§12. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ КЛІТИН.

Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються.

 Процес росту - завдяки інтенсивному утворенні білків та інших органічних речовин усі новоутворені клітини поступово збільшуються в розмірах. Коли клітина сягає певних розмірів, її ріст припиняється. Є спеціалізовані клітини на виконання певних функцій (клітини рослин у вигляді трубки, по яких по рослині пересуваються розчини органічних речовин; червоні кров'яні тільця — ери­троцити, більшість клітин кісток, мозку, м'язів), ядро у них спочатку формується, але згодом зникає, термін життя цих клітин обмежений, вони не здатні до поділу, їх життя завершується відмиранням. У інших клітинах  (наприклад, в людини і тварин такі клітини називаються стовбуровими), подвоюється ДНК, стають помітні хромосоми, вона знову набуває здатності до поділу.

        Поділ - дуже складний процес. Кожна хромосома ділиться поздовжньо на дві половини. Ці половини згодом розходяться до про­тилежних полюсів материнської клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. У новому ядрі опиняється стільки хромосом, скіль­ки їх було в материнській клітині. Далі ділиться цитоплазма: увесь вміст клітини (органели та структури необхідні для виконання програми, запи­саної в молекулі ДНК) також рівномірно розподіляється між двома новими клітинами. Так з однієї материнської клітини утворюється, зазвичай, дві до­чірні, які є точною копією материнської.

Кожна з дочірніх клітин успадкувала по одній половині хромосом. Тому за набором спадкової інформації вони нагадують материнську клітину. У період між поділами кожна з дочірніх клітин відновлює другу половинку хромосом. Їх стає стільки, скільки перед початком поділу. Кожна дочірня клітина поступово росте, досягаючи розмірів материнської, і знову набуває здатності до поділу. Так організм росте й оновлює свій склад.

Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування життя на нашій планеті. Клітина має свою тривалість життя, і якщо на її місці не з’являтимуться нові клітини, такий організм невдовзі неодмінно загине.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню.

2. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмно­женням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.

Установіть послідовність поділу клітин:

г) ущільнення хромосом;

б) розміщення хромосом посередині клітини;

в) розходження частин хромо­сом до різних кінців клітини;

д) поділ цитоплазми материнської клітини.

а) утворення двох дочірніх клітин;

Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функ­ціями.

органела рослинної клітини

функ­ція

А ядро

5 місцезнаходження хромосом

Б рибосоми

4 участь в утворенні білків

В хлоропласти

1 фотосинтез

Г вакуолі з клітинним соком

2 зберігання поживних речовин

Дайте відповідь на запитання.

Яка роль хромосом у клітині?

 Одна моле­кула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків, назива­ється хромосомою, клітини тіла людини містять у ядрі 46 хро­мосом, тобто 46 молекул упакованої ДНК. До початку поділу клітини хромо­соми розміщуються в ядрі у вигляді рихлої переплутаної маси, де окрема нитка в оптичний мікроскоп не помітна, перед поділом подвоюється кожна молекула ДНК, хромосоми надзвичайно щільно згортаються і стають по­мітними в оптичний мікроскоп. Хромосома на стадії поділу має дві паличкоподібні частини, з'єднані однією спільною ділянкою, — це дві з'єднані між собою ко­пії материнської молекули ДНК. Хромосома ділиться по спільній ділянці, і кожна частина стає самостійною дочірною хромосомою.

Роль хромосом у клітині -  передача спадкової інформації дочірнім клітинам (завдяки хромосомам вони отриму­ють у спадок програму росту та розвитку — молекули ДНК).

Роль хромосом в процесі поділу клітин забезпечити правильний розподіл ДНК (без щільної упаковки хромосом перед поділом розподіл копій ДНК між дочірні­ми клітинами нагадував би неможливу спробу розділити дні сплетені у безладний клубок нитки таким чином, щоб дні нитки не порвалися, не утворилися вузли).

Поміркуйте. Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від материнської клітини дочірнім?

Спадко­ва інформація зберігається у ядрі, вона закодована в молекулі ДНК. Кожна молекула ДНК має вигляд тонкої, але дуже довгої нитки, нагадує гвинтову драбину, у якій ланцюжки атомів утворюють бічні пере­мички («сходинки»), розташовані через рівні проміжки. Коли молекула роздвоюється, «сходинки» роз'єднуються посе­редині. Після роздвоєння вкорочені «сходинки» притягують до себе молекули, які добудовують половинки «драбини», якої недостає. Так з однієї спіралі утворюються дві, таким чином ДНК може точно відтворювати саму себе.