Загрузка...

Інші завдання дивись тут ...

1. Установіть відповідність.

Назва пісні

Образи

1 «Ой на горі да женці жнуть»

Б кінь, огонь, тютюн і люлька

2 «Стоїть явір над водою...»

А пташки, калина, сіделечко

3 «Гомін, гомін по діброві»

Г мати, туман, поле, дрібні дощі

2. Установіть відповідність.

Назва пісні

Провідний мотив

1 «Ой на горі да женці жнуть»

В захоплення відважністю й почуттям гумо­ру козаків, які йдуть боронити рідний край

2 «Стоїть явір над водою...»

Г тужливий настрій молодого козака і його загибель на чужині

3 «Гомін, гомін по діброві»

А розпач і біль за сина, якого матір провод­жає у військовий похід

3. Установіть відповідність.

Назва пісні

Уривок

1 «Ой на горі да женці жнуть»

В Посередині пан хорунжий, Під ним кониченько, Під ним вороненький...

2 «Стоїть явір над водою...»

Г Звелів собі насипати високу могилу, Звелів собі посадити червону калину...

3 «Гомін, гомін по діброві»

А Мене, мати, звірі знають, —

Як я іду — утікають...

4. На які цикли поділяються суспільно-побутові пісні? Що в них є спільного?

Суспільно-побутові пісні поділяються на козацькі, кріпацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та солдатські, наймитські й заробітчанські пісні. У суспільно-побутових піснях відтворене життя наших пращурів, пісні наповнені душевними переживаннями.

Козацькі пісні оспівують героїзм захисників рідної землі, їхню готовність пожертвувати родинним затишком і навіть життям заради її незалежності, в таких піснях досягають емоційного зеніту мотиви прощання з родиною та героїчної загибелі козака, передусім відображено емоції героя, а не самі вчинки.

Чумацькі пісні відображають життя чумаків, які заради добробуту своїх родин покидати домівки, ішли чумакувати.

Кріпацькі пісні відображають тяжке підневільне життя селян, протест проти приниження людської гідності й безправ'я. 

Бурлацькі пісні сповнені тугою за батьківщиною, сім'єю; у них передано важку працю бурлака й зневажливе ставлення хазяїна до нього (бурлаки (заст.) — це селяни, які, тікаючи від закріпачення, наймалися на тимчасові заробітки, вони зазнавали поневірянь, терпіли голод і тяжку працю, проте були вільними).

У рекрутських (рекрут (іст.) — солдат-новобранець) піснях звучить туга за рідним краєм, домівкою, родиною, висловлюється протест проти панів, які насильно віддавали в солдати українських хлопців-кріпаків. 

У солдатських піснях передана туга за рідним краєм, показана важка муштра.

У наймитських й заробітчанських піснях ідеться про долю наймита, якого хазяї зневажають, примушують після тяжкої роботи. 

5. Що вам відомо про Сагайдачного й Дорошенка? Яке до них ставлення у творця пісні «Ой на горі да женці жнуть»? З чого це видно? 

ОЙ НА ГОРІ ДА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ

Ой на горі да женці жнуть,

А попід горою, 

Попід зеленою 

Козаки йдуть.

А попереду Дорошенко 

Веде своє Військо,

Веде Запорозьке 

Хорошенько!

Посередині пан хорунжий, 

Під ним кониченько, 

Під ним вороненький 

Сильне-дужий!

А позаду Сагайдачний, 

Що проміняв жінку 

На тютюн да люльку, 

Необачний!

«Вернися, Сагайдачний, 

Візьми свою жінку, 

Оддай мою люльку, 

Необачний!»

«Мені з жінкою не возиться; 

А тютюн да люлька 

Козаку в дорозі Знадобиться! 

Гей, хто в лісі, озовися! 

Да викрешем огню, 

Да потягнем люльки, 

Не журися!»

У пісні відчувається захоплення мужністю та жертовністю козаків, упізнаваний усіма женцями молодий «Дорошенко веде Військо Запорозьке хорошенько», а позаду бувалий Сагайдачний з його постійними супутниками — тютюном і люлькою, який залишив дружину, щоб з козаками боронити рідний край.

6. З'ясуйте лексичне значення слова гомін за тлумачним словником. У якому з двох значень його вжито в назві й тексті пісні «Гомін, гомін по діброві»? Поясніть свій вибір.

1. Звучання розмови (розмови, чутки).

2. Безладний шум; гамір.

На мою думку, в тексті слово гомін вжито у першому значенні, адже вона побудована на діалозі матері, яка не хоче відпускати сина на вірну смерть, і сина, який намагається заспокоїти неньку. Спочатку розпач і біль матері видаються прокльонами, але насправді ж вона емоційними словами застерігає сина, аби той передумав і не йшов у козацький похід, бо боїться його втратити. Зворушливою є остання частина пісні, де мати виявляє всю свою лагідність до сина, ця родинна сцена — ніжна, сповнена материнської надії та ласки. передано в цій козацькій пісні

7. Випишіть у зошит пестливі слова з прочитаних козацьких пісень. Кого вони характеризують? Чому, на вашу думку, народ вдається до використання слів із зменшувально-пестливими суфіксами на адресу дорослих (адже ними в побуті здебільшого наділяють малих дітей)? 

Пестливі слова у пісні «Ой на горі да женці жнуть» : хорошенько, кониченько, вороненький.

Пестливі слова у пісні «Стоїть явір над водою, в воду похилився» : пригодонька, явороньку, зелененький, козаченьку, молоденький, серденько, сіделечко, вороненький, калиноньку.

Пестливі слова у пісні «Гомін, гомін по діброві» : синку, додомоньку, головоньку, постеленьку, травиченька.

Такими словами народ передає своє захоплення козаками, смуток за загиблими.  

8. Знайдіть у пісні «Стоїть явір над водою...» фрагмент, де зображено душевні переживання козака на тлі сумної природи, і зачитайте його.

Не рад явір хилитися, вода корінь миє! 

Не рад козак журитися, так серденько ниє! 

Тужливий настрій самотнього, безталанного козака, його загибель тонко передано в пісні.

9. Які образи в пісні «Стоїть явір над водою...» є типовими для усної народної творчості? Як ви розумієте заповіт козака?

Типовими образами народної творчості є явір зелененький , кінь вороненький, червона калина. Заповіт козака - пам'ятати славне козацьке минуле.

10. Уважно роздивіться репродукцію картини Ю. Брандта «Повернення переможців» і визначте, якому циклу суспільно-побутових пісень найбільше відповідає зображене на ній. Обґрунтуйте свій вибір.

Картина найбільше відповідає козацькому циклу суспільно-побутових пісень. Видно козаків, вони повертаються з походу, повертаються переможцями. Вони у військових обладунках, у кожного зброя, щоб перемогти ворога. 

11. Якби вам довелося покласти на музику слова пісень «Ой на горі да женці жнуть» і «Стоїть явір над водою...», то якими б вони були за ритмом, настроєм? Які музичні інструменти довелося б вам використати? Чи суттєво відрізнявся б музичний супровід до цих пісень? Якщо так, то чому?

 

12. Підготувавшись до виразного читання за ролями пісні «Гомін, гомін по діброві», візьміть участь у конкурсі на кращого читця.

ГОМІН, ГОМІН ПО ДІБРОВІ

Гомін, гомін по діброві, 

Туман поле покриває, 

Мати сина виряджає: 

«Іди, синку, пріч од мене,

 Нехай тебе турки уб'ють, 

Нехай тебе огні спалять, 

Нехай тебе звірі з'їдять, 

Нехай тебе води втоплять». 

«Мене, мати, турки знають, 

Вони мене не займають, 

Вони мені коня дадуть; 

Мене, мати, огні знають, — 

Як я іду — потухають; 

Мене, мати, звірі знають, —

Як я іду — утікають; 

Мене, мати, води знають, — 

Як я іду — то втихають». 

Гомін, гомін по діброві, 

Туман поле покриває, 

Мати сина завертає: 

«Вернись, синку, додомоньку, 

Змию, зчешу головоньку 

Та постелю постеленьку». 

«Змиють, мати, дрібні дощі, 

А розчешуть густі терни; 

В чистім полі травиченька — 

То тож моя й постіленька».

13.1. Скориставшись допомогою батьків, учителя історії, довідковою літературою чи мережею Інтернет, підготувати коротке усне повідомлення про добу Козаччини в історії України.

 

13.2. Вивчити напам'ять одну з козацьких пісень.

СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ, В ВОДУ ПОХИЛИВСЯ

Стоїть явір над водою, в воду похилився; 

На козака пригодонька — козак зажурився. 

Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький; 

Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! 

Не рад явір хилитися, вода корінь миє! 

Не рад козак журитися, так серденько ниє! 

Ой приїхав з України козак молоденький, — 

Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. 

Ой поїхав на чужину та там і загинув, 

Свою рідну Україну навіки покинув. 

Звелів собі насипати високу могилу, 

Звелів собі посадити червону калину: — 

Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, 

Будуть мені приносити з України вісті!

 Інші завдання дивись тут ...

Загрузка...

  • антон
    супер спс
    13 вересня 2016 16:06