Інші завдання дивись тут...

§ 26. ФОРМА І РОЗМІРИ ЗЕМЛІ.

ДОКАЗИ КУЛЯСТОСТІ ЗЕМЛІ.

СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЛОБУС ТА ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Перевірка знань

1. Як люди в давнину уявляли форму нашої планети? 

2. Які докази кулястості Землі наводили вчені в стародавню добу?

Навколосвітні подорожі Магеллана, віддаляючись предмет зникає з горизонту,  округла тінь, яку кидає наша планета на Місяць при місячних затемненнях.

5. Із рубрики «Скарбничка знань» ви дізнались, що форма Землі не куляста, а радше овальна. Поміркуйте, з якого місця Землі подорож до її центра буде коротшою. Обчисліть, на скільки кілометрів.

Її екваторіальний радіус становить 6 378 км, а полярний радіус — б 356 км.

6378 – 6356 = 32 (км) на стільки кілометрів буде подорож коротшою від полюсів, ніж від екватора.

3. Які незаперечні докази того, що наша планета має форму кулі, можуть навести в наш час навіть школярі?

Фотографії Землі з космосу.

4. Поміркуйте, що відображає форму Землі: карта чи глобус.

Глобус відображає форму Землі. Глобус — зменшена модель Землі.

6. Чи доводилося вам бачити схід Сонця? Можливо, ви помітили, що його промені освітлюють спочатку хмари і високі предмети. Так само й під час заходу: коли Сонце вже зайшло за горизонт, його промені продовжують деякий час освітлювати вершини гір або шпилі найвищих будівель. Поміркуйте, на що вказують такі явища.

Земля має форму кулі.

 

Практичне заняття. Знаходження географічних об'єктів на глобусі.

Завдання 1. Покажіть на глобусі лінію екватора. На які півкулі екватор ділить Землю? У якій півкулі розташована Україна?

Екватор – уявна лінія, яка ділить Землю на дві рівні півкулі Північну та Південну. Україна знаходиться в Північній півкулі.

Завдання 2. Які назви мають полюси Землі? Покажіть їх на глобусі.

Північний та Південний полюси.

Завдання 3. Назвіть і покажіть на глобусі материки. Який материк найменший за площею? У якій півкулі відносно екватора він розташований?

Найменший материк Австралія розташований в Південній півкулі.

Завдання 4. Покажіть на глобусі паралелі та меридіани. Що це за лінії? Для чого їх нанесено?

Паралелі – це колові лінії, проведені через рівні проміжки вгору і вниз від екватора, вказують напрямок «захід-схід». 

Меридіани – колові лінії, які проведені від полюса до полюса (на полюсах вони сходяться) і вказують напрямок «північ-південь». 

ЗНАЧЕННЯ меридіанів і паралелей: необхідні для орієнтування, бо вказують напрямок на основні сторони горизонту; за їх допомогою можна описати положення об'єкта на Землі. 

Інші завдання дивись тут...