Інші завдання дивись тут...

Сторінка 60.

Тема: Загальна характеристика грибів

Завдання 1. Знак «+», якщо вказана органела міститься у клітинах указаних організмів, або знак «-», якщо — ні.

Органели

Рослини

Тварин

Гриби

Клітина оболонка

+

-

+

Клітина мембрана

+

+

+

Цитоплазма

+

+

+

Ядро

+

+

+

Мітохондрія

+

+

+

Хлоропласт

+

-

-

Вакуоля

+

-

+

 

Завдання 2.

Якими особливостями гриби відрізняють від рослин? Гетеротрофний характер живлення, у клітині відсутні хлоропласти.

Якими особливостями гриби відрізняють від тварин? Всмоктування поживних речовин усією поверхнею, у клітині наявна клітинна оболонка та вакуоля.

 

Сторінка 61.

Тема: Екологічні групи грибів 

Завдання 1. Екологічні групи грибів.

Екологічні групи грибів

Гриби сапротрофи

Гриби- симбіотрофи

Гриби-паразити

Місце зрос­тання

та живлення

Живляться органічними речовинами мертвих істот.

Живуть у ґрунті, дереві, зіпсутих продуктах, на рослинах

Постачають воду та мінеральні речовини, отримують органічні речовини.

На поверхні ґрунту.

Живляться органічними речовинами живих істот.

Мешкають усередині організмів або чіпляються присосками

Представ­ники

Дереворуйнуючі гриби, ґрунтові, цвілеві, дріжджові, шапинкові

Мікоризні гриби

Сажкові, іржасті, трутовики

Значення

«Санітари» планети, ґрунтові гриби беруть участь в ґрунтоутворенні, гриби вживають деякі тварини.

Шапинкові гриби утворюють мікоризу з коренями рослин, лишайники утворюють покрив боліт тундри, гриби вживають деякі тварини.

Викликають хвороби

Завдання 2. Будова цвілевого гриба мукора.

1. Гіфи міцелію. 

2. Утвори, в яких формуються спори.

 

Сторінка 62.

Тема: Лишайники — приклад симбіотичних організмів 

Завдання 1.

У лишайниках співживуть:

певні види грибів, які постачають лишайнику неорганічні речовини та захищають від впливу несприятливих умов

 

ціанобактерії або водорості, які здійснюють фотосинтез та забезпечують гриб органічними речовинами

 

Завдання 2. Ознаки груп лишайників за їх будовою.

Групи лишайників за зовніш­ньою будовою

Накипні

Листуваті

Кущисті

Ознаки

Нагадують щільну кірку

Нагадують  листкові пластинки з розсіченими чи лопатевими краями

Нагадують прямі або звислі розгалужені чи нерозгалужені кущики

Представник

Лецидея, леканора, калоплака, аспіцілія

Паргелія, золотянка, пельтигера

Бородач, кладонія оленяча, уснея бородата, евернія, рамаліна

 

Завдання 3. 

Значення лишайників у природі полягає в тому, що вони утворюють покрив у тундрі, на пісках у соснових лісах, створюють умови для формування рослинних угруповань, слугують кормом для деяких тварин, у пустелях закріплюють піски.

Значення лишайників у житті людини полягає в тому, що вони використовуються для отримання барвників, лакмусу, деякі народи вживають в їжу, слугують засобами традиційної медицини, використовуються на корм тваринам, служать індикаторами чистоти повітря, за ними визначають вік гірських порід.

 

Сторінка 63.

Тема: Шапинкові гриби 

Завдання 1.

За будовою спідньої частини ша­пинки гриби бувають:

Пластинчасті

Трубчасті

Наприклад: сироїжки, опеньки, мухомори, бліда поганка

Наприклад: білий гриб, підберезник, маслюк звичайний

 

Завдання 2. Будова шапинкового гриба.

 

Завдання 3

Для росту грибниці потрібні такі умови: підвищена температура (+12 ... +22 °С), достатня вологість, наявність у ґрунті органічних речовин, гриби краще ростуть за безвітряної погоди.

З способом живлення шапинкові гриби належать до гетеротрофів.

Призначення плодових тіл шапинкових грибів — утворення спор, якому передує статевий процес.

Шапинкові гриби здатні розмножуватися статево та нестатево (спорами, вегетативно).

 

Сторінка 64.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.

Тема: Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Завдання 3. Заповніть таблицю, розподіливши розглянуті вами гриби на групи. Позначте отруйні гриби, які нагадують їстівні.

їстівні гриби: білий гриб (боровик), маслюк, лисички, опеньки, підосиновик, підберезник.

Отруйні гриби: мухомор червоний, бліда поганка, опеньки несправжні, чортів гриб, мухомор білий.

Інші завдання дивись тут...

 • Дякую 228
  Дуже допомагаєте півроку за допомогою вас вчусь розповів всьому класу про цей сайт тепер всі користуються
  ДЯКУЮ!
  27 квітня 2018 20:06
 • Максим
  Зручний сайт
  25 квітня 2019 20:08
 • Какой-то левий чел
  Хороше ГДЗ только по некоторим заданий нету решение например:сторинка 63 завдання 2 нету решение. А так топ. -------- Добавили рисунок для стр.63
  4 травня 2020 10:47