Інші завдання дивись тут...

Сторінка 6. 

Опорний конспект. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПОСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ.

ПОМІРКУЙ

Завдання 1. У чому полягають відмінність і подібність між нервовою та гуморальною регуляціями функцій організму?

ВІДМІННІСТЬ: Гуморальна регуляція діє гормонами через рідинні середовища, дія загальна, триваліша, повільна, потребує менше енергії, регулюється ендокринною та імунними системами. Нервова регуляція діє за допомогою нервових імпульсів через нервову дугу, дія конкретна, короткочасна, швидка, потребує багато енергії, регулюється нервовою системою.

ПОДІБНІСТЬ: процеси відбуваються на рівні клітин, сигнали керують функціями організму, вони перетворюються у власні сигнали для контролю організмом. центри регуляції віддалені від місця дії. 

Завдання 2. Який із видів регуляції є еволюційно найдавнішим? Гуморальна, оскільки вона наявна в організмів з мало розвинутою нервовою системою. 

 

Сторінка 7.

Самостійна робота. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН.

Тканини та їх різновиди Будова Функції
Епітеліальна Форма клітин овальна, кубічна, циліндрична, плоска тощо. Майже відсутня міжклітинна речовина. Клітини щільно прилягають, розмішені шарами. Покривна, захисна, усмоктувальна, секреторна

Тканини внутрішнього середовища:

а) хрящова

 

б) кісткова

 

 

 

 

в) кров

 

 

 

Овальні клітини  (хондроцити) занурені у пружну та еластичну міжклітинну речовину (хондрин). Багато міжклітинної речовини. Опорна, захисна.
Зірчасті клітини (остеоцити) занурені у тверду міжклітинну речовину, яка насичена мінеральними речовинами. Багато міжклітинної речовини. Опорна, захисна, кровотворна
Двоввігнуті дископодібні (еритроцити), кулясті несталої форми (лейкоцити), округлі двоопуклі (тромбоцити) вільно переміщують в рідкій міжклітинній речовині (плазмі). Багато міжклітинної речовини. Транспортна, трофічна (живильна), захисна

М'язова:

а) посмугована: скелетна

б) серцева

в) непосмугована

Веретеноподібні клітини утворюють довгі багатоядерні волокна, здатні скорочуватися. Добре виражена поперечна смугастість. Невеликий вміст міжклітинної речовини. Рухова (скорочення, що можуть підкорятися людській волі), захисна.
Довгі клітини на кінцях мають вирости для кріплення, клітини здатні скорочуватися. Виражена поперечна смугастість. Невеликий вміст міжклітинної речовини. Рухова (ритмічні скорочення, що не підкоряються людській волі), захисна.
Невеликі веретеноподібні одноядерні клітини зібрані у пучки, здатні скорочуватися. Нема поперечної смугастості. Невеликий вміст міжклітинної речовини. Рухова (відносно повільні скорочення, що не підкоряються людській волі), захисна.
Нервова Зірчасті нейрони мають  довгий відросток аксон, властива збудливість та провідність. Багато міжклітинної речовини (нейроглії), яка утворена іншим видом клітин  (глія). Регуляторна,  адаптаційна

ПОМІРКУЙ. Обґрунтуй біологічне значення диференціації тканин за будовою та функціями.

Організм людини – складна біологічна система, де кожна тканина виконує певну функцію.

 

Сторінка 8.

Лабораторне дослідження. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРЕПАРАТАМИ ТКАНИН ЛЮДИНИ.

Завдання 1. Розглянь за допомогою мікроскопа тканини організму людини.

Завдання 3. Визнач належність зображених тканин до відповідного типу (1 – пухка волокниста (тканина внутрішнього середовища), 2 – посмугована скелетна (м’язова тканина), 3 – кров (тканина внутрішнього середовища), 4 – кісткова (тканина внутрішнього середовища), 5 – одношаровий епітелій (епітеліальна тканина), 6 – посмугована серцева (м’язова тканина), 6 – жирова (тканина внутрішнього середовища), 7 - нервова тканина, 8 – війчастий епітелій.

Завдання 4. Упиши цифру біля назви типу, до якого відноситься зображена тканина.

Епітеліальна тканина: № 5,9  

Тканини внутрішнього середовища: № 1, 3, 4, 7  

М'язова тканина: № 2, 6

Нервова тканина: №

Поясни, за якими ознаками ти зробив свій вибір. 

1. Епітеліальна тканина: клітини щільно прилягають, майже відсутня міжклітинна речовина.

2. Тканини внутрішнього середовища: багато міжклітинної речовини.

3. М'язова тканина: довгі веретеноподібні клітини, виражена поперечна смугастість, небагато міжклітинної речовини.

4. Нервова тканина: клітини мають добре виражені відростки.

 

Сторінка 9. 

Самостійна робота. БУДОВА НЕЙРОНА ТА РЕФЛЕКТОРНА ДУГА.

Завдання 1. Розглянь рисунок будови нейрона, складові якого позначено цифрами. Упиши назви складових нейрона біля відповідних цифр.

Будова нейрона

1 – аксон 

2 – мієлінова оболонка 

3 – тіло нейрона 

4 – ядро 

5 – дентрити 

Завдання 2. Розглянь рисунок рефлекторної дуги, складові якої позначено цифрами. Упиши назви складових біля відповідних цифр.

1 – рецептор 

2 – чутливий нейрон

3 – вставний нейрон

4 – орган 

5 – руховий нейрон

 

Сторінка 10.

Опорний конспект. СХЕМА ОБМІНУ РЕЧОВИН.

ПОМІРКУЙ. Наведи приклади процесів анаболізму та катаболізму живої клітини, організму.

Дисиміляція: розпад білків на амінокислоти: жирів на гліцерин і жирні кислоти, вуглеводів на глюкозу.

Асиміляція: синтез власних білків, жирів, вуглеводів й інших органічних речовин для побудови органел, утворення ферментів, гормонів.

Інші завдання дивись тут...