Інші завдання дивись тут...

Завдання 172

Собака породи хорт побачив на відстані 60 м зайця й погнався за ним. Заєць утікав від собаки зі швидкістю 12 м/с Визнач швидкість руху со­баки, якщо він наздогнав зайця за 15 с.

Розв’язання

1) 12  15 = 180 (м) - відстань зайця;
2) 180 + 60 = 240 (м) - відстань собаки;
3) 240 : 15 = 16 (м/с) - швидкість собаки.

Відповідь: 15 м/с.

 

Завдання 173

На пляжі 42 відпочивальники каталися на банані, гідроциклі й на водному велосипеді Скільки відпочиваль­ників покаталися на водному велосипеді, якщо на банані покаталися 16 осіб, на гідроциклі — 7, а 5 осіб покаталися й на банані, й на гідроциклі?

Розв’язання

1) 16 + 7 – 5 = 18 (уч.) – покаталися на банані та гідроциклі;

2) 42 – 18 = 24 (уч.) – покаталися на водному велосипеді.

Відповідь: 24 учні.

 

Завдання 174

Два велосипедисти, що були на відстані 240 м один від одного, одночасно почали рухатися в одному напрямку. Швид­кість руху першого велосипедиста 5 м/с, другого — 3 м/с. Якою буде відстань між ними за 30 с після початку руху, якщо:

1) перший велосипедист їде за другим?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м/с) – швидкість зближення;

2) 2  30 = 60 (м) – на стільки зблизяться через 30 с;

3) 240 – 60 = 180 (м) – відстань між ними через 30 с.

Відповідь: 180 метрів.

2) другий велосипедист їде за першим?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м/с) – швидкість віддалення;

2) 2  30 = 60 (м) – на стільки віддаляться через 30 с;

3) 240 + 60 = 300 (м) – відстань між ними через 30 с.

Відповідь: 300 метрів.

 

Завдання 175

Два велосипедисти одночасно почали рухатися в одному напрямку. Швидкість руху першого велосипедиста 5 м/с, другого — 3 м/с. Якою була відстань між велосипедистами на момент початку руху, якщо за 30 с відстань між ними становила:

1) 180 м, причому перший велосипедист їхав за другим?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м/с) – швидкість зближення;

2) 2  30 = 60 (м) – на стільки зблизяться через 30 с;

3) 180 + 60 = 240 (м) – відстань між ними на момент початку руху.

Відповідь: 240 метрів.

2) 300 м, причому другий велосипедист їхав за першим?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (м/с) – швидкість віддалення;

2) 2  30 = 60 (м) – на стільки віддаляться через 30 с;

3) 300 – 60 = 240 (м) – відстань між ними на момент початку руху.

Відповідь: 240 метрів.

 

Завдання 176

Кішка помітила мишку на відстані 24 м від себе й по­гналася за нею. Кішка біжить зі швидкістю 6 м/с, а миш­ка — зі швидкістю 4 м/с Чи наздожене кішка мишку? Якщо так, то за скільки секунд?

Розв’язання

1) 6 – 4 = 2 (м/с) – швидкість зближення;

2) 24 : 2 = 12 (с) – час, коли кішка наздожене мишку.

Відповідь: кішка наздожене мишку через 12 секунд.

 

Завдання 177

Відстань між двома містами 1120 км. З одного міста вирушив товарний потяг, що рухався зі швидкістю 35 км/год. За 23 год йому назустріч з іншого міста виру­шив пасажирський потяг. Потяги зустрілися за 5 год після відправки пасажирського потяга Знайди швидкість руху пасажирського потяга.

Розв’язання

1) 23 + 5 = 28 (год) – час руху товарного потяга;

2) 28  35 = 980 (км) – відстань подолав товарний потяг;

3) 1120  980 = 140 (км) – відстань подолав пасажирський потяг;

4) 140 : 5 = 28 (км/год) – швидкісь пасажирського потяга.

Відповідь: 28 км/год.

 

Завдання 178

З міста вирушив товарний потяг, що рухався зі швидкі­стю 35 км/год. За 23 год з того самого міста в тому самому напрямку вирушив швидкісний потяг. Потяги опинилися поряд за 5 год після відправки швидкісного потяга. Знайди швидкість руху швидкісного потяга.

 

Завдання 179

Два велосипедисти, що були на відстані 240 м один від одного, одночасно почали рухатися в одному напрям­ку Знайди швидкість руху першого велосипедиста, якщо швидкість руху другого — 3 м/с, причому: 1) перший ве­лосипедист їхав за другим, а за 30 с після початку руху відстань між ними становила 180 м; 2) другий велосипе­дист їхав за першим, а за 30 с після початку руху відстань між ними становила 300 м.

 

Завдання 180

Із двох селищ, відстань між якими 20 км, одночасно вирушили в одному напрямку скутерист і мотоциклістка Скутерист рухався зі швидкістю 30 км/год, а мотоциклістка — 35 км/год. За скільки годин після початку руху мотоциклістка на­здожене скутериста?

Розв’язання

1) 35 – 30 = 5 (км/год) – швидкість зближення;

2) 20 : 5 = 4 (год) – за стільки годин мотоцикліст наздожене скутериста.

Відповідь: через 4 год мотоцикліст наздожене скутериста.

 

Завдання 181

Зі станції вирушив товарний потяг. За 2 год з тієї самої станції в тому самому напрямку вирушив пасажир­ський потяг. Потяги опинилися поряд за 6 год після від­правлення пасажирського потяга. Знайди швидкість руху пасажирського потяга, якщо швидкість руху товарного — 60 км/год.

Розв’язання

1) 2 + 6 = 8 (км/год) – час руху товарного потяга;

2) 8  60 = 480 (км) – відстань проїхав товарний поїзд;

3) 480 : 6 = 80 (км/год) – швидкість пасажирського поїзда.

Відповідь: 80 км/год.

 

Завдання 182

Дві велосипедистки одночасно вирушили з міста А й одночасно прибули до міста B, подолавши 60 км. Одна з велосипедисток першу половину шляху їхала зі швидкі­стю 15 км/год, а другу — 10 км/год. Знайди швидкість руху іншої велосипедистки, якщо вона рухалась із незмін­ною швидкістю.

Розв’язання

1) 60 : 2 = 30 (км) – половина шляху;

2) 30 : 15 = 2 (год) – стільки часу долала першу половину шляху; 

3) 30 : 10 = 3 (год) – стільки часу долала другу половину шляху;  

4) 2 + 3 = 5 (год) – стільки часу долала весь шлях;

5) 60 : 5 = 12 (км/год) – швидкість руху іншої велосипедистки.

Відповідь: 12 км/год.

 

Завдання 183

Два велосипедисти, що були на відстані 240 м один від одного, одночасно почали рухатися в одному напрямку Швидкість руху першого велосипедиста 5 м/с, другого — 3 м/с. За скільки секунд відстань між велосипедистами буде:

1) 180 м, якщо перший велосипедист їде за дру­гим?

Розв’язання

1) 5  3 = 2 (м/с) – швидкість зближення;

2) 240  180 = 60 (м) – на стільки зменшиться відстань між ними;  

3) 60 : 2 = 30 (с)

Відповідь: за 30 с відстань між ними буде 180 метрів.

2) 300 м, якщо другий велосипедист їде за першим?

Розв’язання

1) 5  3 = 2 (м/с) – швидкість віддалення;

2) 300  240 = 60 (м) – на стільки збільшиться відстань між ними;  

3) 60 : 2 = 30 (с)

Відповідь: за 30 с відстань між ними буде 300 метрів.

 

Завдання 184

Оленка почала наздоганяти свою подругу Іванку, коли та перебуває на відстані 1100 м від неї. Оленка ру­хається зі швидкістю 120 м/хв, Іванка — 100 м/хв. Чи наздожене Оленка Іванку? За скільки хвилин?

Розв’язання

1) 120  100 = 20 (м/хв)  швидкість зближення;

2) 1100 : 20 = 55 (хв)  час, коли Оленка наздожене Іванку.  

Відповідь: через 55 хв Оленка наздожене Іванку.

 

Завдання 185

З міста виїхала вантажівка зі швидкістю 60 км/год. За 3 год із цього міста в тому самому напрямку виїхав легковий автомобіль зі швидкістю 90 км/год. За скільки годин легковий автомобіль наздожене вантажівку?

Розв’язання

1) 60  3 = 180 (км) - проїхала вантажна машина; 
2) 90 - 60 = 30 (км/год) - різниця швидкості;
3) 180 : 30 = 6 (год) - наздожене вантажівку.

Відповідь: 6 годин.

 

Завдання 186

Дві велосипедистки одночасно вирушили з міста А до міста В, відстань між якими 60 км. Одна з велосипеди­сток першу половину шляху їхала зі швидкістю 15 км/год, а другу — 10 км/год Інша весь шлях їхала зі швидкістю 12 км/год. Яка велосипедистка раніше приїхала в місто В?

Розв’язання

1) 60 : 2 = 30 (км) – половина шляху;

2) 30 : 15 = 2 (год) – стільки часу долала першу половину шляху; 

3) 30 : 10 = 3 (год) – стільки часу долала другу половину шляху;  

4) 2 + 3 = 5 (год) – стільки часу долала весь шлях;

5) 60 : 5 = 12 (км/год) – швидкість руху іншої велосипедистки.

Відповідь: 12 км/год.

Інші завдання дивись тут...