Інші завдання дивись тут...

§ 30. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання.

1. На які відділи поділяють скелет людини? З яких кісток вони складаються?

Відділи скелета: скелета голови (череп), тулуба (хребет та грудна клітка), кінцівок (скелет вільних кінцівок та їхніх поясів).

Відділ скелета

Особливості будови

Скелет голо­ви (череп)

Мозковий відділ (потилична, лобо­ва, тім'яна та скроневі кістки) і лицьовий відділ (виличні, носова, щелепні кістки) че­репа.

Скелет ту­луба

 

Грудна клітка(ребра, груди­на і грудні хребці) та хребет (шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий  відділи)

Скелет верх­ніх кінцівок

Плечовий пояс верхніх кінцівок  (лопатки і ключиці) і вільні верхні  кінцівки (плече, передпліччя, кисть)

Скелет ниж­ніх кінцівок

Тазовий пояс нижніх кінцівок (тазові кістки) і вільні нижні кінцівки (стегно, гомілка, стопа)

 

2. Яку будову має хребет і яке його значення?

Хребет людини складається з 30-34 хребців і поділяється на 5 відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та куприковий.

 

3. Які кістки утворюють грудну клітку? Які її функції?

Грудні хребці, ребра та грудина (грудна кістка) формують грудну клітку, яка обмежує грудну порожнину. Функції: дихальна, опорна, рухова, захисна.

4. Які особливості будови пояса верхніх кінцівок?

Клю­чиця, крім з'єднання з лопаткою, іншим своїм кінцем з'єднується з грудиною, тому вона утримує плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки, забезпечуючи значну свободу рухів верхньої кінцівки.

Великий палець проти­ставлений іншим, що забезпечує виконання нею найдосконаліших рухів.

 

5. З яких кісток складається скелет верхньої вільної кінцівки?

Скелет вільної верхньої кінцівки складається з плеча (плечова кістка), передпліччя (ліктьова та променева) та кисті (8 кісток зап'ястка, 5 кісток п'ястка, 14 фаланг).

 

6. Яка будова тазових кісток? Які їхні функції?

До 16 років три кістки (лобкова, клубова та сіднична) утворюють одну тазову кістку. У кожній тазовій кістці є кулеподібна западина, куди захо­дить головка стегнової кістки.

Функції: переносять масу тіла на нижні кінцівки, забезпечуючи опору і рух, захищають і підтримують знизу  внутрішні органи черевної порожнини.

 

7. Які особливості будови скелета нижньої вільної кінцівки?

Стегнова кістка є найдовшою в скелеті людини. Стопа виконує опорну функцію під час стояння та ходіння.

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ряд кісток, які входять до складу грудної клітки:

а) ребра, грудина, грудні хребці

б) ключиця, ребра, грудина

в) ключиця, грудина, грудні хребці

г) грудина, грудні хребці, лопатка

 

2. Чим скелет людини відрізняється від скелета людиноподібних мавп:

а) скле­пінчастою будовою стопи

б) кількістю фаланг пальців

в) кількістю шийних хребців

г) розташуванням великого пальця рук

 

Утворіть логічні пари. Установіть відповідність між кістками і суглобами, які вони утворюють.

1 плечовий суглоб

2 ліктьовий суглоб  

3 кульшовий суглоб кістки

4 колінний суглоб

А тазова кістка і стегнова кістка

Б стегнова кістка і великогомілкова та малогомілкова

В лопатка і плечова кістка

Г плечова кістка і ліктьова та променева

1 – В

2 – Г

3 – А

4 – Б

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте функції різних відділів скелета людини.

Відділ скелета

Функції

Скелет голо­ви (череп)

Захист головного мозку та органів чуття, опора для жувальних м'язів, вмістилище для головного мозку та органів чуття.

Скелет ту­луба

 

Захист внутрішніх органів, спинного мозку,

за­безпечення дихальних рухів, участь у забезпе­ченні роботи верхніх кінцівок

Скелет верх­ніх кінцівок

Забезпечення рухливос­ті верхніх кінцівок, виконання різних рухів

Скелет ниж­ніх кінцівок

Забезпечення рухливос­ті нижніх кінцівок, переміщення

 

ПОМІРКУЙТЕ. Чому стопа людини має склепінчасту будову і яке це має зна­чення?

Людина спирається тільки на нижні кінцівки, а склепіння стопи робить ходіння пружним, пом'якшує поштовхи під час бігу та стрибків. Значення стопи: виконує опорну функцію під час стояння та ходіння при прямоходінні.

Інші завдання дивись тут...