Інші завдання дивись тут...

§ 31. БУДОВА І ФУНКЦІЇ СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання.

1. Яка будова скелетних м'язів?

Скелетний м'яз утворений групами видовжених м'язових клітин - волокон, зібраних у пучки і з'єднаних між собою прошарками сполучної тканини. На кінцях м'язові волокна переходять у сухожилля м'яза, за допомогою якого він кріпиться до кістки. Зверху кожний м'яз укритий тонкою сполучнотканинною оболонкою - фасцією.

 

2. Які функції виконують скелетні м'язи в орга­нізмі людини?

Функції: рухова, опорна, дихальна, депонуючи, теплоутворення, енергетична.

 

3. На які групи поділяють скелетні м'язи за формою?

За формою скелетні м'язи поді­ляють на довгі (розташовані переважно на кінцівках, мають веретеноподібну форму і 2-4 головки), короткі (між окре­мими ребрами, хребцями чи у глибоких шарах біля хребта) й широкі (розміщені переважно на тулубі й мають форму шарів різної товщини – м'язи живота, діафрагма тощо).

 

4. На які групи поділяють скелетні м'язи за функціями? Що таке м'язи-синергісти та ан­тагоністи?

М'язи за функціями: згиначі, розгиначі, привідні, відвідні, обертачі.

  

5. Які групи м'язів тіла людини за розташуванням ви знаєте?

Поверхневі та глибокі, зовнішні та внутрішні.

М'язи людини поділяють також на групи відповідно до місця їхнього розташування: м'язи голови, шиї, грудей, живота, спини, верхньої та ниж­ньої кінцівок

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть білки, які входять до складу скоротливих елементів м'язових воло­кон:

а) актин, міозин

б) гемоглобін, міоглобін

в) міозин, колаген

г) колаген, гемоглобін

 

2. Укажіть основні ділянки скелетного м'яза людини:

а) головка, хвіст, черевце

б) початок, середина, кінець

в) сухожилля, тіло

г) початок, кінець, черевце

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте функціональний взаємозв'язок кіс­ток і м'язів на прикладі пояса верхніх кінцівок.

Дельто­подібний та підлопатковий м'язи поясу верхніх кінцівок.

На кістках верхнього пояса

М'язи верхнього поясу надають руху верхній кінцівці в плечо­вому суглобі та лопатці.

Двоголовий м'яз (біцепс) – згинач на передній поверхні плеча. Триголовий м'яз (трицепс) – розгинач на задній поверхні плеча.

На кістках плеча спереду (згиначі) та ззаду (розгиначі)

Згинають і розгинають передпліччя в ліктьовому суглобі.

 

Передні м'язи передпліччя (згиначі) та задні м'язи передпліччя (розгиначі)

На передній (згиначі)та задній поверхні (розгиначі)  передпліччя

М'язи передньої поверхні передпліччя згинають, а задньої частини розгинають кисть та пальці.

М'язи кисті (долонні, м'язи пальців)

 

Виконують складні операції кістками кисті рук.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Який існує зв'язок між формою скелетних м'язів та функціями, які вони виконують?

За формою скелетні м'язи поді­ляють на довгі (веретеноподібної форми розташовані переважно на кінцівках для руху), короткі (знаходяться між окре­мими ребрами, хребцями чи у глибоких шарах біля хребта для дихальних рухів) й широкі (розміщені переважно на тулубі й мають форму шарів різної товщини захищають органи, утворюють черевний прес, діафрагма забезпечує дихальні рухи).

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть таблицю «Суглоби і м'язи, які забезпечують їхні рухи».

Суглоби і м'язи руки, які забезпечують їхні рухи.

Суглоб

Згинач (розміщений спереду)

Розгинач (розміщений позаду)

Плечовий суглоб

Дельто­подібний м'яз поясу верхніх кінцівок.

Підлопатковий м'яз поясу верхніх кінцівок.

Ліктьовий суглоб

Двоголовий м'яз плеча (біцепс)

Триголовий м'яз плеча (трицепс)

Променевозап'ястковий суглоб

Передні м'язи передпліччя

Задні м'язи передпліччя

Суглоби і м'язи ноги, які забезпечують їхні рухи.

Суглоб

Згинач (розміщений спереду)

Розгинач (розміщений позаду)

Кульшовий суглоб

Кравецький м'яз

Великий сідничний м'яз

Колінний суглоб

Кравецький м'яз

Чотириголовий м'яз стегна

Гомілковостопний суглоб

Великогомілковий м'яз

Триголовий литковий м'яз

Інші завдання дивись тут...