§ 9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА ВКЛЮЧЕННЯ.

Білки, вуглеводи і ліпіди можуть відкладатися про запас, утворю­ючи непостійні (то з'являються, то зникають у процесі життєдіяльності клітини) структури в цитоплазмі - клітинні включення у розчиненому або твердому стані (можуть мати вигляд зерен, краплин). Це пере­важно запасні речовини, які відкладаються у великій кількості і вико­ристовуються клітиною не відразу, наприклад, білкові зерна в клітинах насіння пшениці, зерна крохмалю в клітинах бульб картоплі, краплини ліпідів у клітинах насіння соняшнику.

       Отже, клітина живиться, тобто поглинає речовини із зовнішнього середовища. Речовини, які надійшли до клітини, змінюються. З простих речовин можуть утворюватися складніші.

Складні речовини розпада­ються до простіших. При цьому звільняється енергія. Так відбувається обмін речовин - головний прояв життєдіяльності як окремих клітин, так і цілісного організму. Під час обміну речовин утворюються також речовини, не потрібні організму. Вони виводяться з нього назовні.

     Органічними речовинами називають ті, які у своєму складі обов'язково містять атоми Карбону(С). У живих істот основним хімічним елементом є Карбон (С). Кожен атом Карбону здатний сполучитися ще із чотирма атомами і, найваж­ливіше, - може сполучатися з іншими атомами Карбону, утво­рюючи довгі ланцюжки. До них, як до основи, приєднуються атоми інших хімічних елементів. Так утворюються органічні речовини, де основою конструкції є Карбон. Це основа живої матерії.

Виберіть одну правильну відповідь.

Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.

Непостійні структури клітини - це: а) органели; б) включення.

Дайте відповідь на запитання.

Які функції цитоплазми в клітині? 

Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забез­печує їхню взаємодію, у ній відбувається транспорт різних речовин, обмін, при якому розпадаються одні речовини і створюються інші.

Цьому сприяє постій­ний рух цитоплазми: речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину.

Які речовини входять до складу цитоплазми клітини?  

За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних та простих органічних речовин.

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Вода (становить до 70-90 %, надає клітині пружності, визначає її форму; у клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вугле­води; інші поживні речовини надходять у водних розчинах, так забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин)

Гази (кисень та вуглекислий газ)

Мінеральні солі (водні розчини)

 

Білки (будівельний матеріал для клітин, переважають у вмісті клітин, входять до складу клітинної мембрани, органел, інших струк­тур)

Вуглеводи (одне із джерел енергії в клітині, вуглевод целюло­за - основний компонент оболонок рослинних клітин, інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин)

Ліпіди (є джерелом енергії, входять до складу клітинних мембран, найпоширеніші серед ліпідів – жири, у рослин жири відкладаються в насінні олійних культур - соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя, в клітинах плодів маслини, пелюстках кві­ток троянд.

Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається? 

У цитоплазмі клітини є своєрідний скелет (ці структури досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа) , який допомагає клітині зберігати форму, закріплює у певному положенні органели.

Скелет цитоплазми клітини - це система мікроскопіч­них тоненьких білкових волокон: трубочок і ниток.