Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Лабораторний дослід №5 дивись тут...

 

Вправа 211. Які речовини називають індикаторами?

Речовини, які змінюють забарвлення в розчинах лугів і кислот.

Наведіть приклади цих речовин.

Лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий (скорочена назва — метилоранж), універсальний індикатор.

Що являє собою універсальний індикатор? 

Є сумішшю кількох речовин. Ця суміш, на відміну від окремих індикаторів, змінює забарвлення залежно не лише від наявності лугу чи кислоти, а й від їх кількості в розчині.

 

Вправа 212. Чи можна розрізнити воду і розчин кислоти за допомогою:

а) лакмусу? Так, можна.

б) фенолфталеїну? Ні, не можна.

 

Вправа 213. Які індикатори і за наявності яких сполук у розчині набувають схожого забарвлення?

Лакмус і метилоранж у кислотах набувають червоного забарвлення;

лакмус і універсальний індикатор у лугах набувають синього забарвлення.

 

Вправа 214. Чи можна використати індикатор для розпізнавання двох твердих оксидів, один з яких є сполукою металічного елемента, а інший — сполукою неметалічного елемента? Можна.

Якщо можна, то — завжди чи лише в певних випадках (яких)?

В певних випадках можна використати індикатор для розпізнавання твердих оксидів, один з яких є сполукою металічного елемента, і завжди (виняток SiO2) - один з яких є сполукою неметалічного елемента.

Пояснення: якщо до складу оксиду входить металічний елемент, то такий оксид називається основним, а якщо - неметалічний, то - кислотним. Усі кислотні оксиди (за винятком SiO2) реагують з водою, утворюючи кислоти. Більшість з основних оксидів з водою не взаємодіють, у реакцію вступають лише ті оксиди, яким відповідають луги, тому висновки про взаємодію між основними оксидами і водою можна робити, користуючись таблицею розчинності.

Як ви проведете відповідний експеримент? 

Додаємо води, отримаємо луг або нерозчинну у воді основу і кислоту. Розчинну у воді основу і кислоту можна виявити індикатором, а нерозчинну у воді основу - ні.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...