Інші завдання дивись тут...

§ 27 СТЕБЛО - ОСЬОВА ЧАСТИНА ПАГОНА.

Стебло — осьовий орган пагона, який виконує головним чином опорну (механічну) та провідну функції.

Зовнішня будова стебла :

 

 Стебло з довгим міжвузлям є частиною видовженого пагона, призначене для швидко­го винесення листків до світла ; стебла з дуже коротким міжвузлям утворюють вкорочений пагін для більш щільного розміщення листків.

Внутрішня будова молодого стебла : як і в корені, розрізняють шкірочку, кору та центральний циліндр.

Шкірочка— це покривна тканина, вона захищає внутрішні тканини стебла від пошкоджень, здійснює газообмін, а також ви­паровує воду і запобігає перегріванню рослини.

У деревних рослин над лубом постійно наростає осо­блива покривна тканина — корок, який поступово замінює відмер­лу шкірочку та кору молодого стебла. Корок утворюється іншою бічною твірною тканиною — корковим камбієм, клітини його швидко відмирають, клітини коркового кам­бію діляться, тому шар корка не зменшується, у деяких дерев (кор­ковий дуб) з віком суттєво зростає.

Під шкірочкою знаходиться кора, яка складається з основних тканин. Там запасаються поживні речовини в запасаючій тканині; клітини механічної тканини утворюють тяжі, що надає стеблам поздовжньої ребристості. Часто у клітинах зовнішніх шарів кори є хлоропласти. Тому моло­де стебло, як правило, зелене і здатне до фотосинтезу.

Під корою знаходиться центральний циліндр. На відміну від кореня, він утворений не одним, а декількома провідними пучка­ми, овальними в перерізі. Складаються із деревини у внутріш­ній частині (по судинах деревини від коренів до лист­ків у висхідному русі рухається вода з розчиненими в ній речовинами, переважно — мінеральними, деревина підвищує міцність стебла, через незначну частку у  молодому стеблі воно є гнучким трав'янистим), та у зовнішній частині складаються з лубу (по ситовидних трубках у лубі від листків до кореня транспортуються у низхідному русі розчинені органічні речовини, що утво­рились у процесі фотосинтезу). Між деревиною і лубом знахо­диться камбій — бічна твірна тканина. У самому центрі стебло містить серцевину, утворену запасаю­чою основною тканиною.

 

Людина використовує всі частини стовбура дерев: із лубу молодої липи слов'яни здавна ви­готовляли лико, цупкі тканини, скручува­ли мотузки; з корка коркового дуба виготовляють однойменний легкий та пружний матеріал для закупорки пляшок, виготовляють поплавки, рятувальні жилети, викорис­товують у будівництві. З деревини виготовляють бу­дівельний матеріал, пальне, матеріал для виробництва паперу, деяких видів штучного волокна (легку деревину сосни і ялини використовують під час бу­дівельних робіт, тверду деревину бука, горіха і дуба — для виготов­лення меблів, м'яку липи — для вирізання посуду, найлегшу деревину бальсового дерева використовують у конструкціях літаків та планерів, виго­товляють дошки для віндсерфінгу.

 

1. Які тканини виконують механічно-опорну функцію у стеблі, де вони роз­міщені?

Опорна функція полягає у забезпеченні найбільш сприятливого для фотосинтезу розміщен­ня листків, механічна - надає міцності, захищає від пошкодження. Покривна тканина (шкірочка стебла) захищає від пошкоджень, надає міцності. Механічна основна тканина (тяжі кори) надає стеблам повздовжньої ребристості. Провідна тканина – деревина, теж надає міцності.

Механічні тканини і деревина забезпечують опір стебла згинан­ню. З віком міцність і ламкість стебла зростають, а гнучкість зменшується.

 

2. По якій частині стебла та в якому напрямку (висхідному чи низхідному) рухаються розчини органічних речовин?

Зовнішня частина центрального циліндру складаються з лубу. По ситовидних трубках у лубі від листків до кореня транспортуються у низхідному русі розчинені органічні речовини, що утво­рились у процесі фотосинтезу.

 

3. По якій частині стебла та в якому напрямку (висхідному чи низхідному) рухаються вода і мінеральні речовини?

Внутрішня частина центрального  циліндру складається з деревини. По судинах деревини від коренів до лист­ків у висхідному русі рухається вода з розчиненими в ній речовинами, переважно — мінеральними.

 

4. Чому рослина гине, якщо з неї знято кільце «деревної кори»?

Коли людина використовує деревину в господарській діяльнос­ті, то вона зчищає зі стовбурів так звану «деревну кору». Відрив тканин «деревної кори» від деревини відбувається за найбільш ніжною тканиною — камбієм, вона залишається незахищеною від зовнішнього середовища, без лубу не транспортуються у низхідному русі органічні речовини. Тому рослина гине.

Те, що називається деревною корою — це корок разом із лубом.

 

5. Що таке річні кільця та як вони утворюються?

Ріст стебла в товщину відбувається завдяки бічній твірній тканині — камбію, який в стеблі ви­никає у вигляді кільця, що перетинає провідні пучки між лубом і деревиною. У бік лубу він утворює додаткові шари лубу, а у бік деревини — додаткові шари деревини.

Весною камбій утворює найширші судини деревини, ця деревина найсвітліша. В кінці періоду росту камбій утворює найтонші судини, найтемнішу деревину. Тому річне кільце (шар деревини, що з'явився протягом року) є світлішим зсередини та темнішим ззовні. На зрізі стовбура концентричні річні кільця деревини помітні без збільшувальних приладів, за ними визначають вік дерева. Ширше кіль­це утворюється в теплі й вологі роки, а вужче — під час несприят­ливих для росту дерева кліматичних умов. Кожне кільце ширше з того боку стовбура, який краще прогрівається сонцем.

Близько 4000 тисяч років живуть секвої, дуб і липа - більше 1000 років, бук, клен, ялина і яли­ця - 500-700 років, Граб, вільха, звичайна сосна, яблуня і модрина — до 200-300 років, осика, береза і горобина - до 100-150 років.

 

ЗАВДАННЯ

1. Порівняйте зображання поперечних зрізів гілок липи. Чи мож­ливо визначити їхній вік, який він? Як ви вважаєте, у яку пору року зрізані ці гілки?

 

На першому малюнку два роки, на другому – три.

 

2. За матеріалами даного параграфа, спираючись на ваші знання про тка­нини рослин, заповніть таблицю у зошиті.

Шар стовбура дерева

З яких тканин складається

функції

«деревна кора»

Покривна, провідна

Захисна роль, низхідний рух розчинених органічних речовин

камбій

Бічна твірна тканина

Потовщення , ріст у ширину

деревина

Провідна тканина

Опорна роль, висхідний рух води та розчинених в ній мінеральних солей

серцевина

Основна запасаюча тканина

Запасає поживні речовини

 

3. Деякі дерева зростають у країнах із двома вологими і теплими періодами протягом року. Як ви думаєте, чи можна спостерігати у них кільця в дере­вині? Чи будуть це річні кільця?

У всіх деревах спостерігаються кільця в деревині, це будуть річні кільця. 

Інші завдання дивись тут...

 

 • Янусик)
  Класс,спасибо) fellow
  24 грудня 2014 18:09
 • макс
  просто відпад
  24 грудня 2014 22:49
 • Дима
  Спасибо!!!!!
  13 січня 2015 19:22
 • vera_nahorna2015
  spasibooooooooooooooooooooooooooooooo smile
  18 січня 2015 13:18
 • Яна
  спосибо!!!!
  22 січня 2015 20:09
 • Батончик Винчестер
  О,Великі Брати Вінчестери!
  Творці цього сайту,щиро дякую вам за допомогу!
  Не змогла найти потрібний матеріал!(Чи то така сліпа,чи то така дурепа )
  Взагалом велике вам спасибі за це шикарне ГДЗ)
  26 січня 2015 18:56
 • Таня))
  спасибо большое )) класній сат!!! :) :)спаасибо!!!! winked thank you !!! gracias.!!!grazie.!!!!vielen Dank.!!!
  28 січня 2015 20:21
 • Анастасия
  Спасибі , за допомогу дуже грамотно написано і саме головне все зрозуміло
  29 січня 2015 19:05
 • Таня
  спсибо огромное love
  3 лютого 2015 18:52
 • Катя
  дякую,без цієї книги я б не впоралася)))
  15 лютого 2015 13:29
 • Віталій
  wink дякую вам!!!
  20 січня 2016 21:23
 • Андрей
  CУПЕР-БОМБА-КЛАСС
  13 лютого 2017 16:16