Інші завдання дивись тут...

Сторінка 11.

Тема: Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана 

Завдання 1. Порівняння клітин різних організмів.

Рослинна і тваринна клітини мають подібну будову, вони складаються з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра, мітохондрій, ендоплазматичної сітки.

У рослинної клітини, на відміну від тваринної, над клітинною мембраною є щільна і пружна клітинна оболонка, функція якої підтримувати форму рослинної клітини.

Клітинна мембрана виконує такі функції:

1) транспортна (транспорт різних речовин крізь неї);

2) захисна (захищає внутрішній вміст клітини від хвороботворних організмів та вірусів). 

3) покривна (оточує клітину та забезпечує зв’язки зі сусідніми клітинами).

 

Завдання 2. Складові рослинної клітини на прикладі будови клітини елодеї канадської.

1. Ядро.

2. Цитоплазма.

3. Клітинна оболонка.

4. Дрібні зелені органели.

 

Сторінка 12.

Тема: Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма, включення 

Завдання 1.

Цитоплазма — це весь внутрішній вміст клітини, за винятком ядра (внутрішнє рідке середовище клітини з органелами, за винятком ядра).

Білки, вуглеводи й ліпіди можуть відкладатися про запас, утворюючи в цитоплазмі клітинні включення. 

Цитоплазма виконує такі функції:

1) об’єднує клітинні структури в одне ціле;

2) транспортна (забезпечує транспорт речовин та взаємодію клітинних структур). 

 

Завдання 2. 

Що сприяє транспорту різних речовин всередині клітини, а також з клітини в клітину? Рідке середовище, цитоплазматичні містки.

 

Завдання 3. Відповідність між назвою речовин(и) (1-4) та їх (її) функціями в клітині (А–Д).

1 Вода

2 Білки

3 Ліпіди

4 Вуглеводи

А. Є будівельним матеріалом для клітини

Б. Всмоктуються з ґрунту з водою

В. Надає пружності, визначає форму клітини, забезпечує транспортування речовин

Г. Є джерелом енергії та будівельним матеріалом для клітини

Д. Є джерелом енергії та водночас компонентом оболонки клітини

1 – В

2 – А

3 – Г

4 – Д

 

Сторінка 13.   

Тема: Основні органели клітини

Завдання 1.

Назва органели

Будова органели

Функції органели

Мітохондрія

Вкрита мембраною, внутрішня мембрана має  вигини – кристи

Забезпечення енергією

Хлоропласт

Пластиди зеленого кольору містять пігмент  хлорофіл зеленого кольору

Фотосинтез

Лейкопласт

Безбарвні пластиди

Запасаються органічні речовини

Хромопласт

Пластиди з кольоровими  (крім зеленого) пігментами

Пігмент пластид надає кольору квіткам, плодам, осінньому листю тощо

Вакуоля

Велика органела вкрита мембраною, містить клітинний сік.

Збереження форми клітини, запасають поживні речовини або непотрібні речовини

Комплекс Гольджі

Сплощені порожнини

Змінюються або  транспортуються речовини

Ендоплазматична сітка з рибосомами

Сукупність канальців, на поверхні яких розміщені дрібні кулясті рибосоми

Синтезуються білки

Інші завдання дивись тут...