Інші завдання дивись тут...

6.2 Опорно-рухова система. М'язи

Завдання 1. Позначте одну правильну відповідь.

1. Веретеноподібним м'язом є: 

А діафрагма       В дельтоподібний м'яз

Б біцепс             Г коловий м'яз рота

2. До м'язів-розгиначів належить:

А середній сідничний м'яз    В трицепс

Б біцепс                         Г кравецький

3. Скорочення м'язГе відбувається за рахунок взаємодії актину і:

А міозину      Б трипсину    В хондрину    Г гемоглобіну

Завдання 2. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А Біцепс утворюють непосмуговані м'язи. Ні.

Б Мімічні м'язи розташовані на голові. Так. 

В Дельтоподібний м'яз є трикутним. Так 

Г Трицепс є коротким м'язом. Ні. 

Д М'язи руки не можуть виконувати статичну роботу. Ні.  

Е М'язи ноги можуть виконувати динамічну роботу. Так

Є Кравецький м'яз є м'язом руки. Ні. 

Ж Біцепс є двоголовим м'язом. Так. 

Завдання 3. Розставте на малюнку номери вказаних структур. Додайте назву структури, якої не вистачає в переліку, і також позначте її на малюнку.

1 — головка м'яза

2 — м'язові волокна

3 — пучки м'язових волокон

4 — хвіст.

5 — фасція

6 — черевце м'яза

Завдання 4. Виберіть із запропонованих термінів зайвий і обґрунтуйте свій вибір: чотириголовий м'яз, литковий м'яз, дельтоподібний м'яз, кравецький м'яз.

Зайвим є термін дельтоподібний м'яз, тому що він належить до м'язів верхньої, а не нижньої кінцівки.

Завдання 5. Пронумеруйте назви м'язів від розташованого найвище до розташованого найнижче.

2 А дельтоподібний м'яз          4 Г діафрагма

6 Б литковий м'яз                 1 Д коловий м'яз рота

5 В чотириголовий м'яз           3 Е біцепс

Завдання 6. Заповніть схему, розмістивши в ній наведені поняття: біцепс, діафрагма, кравецький м'яз, литковий м'яз, м'язи, м'язи верхніх кінцівок, м'язи нижніх кінцівок, м'язи тулуба, трицепс, чотириголовий м'яз.

 

Завдання 7. Прямий м'яз живота й біцепс є м'язами-згиначами, але форма в цих м'язів різна. Чим можна пояснити такі відмінності в будові?

Прямий м'яз живота більшого розміру, бо він ще утримує внутрішні органи.

Завдання 8. До яких наслідків для кісток і м'язів може привести ситуація, коли учень 8 класу більшу частину свого вільного часу проводить, сидячи за комп'ютером (гіподинамія, викривлення хребта)?

Хвороба гіподинамія негативно впливає на всі системи органів, тому знижується працездатність та розумова активність. 

Неактивний спосіб життя веде до зменшення м'язової маси, зменшення сили м'язів. Неправильна осанка за столом може призвести до викривлення хребта.

Вплив гіподинамії на кістки:

• в губчастій речовині зменшується кількість кісткових перетинок;

• колагенові волокна стають менш пружними;

• порушується процес відкладання кальцію в кістках, що приводить до їх крихкості. 

Вплив гіподинамії на хрящі:

• у хрящовій тканині відкладаються мінеральні речовини, порушуючи її пружність та еластичність.

Вплив гіподинамії на м'язи:

• зменшується кровообіг у м'язах, тоді волокна поступово атрофуються (втрачають еластичність, знижується їхня скоротлива здатність).

Інші завдання дивись тут...