) Знайдіть продуктивність праці майстра. 72 : 8 = 9 (д./год)

2) За скільки годин майстер може виготовити 90 таких деталей? 90 : 9 = 10 (год)

 

Завдання 562

У фермерському господарстві з поля, площа якого дорівнює 6 га, зібрали 96 т картоплі.

1) Чому дорівнює врожайність картоплі на цьому полі? 96 : 6 = 16 (т/га)

2) Скільки тонн картоплі збирали з 4 га цього поля? 16 • 4 = 64 (т)

3) Зі скількох гектарів було зібрано 80 т картоплі? 80 : 16 = 5 (га)

 

Завдання 563

Із поля, площа якого дорівнює 9 га, зібрали 198 ц сої.

1) Чому дорівнює врожайність сої на цьому полі? 198 : 9 = 22 (ц/га)

2) Зі скількох гектарів було зібрано 110 ц сої? 110 : 22 = 5 (га) 

 

Завдання 564

З 16 гектарів поля зібрали 720 центнерів кукурудзи. Скільки можна зібрати центнерів кукурудзи з 10 гектарів цього поля?

Розв'язання

1) 720 : 16 = 45 (ц/га)  урожайність поля.

2) 45 • 10 = 450 (ц)  можна зібрати кукурудзи з 10 гектарів.

Відповідь: 450 центнерів. 

 

Завдання 565

З 20 гектарів поля зібрали 500 центнерів соняшника. Зі скількох гектарів цього поля можна зібрати 150 центнерів соняшника?

Розв'язання

1) 500 : 20 = 25 (ц/га)  урожайність поля.

2) 150 : 25 = 6 (га)  зі стількох гектарів.

Відповідь: 6 гектарів.

 

Завдання 566

Автомобіль проїхав 96 км, витративши 8 л бензину. Скільки ще кілометрів він може проїхати без заправки, якщо в баку залишилося 15 л бензину?

Розв'язання

1) 96 : 8 = 12 (л)  витрата на 1 км.

2) 12 • 15 = 180 (км)  може проїхати на 15 літрах.

Відповідь: 180 кілометрів.

 

Завдання 567

На принтері мають надрукувати 128 сторінок тексту. Перші 16 сторінок принтер надрукував за 1 хв. За скільки хвилин принтер надрукує решту сторінок?

Розв'язання

1) 128  16 = 112 (с.)  решта сторінок.

2) 112 : 16 = 7 (хв) — потрібно для друку решти сторінок.

Відповідь: 7 хв.

 

Завдання 568

За набір олівців і ручку Олег заплатив 42 грн. Знайдіть ціну набору олівців і ціну ручки, якщо олівці в 5 разів дорожчі за ручку?

Розв'язання

Нехай ціна ручки х грн, тоді ціна олівця 5х грн.

х + 5х = 42

6х = 42

х = 42 : 6

х = 7 (грн) – ціна ручки.

7 • 5 = 35 (грн) – набір олівців.

Відповідь: 35 грн, 7 грн.

 

Завдання 569

У двох ящиках 32 кг картоплі, до того ж у другому ящику — утричі більше, ніж у першому. Скільки кілограмів картоплі в кожному ящику? Скористайтеся схемою.

Розв'язання

Нехай у І ящику х кг, тоді в ІІ ящику 3х кг.

х + 3х = 32

4х = 32

х = 32 : 4

х = 8 (кг) – у І ящику.

8 • 3 = 24 (кг) – у ІІ ящику.

Відповідь: 8 кг картоплі, 24 кг картоплі.

 

Завдання 570

Загальна площа двох ділянок дорівнює 600 м2. Знайдіть площу кожної ділянки, якщо відомо, що площа першої вдвічі менша від площі другої.

Розв'язання

Нехай площа I ділянки х м2, тоді площа ІІ ділянки 2х м2.

х + 2х = 600

3х = 600

х = 200 (м2) – площа І ділянки.

200 • 2 = 400 (м2) – площа ІІ ділянки.

Відповідь: 200 м2, 400 м2.

 

Завдання 571

Перший автомат за 10 хв розфасовує 350 кг борошна, а другий за 5 хв — 200 кг. За скільки хвилин вони розфасують 900 кг борошна, працюючи разом?

Розв'язання

1) 350 : 10 = 35 (кг) – І автомат за 1 хв.

2) 200 : 5 = 40 (кг) – ІІ автомат за 1 хв.

3) 35 + 40 = 75 (кг) – разом за 1 хв.

4) 900 : 75 = 12 (хв) – за стільки хв разом розфасують.

Відповідь: 12 хвилин.

 

Завдання 572

Один оператор набирає на комп’ютері 40 сторінок тексту за 8 год, а другий — 24 сторінки за 6 год. За скільки годин вони наберуть 54 сторінки тексту, працюючи разом?

Розв'язання

1) 40 : 8 = 5 (с.) – І оператор за 1 год.

2) 24 : 6 = 4 (с.) – ІІ оператор за 1 год.

3) 5 + 4 = 9 (с.) – разом за 1 год.

4) 54 : 9 = 6 (год) – за стільки год разом наберуть.

Відповідь: 6 годин.

 

Завдання 573

Із першого поля зібрали 800 ц гороху, а з другого — 640 ц. Загальна площа обох полів дорівнює 45 га, а врожайність на полях однакова. Знайдіть площу кожного поля.

Розв'язання

1) 800 + 640 = 1440 (ц) – усього зібрали.

2) 1440 : 45 = 32 (ц)  зібрали з 1 га.

3) 800 : 32 = 25 (га)  площа І поля.

4) 640 : 32 = 20 (га)  площа ІІ поля.

Відповідь: 25 га, 20 га.

 

Завдання  574

У господарстві дві ділянки мають площі 17 га та 21 га. На меншій ділянці виростили гречку, а на більшій виростили й зібрали 1197 ц пшениці. Скільки центнерів гречки буде зібрано, якщо її врожайність утричі менша, ніж урожайність пшениці?

Розв'язання

1) 1197 : 21 = 57 (ц) – пшениці з 1 га.

2) 57 : 3 = 19 (ц) – гречки з 1 га.

3) 17 • 19 = 323 (ц) – гречки зібрано.

Відповідь: 323 ц.

 

Завдання 575

У саду господар зібрав яблук на 160 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів яблук і скільки кілограмів груш зібрав господар, якщо яблук він зібрав у 5 разів більше, ніж груш?

Розв'язання

Нехай груш зібрав х кг, тоді яблук  5х кг.

5х – х = 160

4х = 160

х = 160 : 4

х = 40 (кг) – зібрав груш.

40 • 5 = 200 (кг) – зібрав яблук.

Відповідь: 200 кг, 40 кг.

 

Завдання 576

У магазині до обіду продали молока на 36 пакетів менше, або в 4 рази менше, ніж після обіду. Скільки пакетів молока продали до обіду і скільки — після обіду?

Розв'язання

Нехай продали до обіду х п., тоді після обіду  4х п..

4х – х = 36

3х = 36

х = 36 : 3

х = 12 (п.) – до обіду.

12 • 4 = 48 (п.) – після обіду.

Відповідь: 12 пакетів, 48 пакетів.

 

Завдання 577

Олег народився, коли мамі було 22 роки. Зараз мама втричі старша за Олега. Скільки зараз років мамі й скільки — Олегові?

Розв'язання

1) 22 • 3 = 66 (р.) – зараз мамі.

2) 66 : 3 = 22 (р.) – зараз Олегові.

Відповідь: 66 років, 22 роки.

 

Завдання 578

Відстань від школи до будинку Олени в 4 рази, або на 750 м, більша, ніж відстань від школи до будинку Наталі. Знайдіть відстані від школи до будинків дівчат. Скористайтеся схемою.

Розв'язання

1) 750 : 3 = 250 (м) – відстань від школи до будинку Наталі.

2) 750 + 250 = 1000 (м) – відстань від школи до будинку Олени.

Відповідь: 250 м, 1000 м.

 

Завдання 579

У двох ящиках було разом 42 кг яблук. Коли з першого ящика взяли 12 кг яблук, то в ньому стало вдвічі менше яблук, ніж у другому ящику. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику спочатку?

Розв'язання

1) 42 – 12 = 30 (кг) – стало в усіх ящиках.

2) 30 : 3 = 10 (кг) – стало в кожному ящику.

3) 10 + 12 = 22 (кг) – було в І ящику.

4) 10 • 2 = 20 (кг) – було в ІІ ящику.

Відповідь: 22 кг, 20 кг.

 

Завдання 580

Маса м’якого кутка, який складається із дивана та двох однакових крісел, дорівнює 102 кг. Знайдіть масу дивана і масу крісла, якщо крісло в 4 рази легше, ніж диван?

Розв'язання

Нехай маса крісла х кг, тоді маса дивана 4х кг.

2х + 4х = 102

6х = 102

х = 102 : 6

х = 17 (кг) – маса крісла.

17 • 4 = 68 (кг) – маса дивана.

Відповідь: 17 кг, 68 кг.

 

Завдання 581

На двох ділянках росте 157 яблунь, до того ж на першій ділянці — на 43 яблуні більше, ніж на другій. Скільки яблунь росте на кожній ділянці?

Розв'язання

Нехай на ІІ ділянці росте х ябл., тоді на І ділянці — х + 43 ябл.

 х + х + 43 = 157

2х = 157 – 43

2х = 114

х = 114 : 2

х = 57 (ябл.) – на ІІ ділянці;

57 + 43 = 100 (ябл.) – на І ділянці.

Відповідь: 100 яблунь, 57 яблунь.

 

Завдання 582

У 5-А і 5-Б класах разом навчається 58 учнів, до того ж у 5-А класі — на 4 учні більше, ніж у 5-Б. Скільки учнів навчається в кожному класі?

Розв'язання

Нехай у 5-Б класі навчається х уч., тоді у 5-А — х + 4 уч.

х + х + 4 = 58

2х = 58 – 4

2х = 54

х = 27 (уч.) – навчаються у 5-Б класі.

27 + 4 = 31 (уч.) – навчаються у 5-А класі.

Відповідь: 31 учень, 27 учнів.

 

Завдання 583

Кабель завдовжки 36 м потрібно розрізати на дві частини так, щоб одна частина була на 8 м коротша від другої. Чому має дорівнювати довжина кожної з цих частин?

Розв'язання

Нехай коротша частина має х м, тоді довша частина — х + 8 м.

х + х + 8 = 36

2х = 28

х = 14 (м) – коротша частина.

14 + 8 = 22 (м) – довша частина.

Відповідь: 14 м, 22 м.

 

Завдання 584

Три грона винограду мають разом 69 виноградин. У першому гроні виноградин удвічі більше, ніж у другому, а в третьому — на 6 менше, ніж у першому. Скільки виноградин у кожному гроні?

Розв'язання

Нехай у другому гроні було х в., тоді у першому — 2х в., а у третьому — 2х – 6 в.

х + 2х + 2х – 6 = 69

5х = 69 + 6

5х = 75

х = 15 (в.) – у ІІ гроні.

15 • 2 = 30 (в.) – у І гроні.

30 – 6 = 24 (в.) – у ІІІ гроні.

Відповідь: 30 виноградин, 15 виноградин, 24 виноградини.

 

Завдання 585

Богдан, Андрій і Сергій разом мають 80 горіхів. У Богдана горіхів удвічі більше, ніж в Андрія, а в Андрія — утричі більше, ніж у Сергія. Скільки горіхів у кожного з хлопців?

Розв'язання

Нехай Сергій має х г., тоді Андрій — 3х – у г., а Богдан — 6х – у г.

х + 3х + 6х = 80

10х = 80

х = 80 : 10

х = 8 (г.) – горіхів у Сергія.

8 • 3 = 24 (г.) – горіхів у Андрія.

24 • 2 = 48 (г.) – горіхів у Богдана.

Відповідь: 48 горіхів, 24 горіхи, 8 горіхів.

 

Завдання 586

Із трьох полів зібрали 2480 кг сіна. Із першого та другого полів сіна зібрали порівну, а з третього — на 50 кг більше, ніж з першого. Скільки кілограмів сіна зібрали з кожного поля?

Розв'язання

1) 2480 – 50 = 2430 (кг) – з усіх полів порівну.

2) 2430 : 3 = 810 (кг) – зібрали окремо з І та ІІ полів.

3) 810 + 50 = 860 (кг) – зібрали з ІІІ поля.

Відповідь: 810 кг, 810 кг, 860 кг.

 

Завдання 587

У квітковому магазині в продажу є орхідеї, бегонії та фіалки — усього 27 вазонів. Бегоній і фіалок відповідно на 4 та 5 вазонів більше, ніж орхідей. Скільки вазонів кожного виду є в магазині?

Розв'язання

Нехай  орхідей було х в., тоді бегоній — х + 4 в., а фіалок  — х + 5 в.

х + х + 4 + х + 5 = 27

3х + 9 = 27

3х = 27 – 9

3х = 18

х = 6 (в.) – орхідей.

6 + 4 = 10 (в.) – бегоній.

6 + 5 = 11 (в.) – фіалок.

Відповідь: 6 вазонів; 10 вазонів, 11 вазонів.

 

Завдання 588

Зібрані 55 кг яблук розклали в три ящики. Виявилося, що в другому ящику яблук на 4 кг більше, ніж у першому, а в третьому — на 5 кг більше, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук поклали в кожний ящик?

Розв'язання

Нехай в І ящик розклали х кг, тоді в ІІ ящик — х + 4 кг, а в ІІІ ящик — х + 4 + 5 кг.

х + х + 4 + х + 9 = 55

3х + 13 = 55

3х = 55 – 13

3х = 42

х = 42 : 3

х = 14 (кг) – в І ящику.

14 + 4 = 18 (кг) – в ІІ ящику.

18 + 5 = 23 (кг) – в ІІІ ящику.

Відповідь: 14 кг, 18 кг, 23 кг.

 

Завдання 589

На трьох полицях 73 книжки. На другій полиці книжок на 7 більше, ніж на першій, а на третій — на 5 більше, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці?

Розв'язання

Нехай на І полиці було х кн., тоді на ІІ — х + 7 кн., а на ІІІ — х + 7 + 5 кн.

х + х + 7 + х + 7 + 5 = 73

3х + 19 = 73

3х = 73 – 19

3х = 54

х = 18 (кн.) – на І полиці.

18 + 7 = 25 (кн.) – на ІІ полиці.

25 + 5 = 30 (кн.) – на ІІІ полиці.

Відповідь: 18 книжок, 25 книжок, 30 книжок.

 

Завдання 590

У чотирьох бідонах 53 л молока. У першому бідоні є 11 л молока, у другому — стільки само, скільки й у третьому, а в четвертому — на 3 л менше, ніж у третьому. Скільки літрів молока в четвертому бідоні?

Розв'язання

Нехай у ІII бідоні було х л, тоді в ІV — х – 3 л, а в ІІ – х л.

11 + х + х + х – 3 = 53

3х = 53 + 3 – 11

3х = 45

х = 45 : 3

х = 15 (л) – у ІІ та ІІІ бідонах окремо.

15 – 3 = 12 (л) – у IV бідоні.

Відповідь: 12 л.

 

Завдання 591

Чи можна в клітинках квадратної таблиці розміру 3 × 3 розмістити натуральні числа від 1 до 9 так, щоб суми чисел в усіх рядках дорівнювали тому самому числу? Можна.

1
6
8
2
4
9
3
5
4

1)1 + 9 + 2 + 8 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 = 45 – сума усіх цифр.

2) 45 : 3 = 15 – сума цифр кожного рядка.

 

Вправи для повторення

Вправа 592 Порядок дій

1) 504  372 – (912 – 156)  7 = 182196

2) 596 – (1539 + 1149) : 32 = 512

_ 912
  156
  756
х 756
     7
 5292
х  504
    372
  1008
 3528
1512   
187488
_ 187488
      5292
   182196
+ 1539
   1149
   2688

_2688 |  32 

  256     84

  _128

    128

       0

_ 596

    84

   512

Завдання 593

1) Якщо а = 12, то (54 + 146)  а – 150а = 50а = 50 • 12 = 600

2) Якщо а = 4, b = 25, то 44а  25b + 8b  125а = аb (44  25 +  125) = 

= аb (1 100 + 1 000) = 2 100 аb = 2 100 • 4 • 25 = 210 000

 

Завдання 594 Використовуючи формулу шляху s = vt, знайдіть s, якщо:

1) v = 80 км/год, t = 4 год; S = vt = 80 • 4 = 320 (км)

2) v = 200 м/хв, t = 1 год. S = vt = 200 • 60 = 12000 (м) = 12 (км)

 

Завдання 595 Використовуючи формулу шляху s = vt, знайдіть:

1) v, якщо s = 228 км, t = 3 год; v = S : t = 228 : 3 = 76 (год)

2) t, якщо s = 102 м, v = 6 м/с. t = S : v = 102 : 6 = 17 (с)

Інші завдання дивись тут...