Інші завдання дивись тут...

Завдання 1097 Дано десятковий дріб 45,0912.
1) ціла частина 45, дробова частина 0912, а десяткові знаки 0, 9, 1, 2.
2) 4 десятки, 5 одиниць, 0 десятих, 9 сотих, 1 тисячних, 2 десятитисячних.
3) Десятків, тисячних.

 

Завдання 1098
1) Довжина планшета дорівнює 24 цілих 12 сотих сантиметрів (24,12 см). 
2) На велотреку спортсмен проїхав 200 м за 9 цілих 584 тисячні секунди (9,584 с).
3) Крапля води має масу 0 цілих 5 сотих грам (0,05 г).

 

Завдання 1099
1,7 — одна ціла сім десятих;
0,21 нуль цілих двадцять одна сота;
0,005 нуль цілих п'ять тисячних;
34,0021 тридцять чотири цілих двадцять одна десятитисячних;
7,02015 сім цілих дві тисячі п'ятнадцять стотисячних.

 

Завдання 1100
1) 1 мм = 0,1 см
4) 1 м = 0,01 км
2) 1 см = 0,1 дм
5) 1 кг = 0,001 т
3) 1 см = 0,01 м
6) 1 ц = 0,1 т

Завдання 1101 Запишіть десятковий дріб:

1) 5 цілих 23 сотих; 5,23
2) 0 цілих 9 сотих; 0,09
3) 10 цілих 18 тисячних; 10,018
4) 7 цілих 5 десятитисячних. 7,0005

Завдання 1102

1) 12 цілих 5 десятих; 12,5
2) 7 цілих 5 сотих; 7,05
3) 0 цілих 5 тисячних; 0,005
4) 4 цілих 23 тисячних. 4,023

Завдання 1103 Запишіть десятковий дріб, який має:

1) 8 десятків, 3 одиниці, 2 десятих і 5 сотих; 83,025
2) 3 одиниці та 8 сотих; 3,08
3) 3 десятих і 7 тисячних. 0,307

 

Завдання 1104
1) 4 одиниці, 3 десятих і 7 сотих; 4,37
2) 2 десятки і 5 сотих. 20,05

 

Завдання 1105 Запишіть у вигляді десяткового дробу:
1) 7/10 = 0,7
2) 41/100 = 0,41
3) 1 3/10 = 1,3
4) 8 63/100 = 8,63
5) 9/100 = 0,09
6) 23/1000 = 0,023
7) 4/1000 = 0,004
8) 33/10000 = 0,0033
9) 4 6/100 = 4,06
10) 12 27/1000 = 12,027 
11) 70 5/1000 = 70,005 
12) 9 6/10000 = 9,0006

Завдання 1106

1) 4/10 = 0,4
2) 3 87/100 = 3,87
3) 1 319/1000 = 1,319
4) 8/100 = 0,08
5) 93/1000 = 0,093
6) 7/10000 = 0,0007
7) 23 9/1000 = 23,009
8) 10 28/10000 = 10,0028

Завдання 1107

Виділіть цілу й дробову частини та запишіть у вигляді десяткового дробу:
1) 49/10 = 4 9/104,9
2) 1753/10 = 175 3/10175,3
3) 1927/100 = 19 27/10019,27
4) 8025/1000 = 8 25/10008,025

Завдання 1108

1) 83/10 = 8 3/108,3
2) 538/10  = 53 8/1053,8
3) 2207/100 = 22 7/10022,07
4) 2512/1000 = 2 512/1002,512

Завдання 1109 

Запишіть десятковий дріб у вигляді правильного дробу або мішаного числа:

1) 5,6 = 5 6/10
2) 0,81 = 81/100
3) 3,009 = 3 9/1000
4) 7,0045 = 7 42/10000

Завдання 1110

1) 2,7 = 2 7/10
2) 0,16 = 16/100
3) 8,012 = 8 12/1000
4) 1,0071 = 1 71/10000

Завдання 1111 Виразіть у тоннах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 54 кг = 54/1000 т = 0,054 т
2) 2875 кг = 2875/1000 т = 2,875 т
3) 72 ц = 72/10 т = 7,2 т
4) 20 т 65 кг = 20065/1000 т = 20,065 т

Завдання 1112 Виразіть у кілограмах і запишіть у вигляді десяткового дробу:

1) 248 г = 248/1000 кг = 0,248 кг
2) 1048 г = 1048/1000 кг = 1,048 кг
3) 5 г = 5/1000 кг = 0,005 кг
4) 50 кг 85 г = 50085/1000 кг = 50,085 кг
1) 24 см = 0,24 м
4) 5 дм = 0,5 м
2) 3 см = 0,03 м
5) 72 дм = 7,2 м
3) 135 см = 1,35 м
6) 215 дм = 21,5 м
Завдання 1114
1) 8 см = 0,8 дм
2) 53 см = 5,3 дм
3) 429 см = 42,9 дм
Завдання 1115, 1116
1) 5 : 10 = 5/10 = 0,5
2) 1827 : 100 = 1827/100 = 18,27
3) 3092 : 1000 = 3092/1000 = 3,092
1) 12 : 10 = 12/10 = 1,2
2) 273 : 100 = 273/100 = 2,73
3) 1254 : 1000 = 1254/1000 = 1,254
Завдання 1117

З коробки, у якій було 80 пачок чаю, вийняли 0,4 усіх пачок. Скільки пачок чаю залишилося в коробці?

Розв'язання
1) 80 • 0,4 = 32 (п.) – вийняли чаю.
2) 80 – 32 = 48 (п.) – залишилося в коробці.
Відповідь: 48 пачок.

 

Завдання 1118
Біатлоніст зробив 20 пострілів по мішені, 0,9 з яких були влучними. Скільки разів біатлоніст не влучив у мішень?
Розв'язання
1) 20 • 0,9 = 18 (р.) – влучив у мішень.
2) 20 – 18 = 2 (р.) – не влучив у мішень.
Відповідь: 2 рази.

 

Завдання 1119 Виразіть у сантиметрах:
1) 0,25 м = 25 см
2) 2,1 дм = 21 см
Завдання 117
1) 0,9 м = 90 дм
2) 0,9 м = 90 см
Завдання 1121
1) 5 дм 8 см = 58 см = 58/100 м = 0,58 м
2) 9 м 5 дм 8 см = 958 см = 598/100 м = 5,98 м
3) 14 дм 8 см 5 мм = 1485/1000 м = 1,485 м

 

Завдання 1122
1) 5 см 7 мм = 57 мм = 57/100 дм = 0,57 дм
2) 4 дм 9 см 5 мм = 495 мм = 495/100 дм = 4,95 дм

 

Завдання 1123
Насос може викачати з басейну 0,3 усієї води за 45 хв. За який час він може викачати половину всієї води?
Розв'язання
1) 45 • 0,3 = 150 (хв) – час викачування всієї води.
2) 150 : 2 = 75 (хв) – час викачування половину всієї води.
Відповідь: 75 хвилин.

 

Завдання 1124
Автомобіль проїхав 0,2 запланованого шляху за 18 хв. За який час він проїде третину цього шляху?
Розв'язання
1) 18 • 0,2 = 90 (хв) – час всього шляху.
2) 90 : 3 = 30 (хв) – час третини шляху.
Відповідь: 30 хвилин.

 

Завдання 1125
За допомогою шести дев’яток і знаків дій запишіть числовий вираз, значення якого дорівнює 100. • 9 + 9 + 9 + 9 : 9

 

Вправи для повторення
Вправа 1126
У порядку зростання дроби3/10, 5/10, 7/10, 11/10

 

Вправа 1127
Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 2 клітинки зошита. Позначте на цьому промені числа: 2; 5; 3 1/2

 

Вправа 1128
Якщо невідоме число збільшити у 4 рази i до результату додати 21, то одержимо 77. Знайдіть невідоме число.
Розв'язання
х • 4 + 21 = 77
х • 4 = 77 – 21
х • 4 = 56
х = 56 : 4
х = 14
Відповідь: число 14.

 

Вправа 1129
У ящику лежать червоні та жовті яблука, до того ж червоних на 16, або у 5 разів, більше, ніж жовтих. Скільки яблук кожного кольору лежить в ящику?
Розв'язання
(х + 16) : х = 5
(х + 16) = 5х
5х  х = 16
4х = 16
х = 16 : 4
х = 4 (ябл.) – жовтих яблук.
4 + 16 = 20 (ябл.) – червоних яблук.
Відповідь: 20 червоних і 4 жовті яблука.