Інші завдання дивись тут...

ЦАРСТВО ГРИБИ

Мікологія (від грец. мікес - гриб і логос - вчення) – наука, що вивчає гриби (в Україні почалась розвиватися тільки з 30-х років XX століття).

Відомі українські мікологи: Зерова М.Я., Морочковський С.Ф., Підоплічко М.М., Білай В.Й., Дудка І.О. та ін.

Виділити гриби у самостійне царство запропонував ще у першій половині XIX сторіччя відомий французький міколог де Фріз.

Гриби Червоної книги України: боровик королівський яєчний, решіт очник, трутовик розгалужений; сітконоска; катателазма царська, або корбан.

 

Три відділи царства Гриби: Слизовики, Гриби та Лишайники.

Назва відділу

Характеристика

Слизовики, або слизисті гриби

Невелика група близьких до грибів організмів, тіло яких не має постійної форми.

Гриби

Безхлорофільні, переважно багатоклітинні організми, які живляться гетеротрофно, тобто готовою органічною речовиною, як і переважна більшість бактерій та тваринні організми.

Лишайники

Лишайники – своєрідна група організмів, що складаються з гриба та синтезуючого організму (водорості або ціанобактерії).

 

Кількість видів: загалом відомо понад 100 тис. видів грибів, з них понад б тис. видів — на території України. 

Походження: від безколірних джгутикових і безджгутикових примітивних організмів, у яких не було фотосинтезу. 

Кількість видів: понад 100 тисяч видів.

Поширення: по всій планеті. 

 

Спосіб живлення: гетеротрофний. 

Гриби є гетеротрофними організмами як і тварини, проте поглинають поживні речовини виключно шляхом всмоктування, що відрізняє гриби від тварин.

Всмоктуванню поживних речовин передує процес позаклітинного травлення — розкладання поза клітиною складних органічних сполук на прості за допомогою ферментів, які виділяються клітиною (білки на амінокислоти, целюлозу на глюкозу).

Гриби за спо­собом живлення

Джерело надходження поживних речовин.

Групи грибів

Гриби-сапротрофи

Мертва органіка.

Кріпляться за допомогою видозмінених гіфів міцелію - ризоїдів

Дереворуйнуючі, ґрунтові, цвілеві, дріжджові, слизовики

Гриби-паразити

Органіка живих істот.

Кріпляться за допомогою присосок (гаусторій).

Трутовики, сажкові, іржасті

Гриби-симбіотрофи

Поживні речовини від організму-симбіота.

Обплутують гіфами.

Мікоризоутворюючі, лишайники

 

Симбіотрофи

– вступають у симбіоз з другими організмами, симбіоз грибів називають мікоризою (від грецького «мікос — гриб, та «ризос — корінь);

– джерелом поживних речовин є поживні речовини від кореневих систем рослин, з якими їх міцелій вступає у взаємовигідний симбіоз, при утворенні мікоризи гіфи гриба щільно оплітають корені рослини;

– до мікоризних належить більшість їстівних та отруйних шапинкових грибів;

– ростуть переважно на ґрунті, їх багато в лісах тому, що найчастіше поживні речовини їм постачають рослини, особливо — деревні;

– мікориза з певними видами рослин знайшла відображення у назвах деяких їстівних грибів (наприклад, підберезовик утворює мікоризу з березами, підосичник — з осикою, піддубник — із дубом);

– ліси, де багато мікоризних грибів, швидше ростуть, ніж ті, де таких грибів мало;

– допомагають рослинам у живленні. 

 

Паразити (трутовики, мікроскопічні гриби - сажки, ріжки, борошнисторосяні гриби, фітофтора).

– джерелом поживних речовин — це органічні речовини з живих клітин рослин;

– ростуть на деревах у старих або дуже загущених лісах (міцелій трутовиків поширюється в стовбурі по провідній системі рослини, розкладає деревину, і спричиняє її суху гниль, як наслідок, уражені дерева гинуть);

– у плодових тіл трутовиків, як правило, немає чіткого поділу на ніжку та шапинку, і вони не загнивають;

– трутовик потім деякий час продовжує рости, живлячись мертвою органічною речовиною колишнього дерева-хазяїна, тобто перетворюється на сапротрофа;

– сильно розкладені органічні рештки стають джерелом їжі для грибів — ґрунтових сапротрофів.

 

Сапротрофні гриби (гнойовик чубатий)

– дереворуйнуючі гриби розкладають старі дерева, ґрунтові сапротрофи живляться з решток організмів;

– джерелом живлення є рештки організмів, відмерла деревина;

–  ґрунтові сапротрофи, розкладаючи залишки органічної речовини, беруть участь у процесах утворення ґрунтів та підвищення їх родючості;

– серед макроскопічних ґрунтових сапротрофів переважають шапинкові гриби, дощовикові та веселкові гриби.

 

Загальна будова клітини гриба: оточена клітинною оболонкою (до складу якої може входити вуглевод хітин), основні складові – клітинна мембрана, цитоплазма, ядро мітохондрії та деякі інші органели (хлоропластів не мають, але можуть містити вакуолі з клітинним соком).

 

Спільні риси грибів та рослин:

• прикріплений спосіб життя;

• необмежений ріст;

• міцна клітинна оболонка. 

 

Царство Гриби характеризується ознаками, які зближують його більше з тваринами, ніж з рослинами.

Спільні риси грибів і тварин:

• у склад клітин оболонки входить хітин, а не рослинна целюлоза;

• відсутність хлорофілу;

• гетеротрофний спосіб живлення, наявність в обміні речовин сечовини;

• утворення в організмі запасного продукту – глікогену, а не рослинний крохмаль.

 

ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ В ЕКОСИСТЕМАХ. 

Позитивне значення.

• Сапротрофи перетворюють відмерлі рештки тварин і рослин на мінеральні речовини (роль «санітарів» планети).

• Лишайники утворюють покрив боліт тундри. 

• Шапинкові гриби утворюють мікоризу з коренями рослин.

• Ґрунтові гриби беруть участь в ґрунтоутворенні.

• Гриби вживають деякі тварини.

Негативне значення.

• Гриби-паразити паразитують на рослинах та тваринах, завдаючи їм великої шкоди.

 

ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ.

Позитивне значення.

• Гриби використовує в їжу, на корм худобі, для одержання ліків, ферментів тощо (антибіотики, які в своїх назвах мають частку -міцин, виділяють із грибів).

• Дріжджові гриби використовують при випічці хліба, у пивоварінні, отримують спирти. 

• Лишайники використовують як індикатори чистоти повітря, у медицині, для виготовлення лакмусу та барвників. 

Негативне значення.

• Спричиняють псування харчових продуктів і промислових товарів, деревини.

• Зумовлюють захворювання рослин, тварин. 

• Водяні гриби призводять до обростання підводних дерев'яних частин суден, причалів тощо.

• Паразитичні гриби є збудниками різних хвороб людини: дерматомікозів, мікозів, аспергільозів, «стригучий лишай» тощо.

Інші завдання дивись тут...