Загрузка...

Інші завдання дивись тут... 

§ 49 МАКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТА РОЛЬ У ПРИРОДІ.

Макроскопічні гриби, які помітні без збільшувальних прила­дів — це лише невелика частка (менше 20%) всіх відомих наразі грибів. За джерелом надходження поживних речовин макроскопічні гриби поділяють на симбіотрофів, паразитів, сапротрофів.

   Симбіотрофи

– вступають у симбіоз з другими організмами, симбіоз грибів називають мікоризою (від грецького «мікос — гриб, та «ризос — корінь);

– джерелом поживних речовин є поживні речовини від кореневих систем рослин, з якими їх міцелій вступає у взаємовигідний симбіоз, при утворенні мікоризи гіфи гриба щільно оплітають корені росли­ни;

– до мікоризних належить більшість їстівних та отруй­них шапинкових грибів;

– ростуть переважно на ґрунті, їх багато в лісах тому, що найчастіше поживні речовини їм поста­чають рослини, особливо — деревні;

– мікориза з певними видами рос­лин знайшла відображення у назвах деяких їс­тівних грибів (наприклад, підберезовик утворює мікоризу з береза­ми, підосичник — з осикою, піддубник — із дубом);

– ліси, де багато мікоризних грибів, швидше ростуть, ніж ті, де таких грибів мало;

– допомагають рослинам у живленні.

    Паразити (трутовики, мікроскопічні гриби - сажки, ріжки, борошнисторосяні гриби, фітофтора).

– джерелом поживних речовин — це органічні речовини з живих клітин рослин;

– ростуть на деревах у старих або дуже загущених лісах (міцелій трутовиків поширюється в стовбурі по провідній системі рослини, розкладає деревину, і спричиняє її суху гниль, як наслідок, уражені дерева гинуть);

– у плодових тіл трутовиків, як правило, немає чіт­кого поділу на ніжку та шапинку, і вони не загнивають;

– трутовик потім деякий час продовжує рости, живля­чись мертвою органічною речовиною колишнього дерева-хазяїна, тобто пе­ретворюється на сапротрофа;

– сильно розкла­дені органічні рештки стають джерелом їжі для грибів — ґрунто­вих сапротрофів.

   Сапротрофні гриби (гнойовик чубатий)

– дереворуйнуючі гриби розкладають старі дерева, та ґрун­тові сапротрофи живляться з решток організмів;

– джерелом живлення є рештки організмів, відмерла деревина;

–  ґрунтові сапротрофи, розкладаючи залишки органіч­ної речовини, беруть участь у процесах утворення ґрунтів та під­вищення їх родючості;

– серед макроскопічних ґрунтових сапротрофів переважають шапинкові гриби, дощовикові та веселкові гриби.

1. Яким чином пов'язані між собою мікоризні, трутові та сапротрофні гриби?

Усі групи грибів у природі взаємопов'язані.

 

2. Як взаємодіють дерева та мікоризні гриби?

При утворенні мікоризи з рослиною гіфи гриба щільно оплітають корені росли­ни,  джерелом поживних речовин є поживні речовини від кореневих систем рослин, з якими їх міцелій вступає у взаємовигідний симбіоз. Гіфами міцелію гриб поглинає з великої площі воду та мінеральні речовини, вони спрямовуються до коренів рослини і ви­діляються в зоні контакту гриба з кореневими волосками, у такий спосіб гриб підживлює рослину. Натомість рослина виділяє в зоні кореневих волосків розчинені у воді цукри та деякі інші органічні речовини, які вона утворила в результаті фотосинтезу. Ці органічні речовини поглинають гіфи гриба. Таким чином, співжиття гриба та рослини є взаємно корисним.

 

 

3.   Чим корисні та шкідливі трутовики?

Трутовики шкідливі, бо ви­кликають хвороби рослин (сірчано-жовтий паразитує на дубі, тополі, вербі, губка березова – на березі), завдають шкоди лісовому та парковому господарству.

 

Корисні, бо знищують старі уражені де­рева, трутовик лакований має цілющі властивості (біологічно активні речовини підвищують імунітет, захищають клітини від кисневого ура­ження та пов'язаного з ним старіння, пригнічу­ють розвиток вірусів та хвороботворних бактерій, покращують роботу серця та кровоносної системи, підвищують мозкову активність та увагу, стимулюють пам'ять, мають протипухлинну дію), трутовик справжній використовували як зовнішній кровоспинний засіб, уражені ділянки дерева після трутовика ага використовують для підвищення імунітету, як знеболювальний засіб.

ЗАВДАННЯ.

Чи можуть рослини з грибами зростися в одне ціле?

Так, тоді утворюють мікоризу.

Чи можуть гриби бути без шапинки та без ніжки?

Прикладом є трутовики.

Чому дерева трухлявіють?

Їх такими роблять гриби – паразити.

Інші завдання дивись тут... 

 

Загрузка...

  • Зайка
    шоб без вас робила???
    14 травня 2015 19:58