Інші завдання дивись тут...

Завдання  1334

1) Від двох причалів, відстань між якими 14 км, одно­часно в протилежних напрямах вирушили моторний човен і катер. Швидкість руху моторного човна 56 км/год, а кате­ра — 45 км/год. Яка відстань буде між ними за 3 год після початку руху?

Розв'язання
1) 56 + 45 = 101 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 101  3 = 303 (км) – відстань пройшли.

3) 303 + 14 = 317 (км) – відстань між ними.

Відповідь: 317 км.

2) Від пристані вирушив моторний човен зі швидкістю 35 км/год. За 2 год після його відправлення від цієї ж пристані вирушив другий моторний човен, і за 6 год відстань між човнами становила 448 км. Знайди швидкість другого моторного човна.

Розв'язання

1) 2 + 6 = 8 (год) – час руху першого човна.

2) 35  8 = 280 (км) – пройшов перший човен.

3) 448  280 = 168 (км) – пройшов другий човен.

4) 168 : 6 = 28 (км/год) – швидкість другого моторного човна.

Відповідь: 28 км/год.

 

Завдання 1335

1) На дахах двох будинків сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а інший — зі швидкістю 20 м/с. За 15 с відстань між голубами становила 0,125 км. Знайди відстань між будинками.

Розв'язання

1) 30 + 20 = 50 (м/с) – швидкість зближення.

2) 50  15 = 750 (м) – пролетіли голуби.

3) 750 + 125 = 875 (м) – відстань між будинками.

Відповідь: 875 км.

2) На дахах двох будинків, відстань між якими 1,1 км, сиділи два голуби. Одно­часно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а інший — 20 м/с. Знайди відстань між голубами за 15 с після початку руху.

Розв'язання

1) 30 + 20 = 50 (м/с) – швидкість зближення.

2) 50  15 = 750 (м) – пролетіли голуби.

3) 1100  750 = 350 (м) – відстань між голубами.

Відповідь: 350 м.

 

Завдання 1336

Діти працювали над проектом «Шацький національний природний парк». Зокрема, вони дізналися про площу парку (48 977 га) та його склад. Знайди інформацію про цей парк.

 

Завдання 1337

Ліси займають близько 56% території парку, що становить боло­та — 2,7 %, водойми (озера, ставки, канали) — майже 14%.

Заміни відсотки дробами. Згадай, як знайти дріб від чис­ла, відсоток від числа, та визнач площу лісів, боліт і водойм Шацького національного природного парку.

56% = 0,56

2,7% = 0,027

14% = 0,14

56% від 48977  це 48977 : 100  56 = 27427,12 (га) - площа лісів.
2,7% від 48977  це 48977 : 100  2,7 = 1322,379 (га) - площа боліт. 
14% від 48977  це 48977 : 100  14 = 6856,78 (гп) - площа водойм.

Завдання 1338

До складу парку входить бо­танічний заказник загальнодержавно­го значення «Втенський», площа якого 130 га, що становить 0,5 % від площі парку, покритої лісами. Парк також містить лісові заказники місцевого значення «Ростанський» (площа 14,6 га) і «Ялинник» (площа 83 га), іхтіологічний заказник «Соминець» (площа 46 га). Визнач, скільки відсотків від площі парку становить площа заказ­ника: «Втенський»; «Ростанський»; «Ялинник»; «Соминець».
Розв'язання
0,5% = 0,005 = 5/1000
130 : 5  1000 = 26000 (га)  площа парку, покрита лісами.
130 : 26000  100 = 0,5 (%)  становить площа заказника «Втенський».
14,6 : 26000  100  0,06 (%)  становить площа заказника «Ростанський».
83 : 26000  100  0,32 (%)  становить площа заказника «Ялинник».
46 : 26000  100  0,18 (%)  становить площа заказника «Соминець».

 

Завдання 1339

Загалом фауна хребетних налічує 333 види: 29 видів риб, 12 видів земноводних, 7 видів плазунів, 241 вид птахів, 44 ви­ди ссавців. Яку частину від загальної кількості видів хре­бетних становить кількість кожного виду?

Розв'язання

29 : 333  0,087, або 8,7%  становлять риби.
12 : 333  0,036, або 3,6%  становлять земноводні.
7 : 333  0,021, або 2,1%  становлять плазуни.
241 : 333  0,724, або 72,4%  становлять птахи.
44 : 333  0,132, або 13,2%  становлять ссавці.

 

Завдання 1340

Діти, плануючи під час літніх канікул відвідати разом із батьками або рідними Національний природний парк «Гуцульщина», вирішили дізнатися про нього. Знайди інформацію про цей парк.

 

Завдання 1341

Площа парку становить 24 665 га. Знайди площу хвойних лісів, якщо вони займають 33,34 % площі парку.

Розв'язання

24 665 : 100 • 33,34 = 8223,311 (га) – площа хвойних лісів.
Відповідь: 8223,311 га.

 

Завдання 1342

Одним із популярних місць для відпочинку в парку є озеро Лебедине пло­щею 0,4 га, що становить 0,5 % від площі всіх водойм парку. Знайди площу водойм парку.

Розв'язання

0,4 : 0,5 • 100 = 80 (га) – площа водойм парку.
Відповідь: 80 га.

 

Завдання 1343

Коли туристи подолали 75% шляху, їм залишилося ще 85 км. Який шлях запланували подолати туристи?

Розв'язання

1) 100 – 75 = 25 (%) – залишилося пройти.

2) 85 : 25 • 100 = 340 (км) – запланували пройти туристи.
Відповідь: 340 км.

 

Завдання 1244

Туристи подолали пішки 12% запланованого шляху, на човнах — 24 % шляху, і після цього їм залиши­лося подолати ще 32 км. Скільки кілометрів запланували подолати туристи?

Розв'язання

1) 100 – (12 + 24) = 64 (%) – залишилося подолати.

2) 32 : 64 • 100 = 50 (км) – запланували подолати туристи.
Відповідь: 50 км.

 

Завдання 1345

Туристична агенція запланувала за місяць обслужити 150 туристів. Через тиждень їм залишилося залучити ще 30 туристів. На скільки відсотків турагенція виконала місячне планове завдання за тиждень?

Розв'язання

1) 150 – 30 = 120 (т.) – різниця туристів.

2) 120 : 150 • 100 = 80 (%)
Відповідь: 80%.

 

Завдання 1346

Родина сплатила за проживання в готелі 2620 грн, витративши на це 65,5 % бюджету, виділеного на подорож. Який бюджет виділила родина на подорож?

Розв'язання

2620 : 65,5 • 100 = 4000 (грн) – бюджет родини на подорож.
Відповідь: 4000 грн.

 

Завдання 1347

Родина запланувала витратити на відпочинок 5500 грн, але витратила 5830 грн. На скільки відсотків родина перевищила запланований бюджет?

Розв'язання

1) 5830 : 5500 • 100 = 106 (%)

2) 106 – 100 = 6 (%)

Відповідь: 6%.

Інші завдання дивись тут...