Інші завдання дивись тут...

§ 45 ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ І ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН.

Зовнішній вигляд та будова кожного виду організмів є відображенням тривалого про­цесу його пристосування до конкретних умов середовища. 

 

1. Що таке екологічна група рослин?

Екологічних факторів дуже багато, і вплива­ють вони на рослини комплексно, але за певних умов один фактор може стати основним. Група рослин, виділена за відношенням до окремого основного фактора, називається екологічною групою. Для рослин найважливішими екологічними факторами найчасті­ше є забезпеченість водою, світлом та температурні умови.

 

2. Що таке життєва форма?

Життєва форма — це зовнішній вигляд рослини, що відобра­жає її пристосованість до умов середовища (комплексу факторів середовища). Вона також характе­ризує тривалість життя вегетативних органів та всієї рослини.

 

3. Які життєві форми рослин вам відомі?

Зa життєвими формами рослини поділяють на деревні (дерева та ча­гарники), напівдеревні (напівчагарники та напівчагарнички) та трав'янисті (багаторічні та однорічні трави) .

 

 

ЗАВДАННЯ

1. Назвіть екологічні групи рослин, які виділяють за відношенням до рівня зволоженості, світла та температури. Для кожної екологічної групи наве­діть приклади рослин.

За забезпеченістю водою рослини поділяють на посухостійкі (костриця, кактус, молочай, сухолюбне молодило, агава, алоє, верблюжа колючка), помірно вологолюбні (дуб, фіалки, конвалія), вологолюбні (вільха, ситник, осоки, очерет, рогіз, калюжниця) та водні (елодея, валіснерія, роголисник, комиш, водяний різак). 

За умовами освітлення рослини поділяють на світлолюбні (береза, сосна, старі ялини, подорожник, більшість посухостійких рослин та водних рослин з листками, що плавають), тіньовитривалі (граб, бузок, суниця, молоді ялини) і тіньолюбні (копитняк, сенполія, деякі папороті).

За температурними умовами рослини поділяють на холодовитривалі ( дерева і кущі помірних широт, сільськогосподарські культури морква, горох, жито) та теплолюбні.(рослини тропіків і теплих субтропіків, огірок, гарбуз, диня, томати та баклажани).

 

2. Охарактеризуйте тривалість життя всієї рослини та її надземних вегета­тивних органів для рослин різних життєвих форм.

 

• Деревні рослини мають багаторічні здерев'янілі пагони з брунь­ками відновлення.

У дерев є лише один головний пагін — стовбур, живе десятки та навіть сотні ро­ків разом з рослиною.

У чагарників наявні кілька стовбу­рів, які поступово змінюють один одного (тривалість життя кож­ного стовбура у малини — два роки, у бузку — до 60 років), але, загалом, за рахунок заміни старих стовбурів новими вік рослин може сягати кількох сотень років. 

Чагарнички - маленькі, до 50 см заввишки чагарники (чорниця, брусниця) з короткшою тривалістю життя.

• У напівдеревних рослин верхня частина надземних пагонів трав'яниста і щороку відмирає, а нижня частина здерев'яніла: вона залишається живою і несе бруньки відновлення. Тривалість життя напівдеревних рослин становить десятки, інколи — сотні років. 

• У трав'янистих рослин надземна частина не здерев'яніла і що­річно після цвітіння та плодоношення відмирає. Багаторічні тра­ви зазвичай переживають зимовий період за допомогою підземних видозмінених пагонів — кореневищ (пирій), бульб (ряст) або ци­булин (нарцис),завдяки ним ці трави можуть жити багато років.  Трав'янисті рос­лини бувають однорічними, дворічними та багаторічними (три роки і більше).

Інші завдання дивись тут...

  • Павло
    Афігений сайт раджу всім
    9 травня 2018 08:58
  • Воваyy
    СССПППССС))))))
    6 травня 2020 14:57