§11. ЯДРО КЛІТИНИ.

     У клітинах рослин у вигляді трубки (ними по рослині пересуваються розчини органічних речовин), деяких клітинах крові людини ядро спочатку формується, але згодом зникає, термін життя цих клітин обмежений, розмножуватись вони не здатні.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяль­ності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля.

2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які функції ядерної оболонки?

У ядерній оболонці є пори, через які здійснюєть­ся транспорт різних речовин із цитоплазми всередину ядра і навпаки - з ядра в цитоплазму.

2. Яка будова та функції хромосом?

Хромосома (щільна структура, яку можна помітити лише під час поділу клітини)  скла­дається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці, кожна частина містить свою моле­кулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клі­тини до клітини.

3. Яка будова та функції ядра?

Ядро клітини складається з ядерної оболонки (в ній є пори, через які здійснюєть­ся транспорт різних речовин із цитоплазми всередину і навпаки - з ядра в цитоплазму) і ядерного соку (внутрішнє середовище ядра, що містить розчини та структури з білків і ДНК, які під час поділу клітини ущільнюються, утворюючи хромосоми).

Структурою ядерного соку є від одного до багатьох щільних тілець – ядерець, основними складовими їх є ДНК та білки, функціями - утворення складових рибосом, які згодом через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму і зали­шають ядро. 

Ядро збері­гає спадкову інформацію щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму завдяки молекулам ДНК, керує процеса­ми життєдіяльності клітини, зокрема, регулює процеси утворення білків.