Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 253. Охарактеризуйте фізичні властивості солей. Солі є кристалічними речовинами, мають високі температури плавлення, серед них є розчинні, малорозчинні і нерозчинні у воді сполуки, деякі мають смак, наприклад, натрій хлорид є солоний, магній сульфат - гіркий, солі Плюмбуму і Берилію - солодкі, але дуже отруйні. 

Наведіть приклади розчинних, малорозчинних і нерозчинних у воді солей. Розчинні: NaCl, K2SO4, Mg(NO3)2, K3PO4; малорозчинні: MgF CaSO4, PbI2, Ag2CO3; нерозчинні: AgCl, BaSO4, Ca3(PO4)2, ZnS

Дивись таблицю розчинності основ, кислот та солей на форзаці ІІ підручника.

  

Вправа 254. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

а) HgSO4 + Mg = MgSO4 + Hg

    SrSO3 + 2HBr = SrBr2 + SO2 + H2O

б) Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4+ 2HNO3

    К3РO4 + FeCl3 = 3KCl + FePO4

в) CrSO4 + 2KOH = Cr(OH)2 + K2SO4

    MgSO3 = MgO + SO2 

 

Вправа 255. Замість крапок напишіть формули солей і перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння:

а) CuSO4 + Мn =  MnSO4 + Cu;

   AgNO3 + НІ = AgI + HNO3;

б) K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + H2O;

   FeCl2 + Ва(OН)2 = Fe(OH)2 + BaCl2;

B) 2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2;

   Pb(NO3)2 + Na2CO3 = PbCO3 + 2NaNO3

 

Вправа 256. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між такими сполуками:

а) калій силікатом і нітратною кислотою;

K2SiO3 + 2HNO3 = H2SiO3 + 2KNO3

б) натрій сульфатом і магній нітратом; Не відбувається, бо продукти реакції є розчинними.

в) купрум (ІІ) хлоридом і барій сульфатом; Не відбувається, бо один з реагентів (BaSO4) є нерозчинним.

г) хром (ІІІ) сульфатом і натрій гідроксидом;

Cr2(SO4)3 + 6NaOH = 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4

г) калій сульфідом і меркурій (ІІ) нітратом.

K2S + Hg(NO3)2 = 2KNO3 + HgS

 

Вправа 257. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі послідовні перетворення:

а) K2SO4 -> КСl -> KNO3;

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

KCl + AgNO3 = AgCl + KNO3

б) АlСl3 -> АlРO4 -> Al2(SO4)3 -> Al(NO3)3;

AlCl3 + K3PO4 = AlPO4+ 3KCl

2AlPO4 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 2H3PO4

Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)= 2Al(NO3)3 + 3BaSO4

в) ZnCl2 -> ZnCO3 -> ZnO -> Zn(NO3)2 -> Zn(OH)2 -> K2ZnO2.

ZnCl2 + H2CO3 = ZnCO3 + 2HCl

ZnCO3 = ZnO + CO2

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3

Zn(OH)2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

 

Вправа 258. Яку максимальну масу ферум (ІІІ) фториду можна добути із 4,84 г ферум (ІІІ) нітрату? Як би ви здійснили такий експеримент?

Дано: m(Fe(NO3)2)=4,84 г. Знайти: m(FeF3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 4,84 г               х г

Fe(NO3)3 + 3KF = FeF3 + 3KNO3

 242 г               113 г

Над формулами сполук Fe(NO3)3 і FeF3 записуємо наведену в умові задачі масу солі (4,84 г) і невідому масу солі (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль ферум (ІІІ) нітрату і ферум (ІІІ) фториду, бо прореагувало 1 моль солі Fe(NO3)3 з утворенням 1 моль солі FeF3.

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=56+3•14+9•16=242,

M(Fe(NO3)3)=242 г/моль. Маса 1 моль=242 г.

Mr(FeF3)=Ar(Fe)+3•Ar(F)=56+3•19=113,

M(FeF3)=113 г/моль.  Маса 1 моль=113 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 242 г Fe(NO3)3 утворюється 113 г FeF3

за умовою задачі з 4,84 г Fe(NO3)3 - x г FeF3.

242 г / 4,84 г = 113 г / х г

х г • 242 г = 113 г • 4,84 г

х = 113 г • 4,84 г / 242 г

х = 2,26 г

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини ферум (ІІІ) нітрату масою 4,84 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=56+3•14+9•16=242,

M(Fe(NO3)3)=242 г/моль

n(Fe(NO3)3)=m(Fe(NO3)3) : M(Fe(NO3)3)=4,84 г : 242 г/моль=0,02 моль.

Складаємо хімічне рівняння:

0,02 моль         х моль

Fe(NO3)3 + 3KF = FeF3 + 3KNO3

1 моль            1 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини ферум (ІІІ) нітрату (0,02 моль) й невідому кількість речовини ферум (ІІІ) фториду (х моль):

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини ферум (ІІІ) фториду:

0,02 моль / 1 моль = х моль / 1 моль

х моль • 1 моль = 0,02 моль • 1 моль

х = 0,02 моль • 1 моль / 1 моль

х = 0,02 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(FeF3)=Ar(Fe)+3•Ar(F)=56+3•19=113, M(FeF3)=113 г/моль.

m(FeF3)=n(FeF3)•M(FeF3)=0,02 моль•113 г/моль=2,26 г.

Відповідь: m(FeF3)=2,26 г.

 

Вправа 259. Чи вистачить 13 г цинкового порошку для повного перетворення 33,1 г плюмбум (ІІ) нітрату на свинець?

Дано: m(Zn)=13 г, m(Pb(NO3)2)=33,1 г. Знайти: чи вистачить цинкового порошку?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

x г       33,1 г

Zn  +  Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb

65 г      331 г

Над формулами сполук Pb(NO3)2 і Zn записуємо наведену в умові задачі масу солі (33,1 г) і невідому масу металу (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль цинку й плюмбум (ІІ) нітрату, бо прореагувало 1 моль цинку Zn і 1 моль солі Pb(NO3)3.

Mr(Pb(NO3)2)=Ar(Pb)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=207+2•14+6•16=331,

M(Pb(NO3)2)=331 г/моль. Маса 1 моль=331 г.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 331 г Pb(NO3)2 реагує з 65 г Zn,

за умовою задачі 33,1 г Pb(NO3)2 - x г Zn.

331 г / 33,1 г = 65 г / х г

х г • 331 г = 65 г • 33,1 г

х = 65 г • 33,1 г / 331 г

х = 6,5 г

У реакцію вступає 6,5 г порошку цинку, а за умовою задачі є 13 г, тому вистачить.

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини плюмбум (ІІ) нітрату масою 33,1 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Pb(NO3)2)=Ar(Pb)+2•Ar(N)+6•Ar(O)=207+2•14+6•16=331,

M(Pb(NO3)2)=331 г/моль.

n(Pb(NO3)2)=m(Pb(NO3)2) : M(Pb(NO3)2)=33,1 г : 331 г/моль=0,1 моль.

Складаємо хімічне рівняння:

 x моль     0,1 моль

  Zn   +   Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb

 1 моль     1 моль

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини плюмбум (ІІ) нітрату (0,1 моль) й невідому кількість речовини цинку (х моль):

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини цинку:

x моль / 1 моль = 0,1 моль / 1 моль

х моль • 1 моль = 0,1 моль • 1 моль

х = 0,1 моль • 1 моль / 1 моль

х = 0,1 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль.

m(Zn)=n(Zn)•M(Zn)=0,1 моль•65 г/моль=6,5 г.

У реакцію вступає 6,5 г порошку цинку, а за умовою задачі є 13 г, тому вистачить. 

Відповідь: вистачить.

 

Вправа 260. Після занурення залізної пластинки у розчин купрум (ІІ) сульфату її маса збільшилася на 0,8 г. Обчисліть масу міді, що виділилася на пластинці.

Дано: mпластинки на 0,8 г більша. Знайти: m(Cu)-?

Розв'язування:

Складаємо хімічне рівняння:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu

За хімічним рівнянням в реакцію вступає 1 моль Fe і утворюється 1 моль Cu, тому обчислюємо молярні маси речовини й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56M(Fe)=56 г/моль. Маса 1 моль=56 г.

Mr(Cu)=Ar(Cu)=64, M(Cu)=64 г/моль. Маса 1 моль=64 г.

Різниця мас 64 г - 56 г = 8 г.

Cкладаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Різниця мас 8 г виникає при осіданні на пластинці 64 г Cu, 

різниця мас 0,8 г - х г Cu. 

8 г / 0,8 г = 64 г / х г

х г • 8 г = 0,8 г • 64 г

х = 0,8 г • 64 г / 8 г

х =6,64 г

Відповідь: m(Cu)=0,64 г.

 

Вправа 261. У результаті нагрівання 28,7 г суміші нітратів Натрію і Калію добули 3,36 л кисню (н. у.). Які маси солей містились у вихідній суміші?

Відомо: m(NaNO3,KNO3)=28,7 г; V(O2)=3,36 л

Знайти: m(NaNO3)-?, m(KNO3)-?

Розв'язування:

1. Приймаємо масу калй нітрату за х г. Тоді маса натрій нітрату рівна m(NaNO3)=m(NaNO3,KNO3)-m(KNO3)=28,7-x.

2. Складаємо два хімічні рівняння:

  х г               v1 л 

2KNO3 = KNO2 + O2 

202 г             22,4 л 

(28,7 - х) г            v2 л

2NaNO3 = NaNO2 + O2

170 г                  22,4 л

Над формулами сполук KNO3 і NaNO3 записуємо маси (х г та (28,7 - х) г відповідно) і невідомі обєми кисню O2, позначивши через змінні v1 i v2, (v1 л і v2 л відповідно), а під формулами сполук - маси та об'єми кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 2 моль калій нітрату й натрій нітрату, бо прореагувало 1 моль KNO3 i 1 моль NaNO3 з утворенням 1 моль об'єму О2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л.

Mr(KNО3)=Ar(K)+Ar(N)+3Ar(O)=39+14+216=101, M(KNO3)=101 г/моль.

Маса 1 моль = 101 г, а маса 2 моль = 202 г.

Mr(NaNО3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, M(NaNO3)=85 г/моль.

Маса 1 моль = 85 г, а маса 2 моль = 170 г.

3. Записуємо дві пропорції та виводимо математичні вирази для об'ємів кисню:

х / 202 = v1 / 22,4 

v1  202 = x  22,4

v1 = х • 22,4 / 202

28,7-x / 170 = v2 / 22,4

v2 • 170 = 22,4 • (28,7-x)

v2 = 22,4 • (28,7-x) / 170

4. За умовою задачі об'єм кисню 3,36 л, тому v1+v2=3,36.

Підставимо в це рівняння отримані вирази для змінних v1 i v2 і розв'яжемо рівняння.

х • 22,4 / 202 + 22,4 • (28,7-x) / 170 = 3,36

Зведемо до спільного знаменника: перший дріб помножимо на 170, другий - на 202, а суму - на добуток чисел 170202, одержимо

170 • (х • 22,4) + 202 • 22,4 • (28,7-x) = 3,36  170  202

3808 х + 129861,76 - 4524,8 х = 115382,4

4524,8 х - 3808 х = 129861,76 - 115382,4

716,8 х = 14479,36

х = 14479,36 : 716,8

х = 20,2

Отже, m(KNO3)=20,2 г, а m(NaNO3)=28,7-х =28,7-20,2=8,5 г.

Відповідь: m(KNO3)=20,2 г, m(NaNO3)=8,5 г.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...