Інші завдання дивись тут...

Завдання 1324 Обчисліть:
1) 2,5 : 0,5 = 5
2) 0,48 : 0,06 = 8
3) 1,2 : 0,02 = 60
4) 4 : 0,4 = 10

Завдання 1325

1,218 : 0,1 = 12,18
1,218 : 0,01 = 121,8
1,218 : 0,001 = 1218

Завдання 1326, 1327

1) 0,48 : 0,6 = 0,8 
2) 2,15 : 0,05 = 43
3) 8,4 : 0,21 = 40
4) 4,07 : 3,7 = 1,1 
5) 0,776 : 0,08 = 9,7 
6) 0,035 : 0,7 = 0,05
7) 0,0048 : 1,6 = 0,003 
8) 18 : 0,75 = 24
9) 510 : 0,16 = 3187,5
1) 17,4 : 0,6 = 2,9 
2) 4,05 : 0,09 = 4,5 
3) 8,4 : 0,12 = 70
4) 0,075 : 1,5 = 0,05 
5) 0,012 : 0,05 = 0,24 
6) 36 : 0,48 = 75

Завдання 1328, 1329

1) 5,82 : 0,1 = 58,2 
2) 1,84 : 0,01 = 184 
3) 0,025 : 0,01 = 2,5
4) 1,5 : 0,01 = 150 
5) 25 : 0,01 = 2500
6) 12 : 0,001 = 12000
1) 5,82 : 0,1 = 58,2 
2) 1,8 : 0,01 = 180 
3) 15 : 0,001 = 15000

 

Завдання 1330 Рівняння

1) 0,4х = 2,8
   х = 2,8 : 0,4
   х = 7
2) 1,5х = 9
    х = 9 : 1,5
    х = 6
3) 0,25х = 0,4.
    х = 0,4 : 0,25
    х = 1,6

Завдання 1331

1) 1,2х = 3,6
   х = 3,6 : 1,2
   х = 3
2) 0,3х = 21
    х = 21 : 0,3
    х = 70
3) 0,05х = 0,2
   х = 0,2 : 0,05
   х = 4

Завдання 1332 

Довжина екрана дорівнює 0,7 м, а площа — 0,28 м². Знайдіть ширину екрана. У скільки разів довжина екрана більша за ширину?
Розв'язання

1) 0,28 : 0,7 = 0,4 (м) – ширина екрана.

2) 0,7 : 0,4 = 1,75 (р.) – у стільки разів довжина більша за ширину.

Відповідь: у 1,75 разів.

 

Завдання 1333 
За 1,2 кг цукерок заплатили 96 грн, а за 0,5 кг печива — 32 грн. 1) Скільки гривень коштує 1 кг цукерок? Печива? 2) У скільки разів 1 кг печива дешевший від 1 кг цукерок?

Розв'язання

1) 96 : 1,2 = 80 (грн) – коштує 1 кг цукерок.

2) 32 : 0,5 = 64 (грн) – коштує 1 кг печива.

3) 80 : 64 = 1,25 (р.) – у стільки разів 1 кг печива дешевший від 1 кг цукерок.

Відповідь: 1) 80 грн, 64 грн; 2) у 1,25 разів.

 

Завдання 1334 
Пішохід за 0,8 год пройшов 3,6 км. 1) Знайдіть швидкість пішохода. 2) За який час він пройде 5,4 км?

Розв'язання

1) 3,6 : 0,8 = 4,5 (км/год) – швидкість пішохода.

2) 5,4 : 4,5 = 1,2 (год) – час руху.

Відповідь: 1) 4,5 км/год; 2) у 1,2 год.

 

Завдання 1335 
У фермерському господарстві зібрали кукурудзу з двох полів: із першого — 25,2 т, а з другого — 31,5 т. На якому з полів урожайність кукурудзи більша, якщо площа першого поля дорівнює 5,6 га, а другого — 7,5 га?

Розв'язання

1) 25,2 : 5,6 = 4,5 (т) – зібрали з га на першому полі.

2) 31,5 : 7,5 = 4,2 (т) – зібрали з га на другому полі.

4,5 > 4,2

Відповідь: на першому полі урожайність більша.

 

Завдання 1336 
Шлях завдовжки 45 км мотоцикліст проїхав за 0,75 год, а велосипедист — за 2,25 год. На скільки кілометрів за годину швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста?

Розв'язання

1) 45 : 0,75 = 60 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

2) 45 : 2,25 = 20 (км/год) – швидкість велосипедиста.

3) 60  20 = 40 (км/год) – на стільки більша швидкість мотоцикліста.

Відповідь: на 40 км/год.

 

Завдання 1337 Знайдіть значення виразу:
1) 62,12 – 61,44 : 1,2 = 62,12 – 51,2 = 10,92
2) 0,0432 : 0,12 + 0,2 : 0,25 = 0,36 + 0,8 = 1,16
3) 35 : 0,5 – (3 – 0,594) : 0,15 = 70 – 2,406 : 0,15 = 70  16,04 = 53,96
4) (1 : 0,08 – 9,75) : 0,025 = (12,5 – 9,75) : 0,025 = 2,75 : 0,025 = 110
5) 10,8 : (7,67 – 1,4  2,05) = 10,8 : (7,67 – 2,87) = 10,8 : 4,8 = 2,25 
6) 10,79 : 8,3 – (5 – 0,56) : 3,7 = 10,79 : 8,3 – 4,44 : 3,7 = 1,3 – 1,2 = 0,1

 

Завдання 1338 Знайдіть значення виразу:
1) (44,2 – 43,93) : 4,5 + 0,04 = 0,27 : 4,5 + 0,04 = 0,06 + 0,04 = 0,1
2) 9,75 : (4 – 2,05) – 1,1 : 10 =  9,75 : 1,95 – 1,1 : 10 = 5 – 0,11 = 4,89
3) 3,5 : 7 + 2,8 : 0,4 – 0,74  5 = 0,5 + 7 – 3,7 = 7,5 – 3,7 = 3,8
4) 0,972 : (1,8 + 0,6) + 0,505 = 0,972 : 2,4 + 0,505 = 0,405 + 0,505 = 0,91

 

Завдання 1339
1) 4,2х + 1,6х – 3,3х = 0,2
    2,5х = 0,2
    х = 0,2 : 2,5
    х = 0,08
2) х – 0,08х + 1,8 = 11
   0,92х = 11 – 1,8
   0,92х = 9,2
   х = 9,2 : 0,92
   х = 10
3) 5,6(х + 0,6) = 30,8
    5,6х + 3,36 = 30,8
    5,6х = 30,8 – 3,36
    5,6х = 27,44
    х = 27,44 : 5,6
    х = 4,9
4) 0,09 : (0,7 – х) = 0,3
    0,7 – х = 0,09 : 0,3
    0,7 – х = 0,3
    х = 0,7 – 0,3
    х = 0,4

Завдання 1340

1) 7,2х – 3,7х + 1,3х = 2,4
    4,8х = 2,4
    х = 2,4 : 4,8
    х = 0,5
2) 1,5(7,8 – х) = 5,1
    7,8 – х = 5,1 : 1,5
    7,8 – х = 3,4
    х = 7,8 – 3,4
    х = 4,4

Завдання 1341

У першому бідоні 37,5 л молока, що у 2,5 раза більше, ніж у другому, а у другому — удвічі більше, ніж у третьому. Скільки літрів молока в третьому бідоні?

Розв'язання

1) 37,5 : 2,5 = 15 (л) – у другому бідоні.

2) 15 : 2 = 7,5 (л) – у третьому бідоні.

Відповідь: 7,5 літрів.

 

Завдання 1342
Верстат за 1,8 год виготовив 1440 пластикових пляшок. За скільки годин він може виготовити 2000 таких пляшок?

Розв'язання

1) 1440 : 1,8 = 800 (пл.) – виготовив за 1 год.

2) 2000 : 800 = 2,5 (пл.) – за стільки часу може виготовити 200 пляшок.

Відповідь: 2,5 пляшок.

 

Завдання 1343
Із 12 м тканини можна пошити 15 однакових рушників. Скільки таких рушників можна пошити з 4,8 м тканини?

Розв'язання

1) 12 : 15 = 0,8 (м) – тканини використовують на 1 рушник.

2) 4,8 : 0,8 = 6 (р.) – можна пошити.

Відповідь: 6 рушників.

 

Завдання 1344
Із пункту A виїхали одночасно в тому самому напрямку два велосипедисти. Через скільки годин відстань між ними дорівнюватиме 1,5 км, якщо швидкість першого велосипедиста дорівнює 22,6 км/год, а другого — 20,1 км/год?

Розв'язання

1) 22,6  20,1 = 2,5 (км/год) – швидкість зближення.

2) 1,5 : 2,5 = 0,6 (год) – через стільки часу буде 1,5 км.

Відповідь: 0,6 годин.

 

Завдання 1345
Перша туристична група наздоганяє другу. У даний момент відстань між ними дорівнює 0,24 км. Через який час перша група наздожене другу, якщо їхні швидкості відповідно дорівнюють 4,2 км/год і 3,4 км/год?

Розв'язання

1) 4,2  3,4 = 0,8 (км/год) – швидкість зближення.

2) 0,24 : 0,8 = 0,3 (год) – через стільки часу наздожене.

Відповідь: 0,3 год.

 

Завдання 1346
За 1 хв перший автомат розфасовує 30,8 кг крупи, а другий — 31,7 кг. За скільки хвилин вони розфасують 1 т крупи, працюючи разом?

Розв'язання

1) 30,8 + 31,7 = 62,5 (кг) – розфасовують разом за 1 хв.

2) 1000 : 62,5 = 16 (хв) – через стільки часу розфасують.

Відповідь: 16 хв.

 

Завдання 1347
Із двох міст виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі. Швидкість першого автомобіля дорівнює 80,8 км/год, а другого — 73,7 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між містами дорівнює 123,6 км?

Розв'язання

1) 80,8 + 73,7 = 154,5 (км/год) – швидкість зближення.

2) 123,6 : 154,5 = 0,8 (год) – через стільки часу зустрінуться.

Відповідь: 0,8 год.

 

Завдання 1348
Мамі 35 років. Вона у 2,5 раза старша за свого сина і на 28 років молодша від свого батька. У скільки разів дідусь старший за внука?

Розв'язання

1) 35 : 2,5 = 14 (р.) – років синові.

2) 35 + 28 = 63 (р.) – років дідусеві.

3) 63 : 14 = 4,5 (р.) – у стільки разів дідусь старший за внука.

Відповідь: 4,5 рази.

 

Завдання 1349, 1350 Рівняння:
1) 1,25(0,8х + 2) = 4
    0,8х + 2 = 4 : 1,25
    0,8х + 2 = 3,2
    х = 3,2 – 0,8
    х = 2,4
2) 0,58 : (1,6х – 3,5) = 0,2
    1,6х – 3,5 = 0,58 : 0,2
    1,6х – 3,5 = 2,9
    1,6х = 2,9 + 3,5
    1,6х = 6,4
    х = 6,4 : 1,6
    х = 4
0,7(9,5 – 2,5х) = 4,2 
9,5 – 2,5х = 4,2 : 0,7
9,5 – 2,5х = 6
2,5х = 9,5 – 6
2,5х = 3,5
х = 3,5 : 2,5
х = 1,4

Завдання 1351

Моторний човен має пройти шлях від пристані А до пристані В завдовжки 6,3 км та повернутися назад. Швидкість човна в стоячій воді дорівнює 20 км/год. Скільки часу потрібно човну на таку поїздку, якщо пристані розташовані: 
1) на озері;
Розв'язання
1) 6,3  2 = 12,6 (км) – вся відстань.
2) 12,6 : 20 = 0,63 (год) – часу потрібно.
Відповідь: 0,63 год.
2) на річці, швидкість течії якої дорівнює 2,5 км/год?

Розв'язання

1) 6,3 : (20 + 2,5) = 0,28 (год) – час руху за течією річки.

2) 6,3 : (20  2,5) = 0,36 (год) – час руху  проти течії річки.

3) 0,28 + 0,36 = 0,64 (год) – часу потрібно.

Відповідь: 0,64 год.

 

Завдання 1352
Довжина цеглини дорівнює 2,5 дм, ширина — 1,2 дм, а товщина — 0,65 дм. Автомобіль привіз на будівництво 3,9 м3 цегли. Скільки цеглин привіз автомобіль?

Розв'язання

1) 2,5 • 1,2 • 0,65 = 1,95 (дм3– об'єм цеглини.

2) 3900 : 1,95 = 2000 (ц.) – привезли цеглин.

Відповідь: 2000 цеглин.

 

Завдання 1353
Із двох міст, відстань між якими дорівнює 430 км, виїхали одночасно назустріч один одному два автомобілі й зустрілися через 2,5 год. Знайдіть швидкість кожного автомобіля, якщо швидкість першого в 1,15 раза менша від швидкості другого.

Розв'язання

Нехай швидкість першого автомобіля х км/год, тоді швидкість другого — 1,15х км/год. Складаємо рівняння.

1) (х + 1,15х) • 2,5 = 430

    2,5х + 2,875х = 430

    5,375х = 430

    х = 430 : 5,375

    х = 80 (км/год) – швидкість першого автомобіля.

2) 80 • 1,15 = 92 (км/год) – швидкість другого автомобіля.

Відповідь: 80 км/год; 92 км/год.

 

Завдання 1354
Кабель завдовжки 20,9 м розрізали на дві частини так, що довжина першої частини виявилася в 1,2 раза більшою за довжину другої. Знайдіть довжину кожної частини кабеля.

Розв'язання

Нехай довжина першої частини х м, тоді довжина другої — 1,2х м. Складаємо рівняння.

1) х + 1,2х = 20,9

    2,2х = 20,9

    х = 20,9 : 2,2

    х = 9,5 (м) – довжина першої частини.

2) 9,5 • 1,2 = 11,4 (м) – довжина другої частини.

Відповідь: 9,5 м; 11,4 м.

 

Завдання 1355
Два велосипедисти мають проїхати шлях від пункту А до пункту В завдовжки 7,2 км і, не затримуючись у пункті В, повернутися назад. Стартувавши одночасно, перший велосипедист їхав зі швидкістю 28,8 км/год, а другий — 19,2 км/год. Через скільки годин після старту велосипедисти зустрінуться?
Розв'язання
1) 7,2  2 = 14,4 (км) – вся відстань.
2) 28,8 + 19,2 = 48 (км/год) – швидкість зближення.
3) 14,4 : 48 = 0,3 (год) – через стільки велосипедисти зустрінуться.
Відповідь: 0,3 год.

 

Вправи для повторення
Вправа 1356 Знайдіть:
1) 1/9 від числа 72 = 72 : 9 = 8
2) 3/5 від числа 1,5 = 1,5 : 5 • 3 = 0,9

 

Вправа 1357 
Скільки коштує книжка, якщо 18 грн — це 1/3 її вартості?
Розв'язання
18  3 = 54 (грн) – коштує книжка.
Відповідь: 54 грн.

 

Вправа 1358 
В автобусі сидить 30 пасажирів, і 1/4 всіх місць вільні. На скільки місць для сидіння пасажирів розрахований автобус?
Розв'язання
Оскільки 30 пасажирів становить 3/4 всіх місць, то 
30 : 3 • 4 = 40 (м.) – всього місць в автобусі.
Відповідь: 40 місць.

 

Вправа 1359
За два дні яхта пройшла 200 миль (1 морська миля = 1,852 км). Відомо, що за перший день вона пройшла на 10 миль менше, ніж за другий. Скільки миль пройшла яхта за перший день?

Розв'язання

Нехай яхта за перший день пройшла х миль, тоді за другий день — (х + 10) миль. Складаємо рівняння.

х + (х + 10) = 200

 = 200 – 10

2х = 190

х = 190 : 2

х = 95

Відповідь: за перший день яхта пройшла 95 миль.