Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Жолос О. В. "БІОЛОГІЯ 8 КЛАС" 

Видавничий дім "Освіта", 2016 рік

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вступ

Сторінки 4 – 14 § 1 - 2. Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи

Сторінки 14 – 22 § 3 - 4. Регуляторні системи організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров'я

Тема 1. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини

Сторінки 23 – 41 § 1 - 3. Перетворення енергії в організмі людини та обмін речовин як основні властивості живого. їжа та її компоненти, склад харчових продуктів. Значення окремих компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.

Тема 2. Травлення

Сторінки 42 – 52 § 1 - 2. Будова та функції травної системи. Травлення в ротовій порожнині.

Сторінки 52 – 64 § 3 - 4. Травлення в шлунку та кишечнику. Харчові розлади та їх запобігання.

Тема 3. Дихання

Сторінки 65 – 77 § 1 - 2. Значення дихання. Система органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах

Сторінки 77 – 86 § 3 - 4. Дихальні рухи та їх нейрогуморальна регуляція. Профілактика захворювань дихальної системи

 Тема 4. Транспорт речовин

Сторінки 87 – 97 § 1 - 2. Внутрішнє середовище організму, кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Кровотечі

Сторінки 97 – 106 § 3 - 4. Групи крові та переливання крові. Система кровообігу

Сторінки 106 – 119 § 5 - 7. Серце: будова і функція, робота серця. Будова та функції кровоносних судин, рух крові. Серцево-судинні захворювання та їхня профілактика 

Тема 5. Виділення та сечовидільна система. Шкіра. Терморегуляція

Сторінки 121 – 128 § 1 - 2. Виділення і обмін речовин. Будова сечовидільної системи. Функції сечовидільної системи, утворення сечі

Сторінки 129 – 137 § 3 - 4. Захворювання органів сечовидільної системи та їхня профілактика. Значення і будова шкіри, терморегуляція

Тема 6. Опора та рух

Сторінки 138 – 147 § 1 - 2. Значення опорно-рухової системи, її будова та функція. Кістки та хрящі. З'єднання кісток

Сторінки 147 – 157 § 3 - 4. Огляд будови скелета. Будова і функції скелетних м'язів, робота м'язів, втома м'язів.

Сторінки 157 – 165 § 5 - 6. Основні групи скелетних м'язів. Зміни опорно-рухової системи людини з віком.

Тема 7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

Сторінки 166 – 175 § 1 - 2. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини

Сторінки 176 – 184 § 3 - 4. Спинний мозок. Головний мозок

Сторінки 184 – 192 § 5 - 6. Автономна (вегетативна) нервова система. Профілактика захворювань нервової системи

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

Сторінки 193 – 201 § 1 - 2. Загальна характеристика та будова сенсорних систем. Зорова сенсорна система. Око

Сторінки 201 – 212 § 3 - 4. Процеси сприйняття зображення, світла, кольору, простору. Захист зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху

Сторінки 213 – 222 § 5 - 6. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Сенсорні системи смаку та нюху

Тема 9. Вища нервова діяльність 

Сторінки 223 – 232 § 1 - 2. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси

Сторінки 233 – 242 § 3 - 4. Інстинкти. Мова. Навчання та пам'ять. Мислення та свідомість

Сторінки 242 – 252 § 5 - 6. Мислення та свідомість. Сон. Біоритми

Тема 10. Регуляція функцій організму

Сторінки 253 – 264 § 1 - 2. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція. Гормони. Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

Сторінки 264 – 270 § 3 - 4. Залози змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи

Сторінки 270 – 283 § 5 - 7. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Специфічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

Сторінки 284 – 291 § 1 - 2. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Розвиток і будова

Сторінки 291 – 299 § 3 - 4. Статеве дозрівання. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

Сторінки 299 – 306 § 5 - 6. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров'я

Узагальнення

Сторінки 307 – 314 Лабораторна робота № 1, Лабораторна робота № 2. 

Інші ГДЗ дивись тут...