Інші завдання дивись тут...

Вправа 46

Поступово чи періодично змінюється зі зростанням порядкового номера елемента:

а) загальна кількість електронів в атомі? Поступово
б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні? Періодично

 

Вправа 47

Випишіть у стовпчик усі символи елементів, що починаються з літери N. Після кожного символу вкажіть назву і тип відповідного елемента (s-, р-, d- чи f-елемент).

Символ Назва Тип елемента

N

Ne

Na

Ni

Nb

Nd

Np

No

Нітроген

Неон

Натрій

Нікель

Ніобій

Неодим

Нептуній

Нобелій

p-елемент

p-елемент

s-елемент

d-елемент

d-елемент

f-елемент

f-елемент

f-елемент

Клітинки елементів у періодичній системі мають певний колір  рожевий (s-елементи), жовтий (р-елементи), синій (d-елементи), зелений (f-елементи).

 

Вправа 48 

Елементам яких типів належать такі електронні формули атомів:

а) 1s22s22p63s2 s-елемент

б) 1s22s22p1;  p-елемент

в) 1s22s22p63s23p4?  p-елемент

Назва орбіталі, що заповнюється останньою, визначає назву електрона (елемента). 

 

Вправа 49 

Не складаючи електронних формул, укажіть кількість електронів на останньому енергетичному рівні в атомах:

Cl  сім

Pb  чотири

As  п'ять

Кг  вісім

Номер групи, в якій міститься елемент, для елементів головних підгруп вказує на кількість електронів на останньому енергетичному рівні.

 

Вправа 50 Назвіть кілька хімічних елементів, максимальне значення валентності яких дорівнює 7.

Елементи VII групи: Хлор, Бром, Йод (окрім Флуору)

 

Вправа 51

Укажіть можливі значення валентності хімічного елемента, якщо електронна формула його атома:

а) 1s22s22p63s23p3

Можлива валентність III і вища валентність V елемента Фосфора, що розміщується в V групі головній підгрупі Періодичної системи.

б) [Ne]3s23p5 

Можливі валентності I, III, V і вища валентність VII елемента Хлор, що розміщується в VII групі головній підгрупі Періодичної системи.

Інші завдання дивись тут...