Інші завдання дивись тут...

Завдання 1130 Порівняйте десяткові дроби
0,2 = 0,20 = 0,200 = 0,2000 = 0,20000

 

Завдання 1131
1) 0,300 = 0,3; 1,2 = 1,20; 1,10 = 1,100
2) менші від дробу 9,5; 9,4, 9,3, 0,1
3) більші за дріб 0,49. 0,50, 0,51, 1,50

 

Завдання 1132
1) К(0,2), L(0,8), N(1,6), P(2,1)
2) M(1,3)
3) Точку D(1,8) буде розташована між точками N i P.

 

Завдання 1133
Використавши найменшу кількість цифр, запишіть десяткові дроби, які дорівнюють даним:
5,210 = 5,21
3,020 = 3,02
80,0100 = 80,01
4,03000 = 4,03

Завдання 1134, 1135 Зрівняйте кількість цифр після коми в дробах:

7,100; 4,025; 0,230
8,150; 2,200; 0,405

Завдання 1136 Порівняйте числа:

1) 17,6 < 21,6
4) 2,7 < 2,72
7) 3,43 > 3,4299
2) 8,27 < 8,35
5) 10,7 = 10,700
8) 25 < 25,04
3) 5,538 > 5,533
6) 14,230 > 14,227
9) 2,01 > 2,002

Завдання 1137

1) 7,3 < 7,4 
4) 9,570 = 9,57
2) 17,31 > 17,29
5) 7 > 6,999
3) 4,35 < 4,351
6) 5,0349 < 5,042

Завдання 1137

1) У порядку зростання: 0,0072; 0,072; 0,72; 7,02; 7,07
2) У порядку спадання: 10,2; 1,02; 0,57; 0,507; 0,0539 

 

Завдання 1139
1) У порядку зростання: 0,0504; 0,5; 0,503; 5,003; 5,01
2) У порядку спадання: 4,9; 0,499; 0,49; 0,402

 

Завдання 1140
Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Позначте на ньому числа 0,3; 0,9; 1,4; 1,7; 2,2.

 

Завдання 1141
Накресліть координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Позначте на ньому числа 0,4; 0,6; 1,1; 1,9.

 

Завдання 1142
1) 1 см3 води має масу 1 г, льоду  0,9 г, цегли  1,6 г.
2) 1 см3 нафти має найбільшу масу, а цегла — найменшу.

 

Завдання 1143
1) 1 см3 мармуру має масу 2,7 г, а срібла 10,5 г.
2) 1 см3 золота має найбільшу масу, а скло — найменшу.

 

Завдання 1144 Запишіть два десяткові дроби, які:
1) більші за 11,23, але менші від 11,3; 11,231 і 11,232
2) більші за 7,44, але менші від 7,45. 7,441 і 7,442

 

Завдання 1145
Запишіть три десяткові дроби, які більші за 8,5, але менші від 8,61. 8,51; 8,55; 8,6

 

Завдання 1146 Запишіть два сусідні натуральні числа, між якими на координатному промені розміщений дріб:
1) 3,8; 3 і 4
2) 12,48; 12 і 13
3) 10,4; 10 і 11
4) 7,999. 7 і 8

Завдання 1147

1) 5,9; 5 і 6
2) 25,48. 25 і 26
Завдання 1148 Запишіть усі натуральні значення x, які задовольняють нерівність:
1) 5,6 < x < 6,1, якщо х = 6
2) 8,2 < x < 14, якщо х = 9, 10, 11, 12, 13
3) 0,72 < x < 5,3, якщо х = 1, 2, 3, 4, 5

 

Завдання 1149
1) 10 < x < 14,2, якщо х = 11, 12, 13, 14
2) 0,8 < x < 7,48, якщо х = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Завдання 1150 Запишіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб рівність чи нерівність була правильною:
1) 0,3 = 0,3*, якщо *= 0
2) 2,48 > 2,*5, якщо *= 0, 1, 2, 3, 4
3) 0,8*2 < 0,87, якщо *= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Завдання 1151 Скільки є натуральних значень x таких, що:
1) 18,2 < x < 144,01; 126 значень
2) 37 < x < 108,3? 71 значення

 

Завдання 1152 Скільки є натуральних значень x таких, що
55,6 < x < 206? 150 значень

 

1) 210,5 см = 2,105 м
2) 1,09 т < 1090,8 кг
Завдання 1154
Запишіть найбільший десятковий дріб з чотирма цифрами після коми, який менший від:
1) 0,9999 < 1
2) 4,9999 < 5
3) 7,4999 < 7,5
Завдання 1155
Запишіть найменший десятковий дріб з трьома цифрами після коми, який більший за:
1) 3,001 > 3
2) 6,401 > 6,4
Завдання 1156
Валя, Оля, Юрко і Марко назбирали відро горіхів. Кількість горіхів без тих, які назбирала Валя, дорівнює 78; без тих, які назбирала Оля, — 73; без тих, які назбирав Юрко, — 74; без тих, які назбирав Марко, — 69. Скільки всіх горіхів назбирали діти?
Розв'язання
(78 + 73 + 74 + 69) : 3 = 294 : 3 = 98 (г.) – всіх горіхів назбирали діти.
Відповідь: 98 горіхів.

 

Вправи для повторення
Вправа 1157
3050  1638 = 1412
3050
3050 + 1551 = 4601
9308  4601 = 4707
Завдання 1158
За два дні туристи пройшли 40 км. За перший день вони пройшли 5/8 усього шляху. Скільки кілометрів пройшли туристи за другий день?
Розв'язання
1) 40 : 8  5 = 25 (км) – пройшли за перший день.
2) 40  25 = 15 (км) – пройшли за другий день.
Відповідь: 15 кілометрів.

 

Завдання 1159
За 6 кг яблук заплатили 96 грн. Скільки потрібно буде заплатити за 5 кг яблук, якщо ціна яблук однакова?
1) 96 : 6 = 16 (кг)
2) 16  5 = 80 (кг)
Завдання 1160 Знайдіть таке значення а, для виразу:
 3а  125 = 9000
1500а = 9000
а = 9000 : 1500
а = 6
Відповідь: 6.