Інші завдання дивись тут...

§2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО.

Ознаки живих організмів.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть процес, пов'язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів:   а) дихання;    б) ріст;   в) живлення;    г) подразнення.

2. Укажіть процес, пов'язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на дію певного чинника:  а) рух;  б) подразливість;  в) ріст; г) розвиток.

Дайте відповідь на запитання.

Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

Організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітин­ною будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости й розвиватися.

Поміркуйте. Яке значення має розмноження організмів для існування жит­тя на Землі?

Завдяки закладеній генетичній інформації зберігаються види організмів, без розмноження життя на нашій планеті через певний час зник­ло б. 

Інші завдання дивись тут...