Інші завдання дивись тут...

§ 14. ПРОЦЕСИ ГАЗООБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ 

Дайте відповідь на запитання

Завдання 1. Що таке дихання? Яке значення дихання для забезпечення процесів життєдіяльності організму? Дихання - сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, окиснення органічних сполук з вивільненням необхідної для життєдіяльності енергії, виведення з організму вуглекислого газу. Внаслідок окиснення в клітинах організм забезпечується енергією.

 

Завдання 2. Що таке дифузія і яке її значення в газообміні організму людини? Дифузія – фізичний процес пасивного переміщення молекул будь-якої речовини з ділянки, де їх концентрація більша, до ділянки, де їх концентрація менша, до тих пір, доки концентрація речовини в обох ділянках не стане однаковою. Газообмін у альвеолах та тканинах відбувається завдяки дифузії.

 

Завдання 3. Чим відрізняються вміст кисню та вуглекислого газу в артеріальній і венозній крові? Артеріальна кров збагачена киснем, венозна – вуглекислим газом.

 

Завдання 4. Завдяки чому кисень з альвеолярного повітря надходить у кров, що циркулює по капілярах альвеол? Завдяки дифузії, рушійною силою якої є парціальний тиск речовини.

 

Завдання 5. Як відрізняється склад газів у вдихуваному та видихуваному повітрі? Вміст кисню у видихуваному повітрі зменшується в 1,3 рази, а вміст вуглекислого газу збільшується аж у 133 рази.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Завдання 1. Визначте, де вищий уміст кисню: 

а) у вдихуваному повітрі; 

б) у видихуваному повітрі; 

в) в альвеолярному повітрі.

 

Завдання 2. Визначте відсоток вуглекислого газу, який здатний зв'язувати гемоглобін: 

а) 10 %; 

б) 25 %; 

в) 45 %; 

г) 75 %.

 

Завдання 3. Установіть правильну послідовність процесів, за яких кров насичується киснем (газообмін у легенях): 

а) людина вдихає атмосферне повітря (1); 

б) кисень з альвеолярного повітря переходить у кров (4); 

в) у легенях атмосферне повітря змішується з альвеолярним (3); 

г) повітря по повітроносних шляхах потрапляє в альвеоли (2); 

д) кисень сполучається з гемоглобіном і кров стає артеріальною (5).

 

Розв'яжіть задачу. Під час спокійного вдиху дорослої людини до легенів надходить близько 500 мл повітря. У вдихуваному повітрі міститься приблизно 21 % кисню, а видихуваному - 16 %. Визначте, скільки кисню при цьому споживає організм людини. 

Розв’язання. 

1) 21 – 16 = 5 (%) – кисню споживає організм.

2) 500 • 0,05 = 25 (мл) – кисню споживає організм.

Виберіть правильну відповідь: 

а) 20 мл; 

б) 25 мл; 

в) 30 мл; 

г) 35 мл.

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте основні етапи газообміну в організмі людини. Порівняйте склад вдихуваного, альвеолярного та видихуваного повітря. Поясніть значення дотримання чистоти повітря. Етапи газообміну: зовнішнє дихання, транспорт газів, тканинне дихання. Повітроносними шляхами можуть надходити шкідливі речовини, які потім розчиняються в плазмі крові, або чадний газ, який приєднується до гемоглобіну крові.

 

ПОМІРКУЙТЕ. 

Завдання 1. Чому в повітрі альвеол кисню завжди помітно менше, ніж в атмосфері? У альвеолах вдихуване атмосферне повітря змішується з повітрям, що залишилося після видиху.

 

Завдання 2. Поясніть значення провітрювання класних кімнат після кожного уроку. Повітря збагачується киснем.

Інші завдання дивись тут...