Інші завдання дивись тут...

ТЕМА б ОПОРА ТА РУХ

§ 1. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ, її БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ. КІСТКИ ТА ХРЯЩІ

Сторінка 143.

Контрольні запитання.

Запитання 1. Поясніть різницю між губчастою і щільною кістковими тканинами. Структурною одиницею компактної речовини є остеон, губчаста речовина має тонкі кісткові пластинки й перекладини, які утворюють сітку.

Запитання 2. Чому кістки називають «складом» мінеральних речовин? До складу кісток входить багато мінеральних речовин: солі кальцію, фосфору, магнію тощо.

Запитання 3. Які типи кісток ви знаєте? Наведіть для кожного типу приклади кісток. Довгі: плечова, стегнова, променева, кістки передпліччя, гомілки, ребра, грудина та ін. Короткі: кістки зап'ястка, стопи, фаланги пальців, кістки п'ястка, плесна тощо. Плоскі: лопатка, тазові кістки, грудина, тім'яна, скроневі, ребра та ін. Змішані: нижня щелепа, носові, скроневі, хребці, клиноподібна тощо. Повітроносні: лобова, решітчаста, верхньощелепні, інші кістки лицьового відділу черепа.

Запитання 4. Назвіть три типи клітин кісток та поясніть роль кожного з них. Остеобласти (клітини-будівники кістки) оточують себе мінеральними речовинами і перетворюються в кісткові клітини-остеоцити. Остеоцити найчисельніші клітини кістки (що формуються з остеобластів) виділяють назовні головний органічний компонент міжклітинної речовини (колагеновий білок) та відповідають за мінералізацію кісток. Остеокласти (клітини-руйнівники кістки) «розчиняють» мінеральні речовини кісток, після чого ці речовини знову потрапляють у кров.

Запитання 5. Які види хрящів ви знаєте? Наведіть приклади, де зустрічається той чи інший вид хрящової тканини. Гіаліновий хрящ вкриває суглоби, волокнистий хрящ утворює між хребцеві диски, еластичний хрящ у надгортаннику, вушній раковині.

Завдання.

Завдання 1. Проаналізуйте всі функції кісток і скелетних м'язів. Можливо, деякі ви навіть і не згадали, наприклад, міміку обличчя? Результати аналізу оформіть у вигляді таблиці:

Елементи опорно-рухової системи Функції
Скелетні м'язи Теплопродукція для підтримання температури тіла
Кістки (скелет) Опора тіла, захист внутрішніх органів
Кістки і м'язи «у співпраці» Рух тіла та його частин
Хрящ Хрящові прокладки з'єднання під час ходіння виконують роль амортизатора, хрящ суглобів зменшує тертя
Сухожилля Кріпить м'яз до кістки скелета, перешкоджає надмірному розтягу
Зв'язки Зв'язують кістки між собою.

Завдання 2. На малюнку відображено основні функціональні зв'язки опорно-рухової системи із системою кровообігу:

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА – Захист легень Дихальні рухи 

Надходження кисню в організм - СИСТЕМА ДИХАННЯ

ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА – Перистальтика кишечника  

Метаболізм у кишечнику - СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ

 

§ 2. З'ЄДНАННЯ КІСТОК

Сторінка 147.

Контрольні запитання.

Запитання 1. Які є типи з'єднання кісток? Рухомі, нерухомі, напіврухомі.

Запитання 2. Дайте визначення нерухомого з'єднання кісток та наведіть приклад такого з'єднання. Зрощення кісток криж та куприка, шви черепа. 

Запитання 3. Як з'єднані ребра з хребцями? Обґрунтуйте, як такий тип з'єднання пов'язаний з функціями грудної клітки. Ребра кріпляться до хребців за допомогою реброво-хребцевих суглобів. Рухоме з'єднання забезпечує дихальні рухи. 

Запитання 4. Які рухи можливі в плечі? У шиї? У коліні? У плечі: обертальні. У шиї: вправо-вліво, вниз-вверх. У коліні: згин-розгин.

Запитання 5. Наведіть схему і опишіть будову суглоба. Суглобова сумка – суглобова рідина – кістка – гіаліновий хрящ – інша кістка. Суглоб міститься в капсулі (суглобовій сумці), зі стінки якої у порожнину виділяється суглобова рідина. Поверхні суглобових кісток мають певну форму. Поверхні кісток, вільні від окістя, вкриті гіаліновим хрящем. Зовні суглобові поверхні кісток кріпляться зв'язками.  

Запитання 6. У чому полягає відмінність складного суглоба від простого? Наведіть приклад для кожного типу. Відмінність полягає в різній кількості кісток.

Завдання 1. Детально роздивіться мал. 6.8 та спробуйте визначити, які рухи можливі для того чи іншого типу суглобів. Види суглобів за напрямками руху: одноосьовий (циліндричний, блокоподібний) виконує рухи в одному напрямку (ліктьовий суглоб, міжфалангові суглоби пальців); двохосьовий (еліпсоподібний, сідлоподібний) виконує рухи в двох напрямках (променевозап'ястковий суглоб,  колінний суглоб нагадує одноосний шарнір); трьохосьовий (кулеподібний, плоский) виконує рухи в трьох напрямках (кульшовий суглоб і плечовий суглоб кулястої форми).

Інші завдання дивись тут...