Інші завдання дивись тут...

§ 46 РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ.

1. Що таке рослинне угруповання?

Певну сукупність взаємопов'язаних у своїй життєдіяльнос­ті видів рослин, які мешкають на однорідній за умовами ділянці місцевості, називають рослинним угрупуванням. Прикладами рослинних угруповань є ліси і степи, луки, болота.

 

 

2. Яка ярусність характерна для лісових угруповань?

Ярусність - певне просторо­ве розташуванням різних видів в угрупованні. Надземна ярусність визначається певним роз­ташуванням надземних частин різних видів рослин за висотою, а підземна - розташуванням їхніх підземних частин за глибиною проникнення в ґрунт. 

 

 

3. Які типи рослинних угруповань вам відомі?

Типами природних рослинних угруповань є ліси і степи, луки, болота.

 

     Ліси — це рослинні угруповання, в яких переважають дерева, їм властива ярусність, ярусність властива і коре­невим системам.

 

      Степи — це угруповання, що розвиваються за низької зволо­женості і де головною групою рослин є багаторічні злаки, зокрема ковила та костриця. 

 

      Луки також є угрупованнями, де переважають трави. На від­міну від степів, луки розвиваються за умов достатньої зволоже­ності. 

 

     Болота розвиваються в умовах надмірної зволо­женості. Тут переважають трави, але часом зростають невеликі кущі і дерева. На сфагнових болотах переважає мох сфагнум. 

 

        Людина часто створює штучні угруповання — сади, ягідни­ки, парки, поля, баштани, городи, квітники. Вони не здатні само­стійно існувати тривалий час.

      Рослинні угруповання пустель не утворюють суцільного покриву.

 

Самостійно дайте відповіді на запитання школярів, наведені на початку параграфа.

Де ростуть підсніжники ? У листяних лісах і чагарниках, лісостепових районах.

Чи є така рослина, яка зростає усюди? Я думаю, що ні тому, що пристосована до умов на певній ділянці, який визначається її кліматом, рельєфом і складом ґрунтів.

Чому вся Земля не вкрита лісом, адже тоді було б більше кисню?

Для життя потрібна вода гідросфери (океани, річки, моря, льодовики тощо).

 

Практична робота З

ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ МОХІВ, ПАПОРОТЕЙ ТА ПОКРИТОНАСІННИХ (КВІТКОВИХ) РОСЛИН

4. Заповніть у зошиті підсумкову таблицю результатів вивчення зразків (виключно за даними власних спостережень!). Для цього органи, які наявні у даної рослини позначте знаком «+» а відсутні органи — знаком «-»

Частини тіла Мох (зозулин мох) Папороть Квіткова рослина
Корінь - + +
Стебло + + +
Листок + + +
Ризоїди + - -
Квітка - - +
Спорангії + + -
Насінина - -

+

Плід - - +

5. Дайте відповіді на за питання: 

1. У чому подібність та відмінність будови основного фотосинтезуючого покоління у мохів, папоротей і квіткових рослин? 

У процесі розмноження усіх вищих рослин чергуються нестатеве і статеве покоління; основним фотосинтезуючим поколінням у мохів є статеве покоління, а в усіх інших вищих рослин — нестатеве покоління.

2. Які вегетативні органи є у мохів, папоротей і квіткових рослин? 

У папоротей – пагін, у квіткових рослин – корінь і пагін. 

3. Які органи розмноження наявні у мохів, папоротей та квіткових рослин?

Вищим рослинам притаманні багатоклітинні органи статевого та нестатевого розмноження. 

У мохів статеві органи розміщені на верхівках фотосинтезуючого покоління, спорангія-коробочка нестатевого розмноження на спорогоні. 

У папоротей статеві органи розміщені на нижньому боці заростка, спорангії нестатевого розмноження на нижній поверхні листків дорослої рослини, вегетативне розмноження – пагонами.

У квіткових рослин статевими органами розмноження є тичинки і маточки квітки, вегетативного розмноження – корінь та пагін, насінного розмноження – плід. 

 

Практична робота 4

ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ПЕВНИХ УМОВАХ

Мета роботи: за ознаками будови органів та вимогами кімнатних рослин до умов зростання відібрати асортимент для озеленення певного внутрішнього приміщення з відомими параметрами температури, освітленості та вологості повітря.

Матеріал живі кімнатні рослини та к зображення, спеціалізовані довідники-атласи.

ХІД РОБОТИ

1. Проаналізуйте будову вегетативних органів двох рослин за рекомендацією вчителя.

2. Визначте у наданих рослин:

• особливості будови підземних органів (будову кореня або його видозміни, тип кореневої системи, наявність видозмінених підземних пагонів);

• особливості будови надземних пагонів (напрямок росту і необхідність опори, наявність видозмін пагона, будову його стебла);

• особливості будови листків надземних пагонів, зокрема їхній розмір, колір, наявність і характер опушення.

 

Алое

Пеларгонія

Сенполія

Зігокактус

Корінь

Коренева система мичкувата, корені прямі довгі

Коренева система мичкувата, компактна

Коренева система мичкувата

Наявні повітряні корені

Пагін

Пряме товсте стебло, пагін  гіллястий, розеткове листорозміщення

Стебла прямі, повзучі або гіллясті в залежності від виду

Стебло укорочене з пухнастим покривом

Пагони довгі, м’які й плоскі, гіллясті, зелені  довжиною до одного метра з роками при основі дерев’яніють і стають коричневими

Листки

Довгі, зеленувато-сизі, м'ясисті, по краю зі шипами, покриті восковим нальотом, на них ростуть живці

Кругле зелене листя з пальчастим жилкуванням

Округлі м'ясисті, вкриті ворсинками, мають різні відтінки зеленого кольору

Зелене листя на краях зубчасте або хвилясте, з усіченою верхньою частиною

3. Запропонуйте гіпотезу про життєві форми досліджуваних кімнатних рослин та їхні вимоги до умов вростання.

4. Порівняйте власну гіпотезу про життєву форму досліджених рослин та вимоги до умов зростання з інформацією учителя, або даними з довідників - атласів.

5. Дізнайтесь у вчителя про особливості температурного режиму, освітленості та вологості повітря у рекомендованому приміщенні.

Б. Дайте відповіді на запитання: 

1. Рослини яких екологічних груп придатні для озеленення запропонованого учителем приміщення? 

2. Яку із досліджених рослин слід рекомендувати для озеленення  запропонованого вчителем приміщення? Я хочуу порекомендувати сенполію

Інші завдання дивись тут...  

 • Даша
  Поможит
  7 травня 2019 16:53
 • Дима Купчишын
  Ст. 210 практична робота 4 - РОЗВ'ЯЗОК ----- Тисніть на посилання до питання №1
  27 березня 2020 10:52
 • Миша
  НЕ ПОМОЖЕТ ПО ПРАКТИЧНОЙ РОБОТЕ 4 НЕТ ОТВЕТОВ --------- Додали табличку
  2 квітня 2020 11:34
 • Nastia
  Дуже допомогло
  3 квітня 2020 19:13
 • Андрій
  Очень хороший сайт!!!
  7 квітня 2020 09:25
 • КОЛЯ
  ДУЖЕ ПОМОГЛО (НЕТ)
  13 квітня 2020 19:48
 • Марина Ивановна
  Дорогие ученики! Очень хороший сайт, советую
  19 квітня 2020 20:06
 • Т_Т
  Классно . . . Я не знаю как это можно сделать на контрольный
  20 квітня 2020 12:10
 • Егор
  На бессмысленном дистанционном обучении помогло хотя я и редко обращаюсь к сайтам с ответами. И даже проверил. Правильно
  12 травня 2020 11:53
 • Влад
  Спасибо огромное!
  22 травня 2021 18:51
 • ррр
  найкраще гдз
  15 травня 2022 11:48
 • Женя
  Чудово!!!!! Чудове гдз
  19 квітня 2023 08:06