Інші завдання дивись тут... 

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке біологічна система? Які її властивості? Біологічна система – це структурне й функціональне об'єднання біологічних елементів різного рівня складності. Властивості: цілісність, єдність хімічного складу, багаторівневість, відкритість, саморегуляція, адаптація. 

 

2. Якими є рівні організації біологічних систем? Біологічні молекули, клітини, тканини, органи та їхні системи, організм, вид, екосистема.

 

3. У чому полягає саморегуляція біологічних систем? Підтримка хімічного складу, життя за сталих умов, адаптація до нових умов.

  

4. На якому рівні організації перебуває організм людини? Біологічні молекули – клітини – тканини – органи – системи органів – організм.

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть ознаку живої системи, пов'язану з реакцією організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників: 

а) рівневість; 

б) розмноження; 

в) подразливість; 

г) обмін речовин.

 

2. Укажіть ряд хімічних елементів, які входять до складу всіх органічних сполук:

а) Н, О, С, Si; 

б) Н, N, О, С; 

в) Н, Fe, N, С; 

г) Н, Р, О, С.

 

3. Укажіть властивість організму людини, яка характеризує здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі: 

а) цілісність;

б) здатність до рухів; 

в) формування адаптацій; 

г) здатність до розмноження.

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. У чому суть понять молекулярний, клітинний, тканинний і організмовий рівні організації? Біологічні системи нижчого рівня – складові біологічної системи організм.

Тому організм людини вивчають на рівнях: молекулярному; клітинному; тканинному; цілісного організму.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного та відмінного між біологічними системами, які перебувають на клітинному рівні організації: 

а) клітина є складовою певної тканини; 

б) клітина є самостійним організмом (одноклітинні істоти). Відмінне. У першому випадку нижчий рівень організації, є складовою системи вищого рівня. У другому випадку вищий рівень організації, здатна до адаптації, відкрита  (обмін речовин та енергії з навколишнім середовищем), цілісна, саморегульована система. Подібне. Притаманна живим організмам.

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

1. Обґрунтуйте вислів «Організм людини - цілісна, відкрита, саморегульована біологічна система». Цілісна,  бо усі складові забезпечують існування організму в цілому. Відкрита, бо необхідний обмін речовин і енергії з навколишнім середовищем. Саморегульована, бо має власні регуляторні системи. Біологічна, бо має ознаки живого. Система, бо має багаторівневу структуру пов’язану функціонально.

 

2. Складіть схеми структурної організації рослини і тварини. Клітина – тканина – орган – рослина. Клітина – тканина – орган – система органів – тварина. 

Інші завдання дивись тут...

 • крапа
  Спасибо !
  3 вересня 2020 15:50
 • Артем
  спасибо
  26 вересня 2022 15:43
 • Ваня
  спс
  4 жовтня 2023 18:02