Інші завдання дивись тут...

§12. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ КЛІТИН.

Клітина

Поділ клітини

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню.

2. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмно­женням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.

Установіть послідовність поділу клітин:

г) ущільнення хромосом;

б) розміщення хромосом посередині клітини;

в) розходження частин хромо­сом до різних кінців клітини;

д) поділ цитоплазми материнської клітини.

а) утворення двох дочірніх клітин;

Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функ­ціями.

органела рослинної клітини

функ­ція

А ядро

5 місцезнаходження хромосом

Б рибосоми

4 участь в утворенні білків

В хлоропласти

1 фотосинтез

Г вакуолі з клітинним соком

2 зберігання поживних речовин

Дайте відповідь на запитання.

Яка роль хромосом у клітині?

 Одна моле­кула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків, назива­ється хромосомою. 

Роль хромосом у клітині -  передача спадкової інформації дочірнім клітинам (завдяки хромосомам вони отриму­ють у спадок програму росту та розвитку — молекули ДНК).

Роль хромосом в процесі поділу клітин забезпечити правильний розподіл ДНК (без щільної упаковки хромосом перед поділом розподіл копій ДНК між дочірні­ми клітинами нагадував би неможливу спробу розділити дні сплетені у безладний клубок нитки таким чином, щоб дні нитки не порвалися, не утворилися вузли).

Поміркуйте. Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?

Спадко­ва інформація зберігається у ядрі, вона закодована в молекулі ДНК. Кожна молекула ДНК має вигляд тонкої, але дуже довгої нитки, нагадує гвинтову драбину, у якій ланцюжки атомів утворюють бічні пере­мички («сходинки»), розташовані через рівні проміжки. Коли молекула роздвоюється, «сходинки» роз'єднуються посе­редині. Після роздвоєння вкорочені «сходинки» притягують до себе молекули, які добудовують половинки «драбини», якої недостає. Так з однієї спіралі утворюються дві, таким чином ДНК може точно відтворювати саму себе.

Інші завдання дивись тут...

     

  • Ваня
    Спасибо за ответы
    24 жовтня 2018 16:59