Інші завдання дивись тут...

8.2 Сенсорні системи слуху і рівноваги

Завдання 1. Дайте визначення та доповніть речення.

Слух — це здатність організму сприймати звукові коливання (звуки).

До складу слухової сенсорної системи входять органи слуху, слухові нерви 

і ділянка кори головного мозку, яка обробляє сигнали слухових рецепторів.

 

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. До структур середнього вуха належить: 

А кришталик          В завитка

Б стремінце            Г зовнішній слуховий прохід

2. Внутрішнє вухо заповнює:

А жир      Б хрящ      В рідина       Г вуглекислий газ

3. Число півколових каналів сенсорної системи рівноваги становить:

А 1            Б 2               В З                Г 4

Завдання 3. Розгляньте малюнок, на якому зображено будову вуха. Позначте на малюнку номери вказаних структур. Додайте назви ще двох структур та теж позначте їх на малюнку.

1 — вушна раковина

2 — зовнішній слуховий прохід

3 — завитка

4 — барабанна перетинка

5 — слуховий нерв

6 — коваделко

7 — молоточок

8 — стремінце

Завдання 4. Поряд з кожним твердженням напишіть літеру Р, якщо воно стосується сенсорної системи рівноваги, С — слухової сенсорної системи, PC — обох сенсорних систем.

 

А До складу входять три півколові канали  Р

Б З'єднана з ротовою порожниною за допомогою проходу  С

В Розташована в голові людини  РС

Г Усередині заповнена тільки рідиною  РС

Д Деякі частини всередині заповнені повітрям, а деякі — рідиною  С

Е Сполучена з мозком за допомогою черепно-мозкового нерва  РС

Завдання 5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: молоточок, завитка, коваделко, стремінце.

Зайвим є термін завитка, тому що завитка розміщена у внутрішньому вусі, а молоточок, коваделко і стремінце - у середньому вусі.

Завдання 6. Розмістіть у правильній послідовності структури слухового апарату в порядку проходження через них звуку: стремінце, барабанна перетинка, молоточок, завитка.

Звук —> барабанна перетинка —> молоточок —> стремінце —> завитка.

Завдання 7. Заповніть схему, розмістивши в ній наведені поняття: барабанна перетинка, вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, овальний мішечок, отоліти, півколові канали, сенсорні системи, система рівноваги, слухова сенсорна система, стремінце.

Завдання 8. Поясніть, чому вушна раковина людини має таку форму. Така її форма спрямовує звукову хвилю до слухового проходу.

Інші завдання дивись тут...