Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 6. ОПОРА Й РУХ

6.1 Опорно-рухова система. Скелет

Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення. 

Опорно-рухова система — це скелет та м'язи, які функціонують у тісному взаємозв'язку.

Основними функціями опорно-рухової системи людини є здійснення рухунадання опори внутрішнім органам і частинам тіла та захист організму від пошкоджень.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Середня частина трубчастих кісток має назву:

А діафіз        Б епіфіз          В шов        Г суглоб

2. Плоскою кісткою є: 

А стегнова        Б гомілкова     В плечова      Г лопатка

3. До кісток нижньої кінцівки належить:

А стегнова     Б потилична    В ключиця        Г лопатка

Завдання 3. Розгляньте зображення кісток скелета людини та визначте, до яких груп кісток вони належать. Запишіть номери малюнків у відповідні рядки.

А Групи кісток за відділами скелета:

Кістки черепа: 3,6,8,11      

Кістки тулуба:1,4,9,12

Кістки кінцівок: 2,5,7,10

Б Групи кісток за особливостями будови: 

Трубчасті: 2,7

Короткі: 5,10

Плоскі: 1,3,4,11

Змішані:6,8,9,12

В Групи кісток за типами з'єднання з іншими кістками: 

Нерухоме з'єднання: 3,11,6

Напіврухоме з'єднання: 1,4,9,12

Рухоме з'єднання:2,7,8,5,10

Завдання 4. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: скронева кістка, потилична кістка, лобова кістка, променева кістка.

Зайвим є термін променева кістка, тому що вона не належить скелету голови. 

Завдання 5. Розставте на малюнках скелетів людини і ссавця номери кісток з наведеного переліку.

1 — плечова кістка

2 — стегнова кістка

З — нижня щелепа

4 — шийні хребці

5 — променева кістка

6 — грудина

Укажіть три відмінності в будові скелетів людини і ссавця, що зумовлені прямоходінням людини.

Скелет голови.

1. У скелеті черепа людини його мозковий відділ значно більший, ніж лицьовий, що пов'язано з розвитком мовного мозку й ослабленням функції щелеп, а у тварин лицьовий череп переважає над мозковим.

2. Потиличний отвір, через який спинний мозок з'єднується з головним, розміщений у людини на нижній частині черепа, а в інших ссавців – ззаду.

3. У зв'язку з розвитком членороздільної мови в людини з'являється підборідний виступ нижньої щелепи.

Скелет тулуба.

4. Під час росту людини формуються чотири плавні вигини хребта, які пом'якшують поштовхи під час ходіння, бігу, стрибків. 

5. У людини грудна клітка плоска та розширена в боки, а у тварин вона видовжена в напрямку хребет – черевна порожнина.

Скелет нижніх кінцівок.

6. Пояс нижніх кінцівок людини широкий і є опорою для внутрішніх органів. 

7. Людина має вертикальне положення тіла, тому в неї міцний та широкий таз має чашоподібну форму.

8 Людина спирається тільки на нижні кінцівки, а склепіння стопи робить ходіння пружним, пом'якшує поштовхи під час бігу та стрибків. 

9. Нижні кінцівки людини — це єдиний орган опори та пересування, а тому, на відміну від вищих хребетних тварин, вони мають найбільші та найміцніші кістки.

Скелет верхніх кінцівок.

10. У людини розширені лопатки й добре розвинуті ключиці забезпечують велику рухливість плечового суглоба і вільної верхньої кінцівки.

11. Усі кістки руки людини та їхні з'єднання із п'ястком дуже рухливі.

12. Великий палець людини дуже рухливий і протистоїть усім іншим пальцям кисті, що пов'язано з формуванням руки як органа праці.

Завдання 6. Пронумеруйте назви кісток від розташованої найвище до розташованої найнижче.

 3 А грудина                             6 Г мала гомілкова кістка

 5 Б стегнова кістка                    4 Д поперековий хребець

 2 В атлант                               1 Е потилична кістка

Завдання 7. Яких переваг надає кісткам людини наявність у них відразу двох компонентів — неорганічної й органічної частин? Органічна частина надає гнучкості та пружності, неорганічна мінеральна частина надає твердості та міцності.

Інші завдання дивись тут...