Інші завдання дивись тут...

Сторінки 20 – 21 

2 Серце. Робота серця. Судини

Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь.

1. Навколосерцевою сумкою є:

А епікард           Б міокард       В перикард     Г ендокард

2. Легенева вена несе кров у:

А лівий шлуночок                      В ліве передсердя

Б правий шлуночок                    Г праве передсердя

3.3 лівого шлуночка кров потрапляє в:

А аорту     Б легеневу артерію      В легеневу вену    Г ліве передсердя

Завдання 2. Розставте на малюнку номери вказаних структур серця. Додайте назву структури, якої не вистачає в переліку, і теж позначте її на малюнку.

1 — правий шлуночок

2 — лівий шлуночок

3 — праве передсердя

4 — ліве передсердя

5 — аорта

6 — легенева артерія

7 — порожниста вена

8 — легеневі вени

Завдання 3. Розгляньте малюнок будови артерії й вени. Підпишіть назви типів зображених судин. Напишіть назви структур, позначених на малюнку цифрами.

1 — зовнішній шар

2 — середній шар

3 — внутрішній шар

4 — клапан

Завдання 4. Укажіть характерні особливості камер серця.

Ознака або властивість об'єкта Лівий шлуночок Ліве передсердя Правий шлуночок Праве передсердя
1. Структура, через яку кров надходить   +   +
2. Структура, через яку кров виходить +   +  
3. Час розслаблення в ході серцевого циклу, с 0,5 0,7 0,5 0,7
4. Час скорочення в ході серцевого циклу, с 0,3 0,1 0,3 0,1

Завдання 5. Установіть відповідність між властивостями серцевого м'яза та їхніми визначеннями.

1 Збудливість

2 Провідність

3 Скоротливість

А Здатність м'язової тканини серця скорочуватися під впливом збудження 

Б Здатність поширювати по всьому серцю збудження, що виникло в якійсь його ділянці 

В Здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників 

Г Здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, що виникають у самому серці

1 2 3
А Б Г

Завдання 6. Порівняйте типи судин між собою, заповнивши відповідні стовпчики таблиці.

Риси Артерії Вени Капіляри
Відмінні

Наявні три шари

Товстий середній шар непосмугованих м'язів

Тиск 120-130 мм рт ст

Наявні три шари

Наявні клапани

Тонший середній шар має багато еластичних волокон

Одношаровий епітелій

найтонші судини

Тиск крові 30 мм рт ст

Спільні Судини кровоносної системи, по них тече кров

Завдання 7. Складіть тестове завдання з однією правильною відповіддю, яке стосується артеріального тиску або пульсу в людини. Позначте «+» правильний варіант відповіді.

Запитання: Що таке артеріальний пульс?

Варіанти відповідей:

А + коливання стінок артерій, які виникають у відповідь на кожне скорочення серця

Б ритмічні коливання стінок вен.

В поширення механічних коливань в момент діастоли серця.

Г пульсація, яку можна промацати тільки на зап'ясті.

Завдання 8. Поясніть, чому товщина стінок різних камер серця є різною. Стінка серця має неоднакову товщину, що залежить від виконуваної певним відділом серця роботи: найтонша стінка — в обох передсердях, найтовща — у лівому шлуночку.

Інші завдання дивись тут...

  • ВОВКА
    cпасибо
    17 грудня 2017 11:09