ГДЗ / ВІДПОВІДІ.

Жолос О. В. БІОЛОГІЯ 8 КЛАС 

Видавничий дім "Освіта", 2016 р.

ЗМІСТ

Вступ

Сторінки 4 – 9 § 1. Організм людини як біологічна система

Сторінки 10 – 14 § 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи

Сторінки 14 – 18 § 3. Регуляторні системи організму людини

Сторінки 18 – 22 § 4. Значення знань про людину для збереження її здоров'я

Тема 1. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини

Сторінки 23 – 28 § 1. Перетворення енергії в організмі людини та обмін речовин

як основні властивості живого

Сторінки 29 – 33 § 2. їжа та її компоненти, склад харчових продуктів. Значення окремих компонентів харчових продуктів 

Сторінки 34 – 40 § 3. Харчові та енергетичні потреби людини

Тема 2. Травлення

Сторінки 42 – 46 § 1. Будова та функції травної системи

Сторінки 47 – 51 § 2. Травлення в ротовій порожнині

Сторінки 52 – 59 § 3. Травлення в шлунку та кишечнику

Сторінки 60 – 64 § 4. Харчові розлади та їх запобігання

Тема 3. Дихання

Сторінки 65 – 72 § 1. Значення дихання. Система органів дихання

Сторінки 72 – 77 § 2. Газообмін у легенях і тканинах

Сторінки 77 – 81 § 3. Дихальні рухи та їх нейрогуморальна регуляція

Сторінки 82 – 86 § 4. Профілактика захворювань дихальної системи

 Тема 4. Транспорт речовин

Сторінки 87 – 94 § 1. Внутрішнє середовище організму, кров, її склад та функції. Лімфа

Сторінки 94 – 97 § 2. Зсідання крові. Кровотечі

Сторінки 97 – 101 § 3. Групи крові та переливання крові

Сторінки 101 – 106 § 4. Система кровообігу

Сторінки 106 – 111 § 5. Серце: будова і функція, робота серця

Сторінки 112 – 116 § 6. Будова та функції кровоносних судин, рух крові

Сторінки 116 – 119 § 7. Серцево-судинні захворювання та їхня профілактика 

Тема 5. Виділення та сечовидільна система. Шкіра. Терморегуляція

Сторінки 120 – 124 § 1. Виділення і обмін речовин. Будова сечовидільної системи

Сторінки 124 – 128 § 2. Функції сечовидільної системи, утворення сечі

Сторінки 129 – 130 § 3. Захворювання органів сечовидільної системи та їхня профілактика

Сторінки 131 – 137 § 4. Значення і будова шкіри, терморегуляція

Тема 6. Опора та рух

Сторінки 138 – 144 § 1. Значення опорно-рухової системи, її будова та функція. Кістки та хрящі

Сторінки 144 – 147 § 2. З'єднання кісток

Сторінки 147 – 152 § 3. Огляд будови скелета

Сторінки 153 – 157 § 4. будова і функції скелетних м'язів, робота м'язів, втома м'язів

Сторінки 157 – 160 § 5. Основні групи скелетних м'язів

Сторінки 160 – 165 § 6. Зміни опорно-рухової системи людини з віком

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

Сторінки 166 – 172 § 1. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

Сторінки 173 – 175 § 2. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини

Сторінки 176 – 178 § 3. Спинний мозок

Сторінки 178 – 184 § 4. Головний мозок

Сторінки 184 – 188 § 5. Автономна (вегетативна) нервова система

Сторінки 188 – 192 § 6. Профілактика захворювань нервової системи

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

Сторінки 193 – 196 § 1. Загальна характеристика та будова сенсорних систем

Сторінки 196 – 201 § 2. Зорова сенсорна система. Око

Сторінки 201 – 207 § 3. Процеси сприйняття зображення, світла, кольору, простору. Захист зору

Сторінки 207 – 212 § 4. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху

Сторінки 213 – 217 § 5. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Сторінки 217 – 222 § 6. Сенсорні системи смаку та нюху

Тема 9. Вища нервова діяльність 

Сторінки 223 – 227 § 1. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Сторінки 227 - 232 § 2. Умовні та безумовні рефлекси

Сторінки 233 – 237 § 3. Інстинкти

Сторінки 237 – 242 § 4. Мова. Навчання та пам'ять. Мислення та свідомість

Сторінки 242 – 245 § 5. Мислення та свідомість

Сторінки 246 – 252 § 6. Сон. Біоритми

Тема 10. Регуляція функцій організму

Сторінки 253 – 258 § 1. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція. Гормони

Сторінки 258 – 264 § 2. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

Сторінки 264 – 267 § 3. Залози змішаної секреції

Сторінки 267 – 270 § 4. Профілактика захворювань ендокринної системи

Сторінки 270 – 275 § 5. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

Сторінки 275 – 279 § 6. Специфічний імунітет. Імунізація

Сторінки 280 – 283 § 7. Алергія. СНІД

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

Сторінки 284 – 288 § 1. Будова та функції репродуктивної системи

Сторінки 288 – 291 § 2. Статеві клітини. Розвиток і будова

Сторінки 291 – 294 § 3. Статеве дозрівання. Менструальний цикл

Сторінки 295 – 299 § 4. Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Сторінки 299 – 301 § 5. Постембріональний розвиток людини

Сторінки 302 – 306 § 6. Репродуктивне здоров'я

Узагальнення

Сторінки 307 – 314 Лабораторна робота № 1, Лабораторна робота № 2.