Інші завдання дивись тут...

 

Розв'язник до підручника "Українська література 8 клас Авраменко О.М."

Сторінка 10.

Завдання 1. Пісня «Зажурилась Україна» розповідає про боротьбу українського народу з

А польською шляхтою

Б турецько-татарською ордою

В московськими загарбниками

Г тодішньою панівною верхівкою

Завдання 2. Козацьке військо в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» порівнюється з

А сонечком

Б туманом

В місяцем

Г шаблею

Завдання 3. Постійний епітет ужито в рядку

А ... туман поле покриває

Б ...орли та із Січі вилітали

В ... сизий орел по степу літає

Г ...над степом та сонечко сідає

Завдання 4. Визначення історичних пісень. Історичні пісні — це народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та реальних історичних осіб.

 

Завдання 5. Століття виникнення історичних пісень. XV-XVI ст., коли постійно загрожували грабіжницькі набіги татар із Кримського ханства.

 

Завдання 6. Часи, змальовані в прочитаних піснях. XV-XVI століттях на землю українців нападали татари із Кримського ханства, тому мешканці українських сіл і міст покидали свій дім і вирушали за Дніпрові пороги. Боротьба проти татаро-монгольських нападників перетворила хліборобів і ремісників на воїнів-козаків, які будували укріплення із січених дерев’яних колод. Згодом утворилася Запорозька Січ — суспільно-політична й військово-адміністративна організація українського козацтва. 

 

Завдання 7. Розкрийте значення слів орда, ґринджоли, ружина, бурлака. Орда - незліченна кількість. Ґринджоли - сани. Ружина - рушниця. Бурлака - людина без постійної роботи і постійного місця проживання.

 

Завдання 8. Заклик звучить у пісні «Зажурилась Україна»Усім піднятися на захист своєї землі від нападників.

 

Завдання 9. Провідний мотив пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Провідний мотив (від італ. «привід, спонукання») - головний мотив, що спонукає до певної діяльності. Бути гідними захисниками своєї землі. 

 

Завдання 10. Ставлення оповідача до Івана Сірка та його війська в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» (проілюструвати думку конкретними прикладами з тексту). На мою думку, оповідач прихильний до персонажів ("хлопці-молодці"), захоплюється їхньою мужністю ("орли вилітали", "орел по степу літає "), їхня боротьба дуже важлива, як світло для планети ("над степом та сонечко...то Військо та славне Запорозьке), і вдень, і вночі захисники боронять землю ("над степом та сонечко...  сяє, місяць в степу, ой, зіходжає"). 

 

Завдання 11. Усно опишіть картину І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» (1880-1891), висловивши своє враження від неї.

Завдання 12. Випишіть по одному прикладу персоніфікації й художнього паралелізму з пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко». Персоніфікація: «туман поле покриває», «місяць в степу… зіходжає». Паралелізм: «... Що то орли та із Січі вилітали, — Аж то військо та славне запорозьке ...»; «... сизий орел по степу літає, — Аж то Сірко на конику виїжджає»; «...що над степом та сонечко сяє, — Аж то військо та славне запорозьке Та на вороних конях у степу виграває»; «...Що то місяць в степу, ой, зіходжає, — Аж то козак Сірко ... татар оступає».

Завдання 13. Літературний паспорт пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко».

1. Назва: " Та, ой, як крикнув же козак Сірко ".

2. Автор: народ.

3. Літературний рід: ліро-епос.

4. Жанр: народна пісня.

5. Вид лірики: громадянська.

6. Провідний мотив: бути гідними захисниками своєї землі.

7. Віршований розмір

8. Художні засоби: епітети, постійні епітети, метафори, пестливі слова, рефрен, паралелізм, анафора, образи-символи.

Інші завдання дивись тут...