Інші завдання дивись тут...

Лабораторний дослід №5 (2015) / №10 (2020) дивись тут...

 

Вправа 211 / 230 (2020) Які речовини називають індикаторами?

Речовини, які змінюють забарвлення в розчинах лугів і кислот.

Наведіть приклади цих речовин.

Лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий (скорочена назва — метилоранж), універсальний індикатор.

Що являє собою універсальний індикатор? 

Є сумішшю кількох речовин. Ця суміш, на відміну від окремих індикаторів, змінює забарвлення залежно не лише від наявності лугу чи кислоти, а й від їх кількості в розчині.

 

Вправа 212 / 231 (2020) Чи можна розрізнити воду і розчин кислоти за допомогою:

а) лакмусу? Так, можна. У розчині кислоти лакмус стає червоним.

б) фенолфталеїну? Ні, не можна. У воді і кислоті фенолфталеїн не змінює свого кольору.

 

Вправа 213 / 232 (2020). Які індикатори і за наявності яких сполук у розчині набувають схожого забарвлення?

Лакмус і метилоранж у кислотах набувають червоного забарвлення.

Лакмус і універсальний індикатор у лугах набувають синього забарвлення.

 

Вправа 214 / 233 (2020) Чи можна використати індикатор для розпізнавання двох твердих оксидів, один з яких є сполукою металічного елемента, а інший — сполукою неметалічного елемента? Можна.

Якщо можна, то — завжди чи лише в певних випадках (яких)?

Індикатор можна використати для розпізнавання двох твердих оксидів, один з яких є сполукою металічного елемента, якщо його гідратом є луг, а інший  сполукою неметалічного елемента, окрім оксиду SiO2, бо не реагує з водою.

Як ви проведете відповідний експеримент? 

Додаємо води, отримаємо луг чи нерозчинну у воді основу і кислоту. Луг і кислоту можна розпізнати індикатором, а нерозчинну у воді основу — ні.

Інші завдання дивись тут...