Інші завдання дивись тут...

§ 9. АТОМИ. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ.

Атоми і хімічні елементи.

Молекули.

Перевірка знань.

1. Із чого складаються молекули?

Молекули складаються зі ще менших частинок — атомів.

2. Як називають атоми одного виду?

Атоми одного виду назвали хімічним елементом. (скільки існує видів атомів, стільки ж є хімічних елементів).

3. Наведіть приклади назв і символів хімічних елементів. 

Назва хімічного елемента Хімічний символ Вимова хімічного символу
Алюміній Аl алюміній
Гідроген Н аш
Карбон С це
Нітроген N ен
Оксиген О о
Силіцій Si силіцій
Ферум Fe ферум

4. 3 якими новими речовинами ви ознайомились?

Вода, оцет, цукор, кухонна сіль, крохмаль.

5. На малюнку представлено поширення хімічних елементів у природі за масою. З'ясуйте, який елемент найбільш поширений. Запишіть назви і символи хімічних елементів, розташувавши в порядку зменшення їх поширеності. 49,4 % Оксиген 25,8 % Силіцій 7,5 % Алюміній  4,5% Ферум 12,6% Усі інші

Елемент

Хімічний

символ

Вимова

хімічного

символу

49,4 % Оксиген О о
25,8 % Силіцій Si сі
12,6% Усі інші    
7,5 % Алюміній Al алюміній
4,5% Ферум Fe ферум

6. У складі малих груп обговоріть питання, чому з порівняно невеликої кількості видів атомів утворилися й існують понад 10 мільйонів речовин.

Нині відомо 118 видів атомів. Одні й ті самі атоми в різному поєднанні утворюють молекули різних речовин. Також атоми різних видів сполучаються між собою в різній кількості та послідовності.

Станьте дослідниками природи

Використовуючи довідкові видання та Інтернет, дізнайтеся, з атомів яких хімічних елементів утворена молекула оцтової кислоти та скільки атомів кожного елемента входить до її складу. Доберіть ще дві речовини, молекули яких складаються з таких самих атомів, але містять різну їх кількість.

Хімічна формула оцтової кислоти С2Н4О2 (2 атоми Карбонію, 4 атоми Гідрогену, 2 атоми Оксигену).

Метанол С2Н4О

Етанол С2Н6О

Інші завдання дивись тут...