Інші завдання дивись тут...

§ 9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА ВКЛЮЧЕННЯ.

Хімічний склад клітини.

Виберіть одну правильну відповідь.

Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра.

Непостійні структури клітини - це: а) органели; б) включення.

Дайте відповідь на запитання.

Які функції цитоплазми в клітині? 

Цитоплазма як внутрішнє середовище клітини об'єднує в одне ціле всі клітинні структури і забез­печує їхню взаємодію, у ній відбувається транспорт різних речовин, обмін, при якому розпадаються одні речовини і створюються інші.

Цьому сприяє постій­ний рух цитоплазми: речовини рухаються всередині самої клітини, а також з клітини в клітину.

Які речовини входять до складу цитоплазми клітини?  

За хімічним складом цитоплазма - це розчин неорганічних та простих органічних речовин.

Неорганічні речовини

Органічні речовини

Вода (становить до 70-90 %, надає клітині пружності, визначає її форму; у клітинах рослин з води й вуглекислого газу під час фотосинтезу утворюються вугле­води; інші поживні речовини надходять у водних розчинах, так забезпечується транспортування по рослині неорганічних та органічних речовин)

Гази (кисень та вуглекислий газ)

Мінеральні солі (водні розчини)

 

Білки (будівельний матеріал для клітин, переважають у вмісті клітин, входять до складу клітинної мембрани, органел, інших струк­тур)

Вуглеводи (одне із джерел енергії в клітині, вуглевод целюло­за - основний компонент оболонок рослинних клітин, інші вуглеводи надають солодкого смаку плодам рослин)

Ліпіди (є джерелом енергії, входять до складу клітинних мембран, найпоширеніші серед ліпідів – жири, у рослин жири відкладаються в насінні олійних культур - соняшник, рижій, гірчиця, ріпак, льон, соя, в клітинах плодів маслини, пелюстках кві­ток троянд.

Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається? 

У цитоплазмі клітини є своєрідний скелет (ці структури досліджують лише за допомогою електронного мікроскопа) , який допомагає клітині зберігати форму, закріплює у певному положенні органели.

Скелет цитоплазми клітини - це система мікроскопіч­них тоненьких білкових волокон: трубочок і ниток.

Інші завдання дивись тут...