§8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА.

Клітини рослин і тварин мають подібну будову: вони складаються з клі­тинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цито­плазма з органелами – постійні структури, що виконують певну функцію.

 

Схематично клітинна мембрана,яка оточує будь-яку клітину, складається з двох шарів (зовнішнього і внутрішнього) ліпідів (жири не розчиняються у воді), у які занурено молекули білків (розташовані у вигляді мозаїки: одні зна­ходяться на внутрішній поверхні мембрани, інші - на зовніш­ній, а деякі молекули білків перетинають обидва шари молекул ліпідів). Жироподібні молекули роблять мембрану непро­никною, а білки визначають, які речовини пропустити всереди­ну, а які — випустити назовні.

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) тварин; б) рослин.

2. Змінювати форму можуть клітини: а) рослин; б) тварин.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які функції клітинних мембран? 

Клітинна мембрана

- оточує клітину й захищає її внутрішній вміст від несприятливих зовнішніх впливів, від проникнення хворобо­творних мікроорганізмів, вірусів;

- у багатоклітинних організмах в мембранах є ділянки, що забезпечують зв'язок між клітинами, через ці ділянки проходять так звані цитоплазматичні містки.

- забезпечує транспорт різних речовин крізь неї (за допомогою дифузії клітинна мемб­рана легко пропускає всередину клітини воду, кисень, вуглекис­лий газ та деякі інші розчинені у воді речовини, багато речовин клітинна мемб­рана не пропускає).

2. Яка речовина входить до складу клітинної оболонки?

У рослинних клітин над клітинною мембраною є щільна і пружна (бо до її складу входять волоконця вуг­леводу целюлози) клітинна обо­лонка, яка підтримує форму рос­линної клітини. Вона у 20-1000 разів товща за клітинну мембрану, і тому добре помітна в оптичний мікроскоп.