Інші завдання дивись тут...

§ 28. ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання.

1. Яке значення опорно-рухової системи людини?

Опорна, захисна, рухова, кровотворна, депонувальна, дихальна, теплоутворення, мовленнєва.

 

2. Які особливості будови кісткової тканини?

Має три види клітин, міжклітинна речовина тверда, в залежності від розміщення кісткових пластинок поділяють на компактну та губчасту.

 

3. Що надає кісткам твердості й міцності?

Мінеральні речовини.

 

4. Що собою ста­новить хрящова тканина?

Клітини-хондроцити та міжклітинна речовина хондрин.

 

5. Який хімічний склад кісток?

Органічні речовини (30 %), неорганічні (60 %) речовини, вода (10%).

 

6. Яку роль у кістках виконують органічні та неорганічні сполуки?

Органічні речовини надають гнучкості та пружності, неорганічні – твердості та міцності.

 

7. Яку речовину кісток називають компактною, а яку - губчастою?

У компактній речовині кісткові пластинки утворюють остеони (циліндри), у губчастій – перекладені сіткою.

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть тканини, які в основному складають опорну систему людини:

а) кіст­кова та м'язова

б) хрящова та м'язова

в) кісткова та хрящова

г) хрящова та сполучна волокниста

 

2. Укажіть назву клітин кісткової тканини:

а) хондроцити

б) лейкоцити

в) остеоцити

г) тромбоцити

 

3. Укажіть назву клітин хрящової тканини:

а) хондроцити

б) остеоцити

в) лей­коцити

г) еритроцити

4. Укажіть складову кістки, в якій містяться червоний кістковий мозок:

а) окістя

б) компактна речовина

в) губчаста речовина

г) хрящові прошарки

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Значення системи органів опори і руху.

Скелет служить опорою для тіла, кістки захищають внутрішні органи, м'язи утримують внутрішні органи, губчаста речовина кісток продукує клітини крові, у кістках відкладаються мінеральні речовини, скелет та м'язи забезпечують переміщення організму та його частин, м'язи забезпечують дихання, запасають глікоген, утворюють тепло, глікоген у м'язах – запас енергії, хрящі гортані, голосові зв'язки, кістки щелепи та м'язи відіграють роль у мовленні.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного та відмінного в будові, властивостях і функціях губчастої та компактної речовини кісток?

Спільне: утворені сполучною кістковою тканиною.

Відмінне: розміщення кісткових пластинок.

 

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканини

Обладнання та об'єкти дослідження: мікроскопи, мікропрепарати кісткової та хрящової тканини.

1. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат кісткової тканини. Замалюйте поба­чене. Позначте особливості будови кісткової тканини, які забезпечують виконання її функцій.

2. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат хрящової тканини. Замалюйте поба­чене. Позначте особливості будови хрящової тканини, які забезпечують виконання її функцій.

3. Порівняйте особливості будови та функції кісткової та хрящової тканин.

Кісткова тканина

Хрящова тканина

Клітини остеоцити, остеобласти, остеобласти. Розміщення клітин  утворює кісткові пластини. Клітини мають відростки.

Клітини хондроцити круглі.

Міжклітинна речовина тверда, основна органічна речовина осеїн та його похідні. Більшість хімічного складу займають неорганічні речовини. Наявні кровоносні судини.

Міжклітинна речовина (хондрин) пружна. Відсутні кровоносні судини. Сповільнені дифузійні обмінні процеси.

З неї побудовані кістки

З неї побудовані хрящі

Функції: опорна і захисна (формує кістки скелета)

Функції: опорна і захисна (сполучає між собою кістки скелета, зменшує тертя між поверхнями кісток, зберігає форму деяких органів і надає їм пружності).

Інші завдання дивись тут...