§ 15. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ, ЗДАТНІ ДО ФОТОСИНТЕЗУ.

ХЛАМІДОМОНАДА - одноклітинна зелена водорість, мешкає здебільшого в прісних водоймах (деякі види трапляються в морях і в лісових ґрунтах). Форма клітини – грушоподібна, на передньому краї розташовані два джгутики однакової довжини (за їхньою допомогою хламідомонада плаває у товщі води), клітина хламідомонади оточена щільною клітинною оболонкою, під нею є клітинна мембрана, у цитоплазмі має велику вакуолю із клітинним соком, дві маленькі скорот­ливі вакуолі (виводиться вода та регулюється тиск), у центрі клітини розташовано ядро та великий, чашоподібної форми хлоропласт із вічком (вічко визначає напрям руху до світла).

Хламідомонаді прита­манний змішаний тип живлення. На світлі вона живиться за допомогою фотосинтезу, в умовах недостатнього освітлення поверхнею клітини вби­рає розчинені у воді органічні речовини.

Газообмін, як і в інших одноклітинних орга­нізмів, відбувається через поверхню клітини.

ХЛОРЕЛА – одноклітинна водорість, мешкає поширені в прісних і солоних водоймах, на зволожених ділянках суходолу (вологий ґрунт, кора дерев). Форма клітина кулястої форми, не має джгутиків і тому нерухома, у неї також немає вічка, клітину оточує щільна клі­тинна оболонка, має одне ядро, хлоропласт зазвичай чашо­подібної форми.

Живиться хлорела лише завдяки фотосинтезу. Газообмін відбувається через поверхню клітини.

        Хлорела багата на різні вітаміни та необ­хідні для організму людини хімічні елементи (Фосфор, Кальцій, Калій, Магній, Ферум, Купрум, Сульфур, Йод тощо), клітини хлорели містять найбільше хлорофілу, який відомий своїми антибактеріальними властивостями, стимулює процеси кровотворення, роботу серцево-судинної, травної систем, речовини, які входять до складу клітинної стінки хлорели, сприяють виведенню з нашого організму отруйних речовин: отрутохімікатів, важких металів, захищають від небез­печного впливу радіації. Хлорела стимулює імунну систему людини та ріст організму. ЇЇ широко використовують як вітамінні та стимулюючі препарати, вживають в їжу тощо.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться: а) готовими органічними речо­винами, які вони вбирають з води; б) за допомогою фотосинтезу.

2. Нерухомий спосіб життя веде: а) хламідомонада; б) хлорела; в) евглена зеле­на; г) амеба протей.

3. Хлорела розмножується за допомогою спор: а) рухомих; б) нерухомих.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які особливості будови клітини евглени зеленої? Як вона живиться?

ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНА мешкає в неглибоких прісних водоймах, зазвичай з високим умістом органічних речовин. Форма клітини веретеноподібна (під клітинною мембраною в ущільне­ному шарі цитоплазми є структури, які підтримують форму клітини, разом вони становлять пелікулу, форма може вигинатися, витягуватися, скорочуватися), має довгий джгутик (для руху), світлочутливе вічко червоного кольору (визначає напрям руху до світла), біля основи джгутика розташована скоротлива вакуоля (виводить надлишок води з клітини та регулює тиск усередині), у центрі із задньої частини клітини розташоване велике ядро (евглена розмножується поді­лом клітини навпіл), має хлоропласти із хлорофілом для фотосинтезу, у цитоплазмі відкладається вуглевод, який нагадує крохмаль, що запасається в рослинних клітинах.

     На світлі евглена зелена живиться, як рослина - здійснює фотосинтез, такий тип живлення називають автотрофним (від грец. авто - сам і трофос - живлення). У темряві починає живитися, як тварина: вбирає крізь поверхню клітини розчини органічних речовин, такий тип живлення називають гетеротрофним. Отже, евглені зеленій властиве змішане живлення.

        Газообмін в процесі дихання евглени зеленої відбувається через поверхню клітини.

2. Які відмінності в розмноженні хламідомонади й хлорели?

      За масового розмноження хламідомонада може спричиняти явище, відоме під назвою «цвітіння» води. Хламідомонада здатна розмножуватись за сприятливих умов нестатево за допомогою рухливих спор - клітин, вкритих щільною оболонкою, яка забезпечує нестатеве розмноження (під клітинною оболонкою цитоплазма та ядро кілька разів діляться, виникають невеликі спори з двома джгутиками, оболонка розривається, де вони залишають оболонку материнської клітини та виходять у воду, там швидко виростають до певних розмірів, піс­ля чого їхня клітинна оболонка стає твердою та нерозтяжною), за несприятливих умов розмноження статевим шляхом (при зниженні температури води, пересиханні водойм тощо, материнська клітина ділиться на кілька десятків статевих клітин, вони зовні подібні до спор, однак значно менші за розмірами, виходять у воду і попарно зливаються - процес злиття статевих клітин називається заплідненням, утворена запліднена клітина вкривається товстою обо­лонкою, у такому стані вона переживає несприятливі умови, за настання сприятливих умов цитоплазма і ядро заплідненої клітини діляться, так утворюються 4 спори, які виходять у воду та перетворюються на зрілих хламідомонад).

        Хлорела розмножується лише нестатевим способом нерухомими спорами (їх унаслідок поділу вмісту материнської клітини утворюється до 8, спори звільняються через розриви оболонки материнської клітини). Несприятливі умови перебуває у вигляді цисти (оболонка клітини хлорели може потовщу­ватись, у цитоплазмі накопичується багато олії і запасного крохмалю, у такому неактивному стані хлорела може перебувати тривалий час).

3. Яке значення хламідомонади й хлорели в природі?

Із середини XX сторіччя хлорелу використовують для очищення води та поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах, водорості збагачують воду водойм киснем, є їжею для інших мешканців водойм.

4. З якою метою людина застосовує хлорелу у своєму господарстві?

Хлорела - чудове зелене добриво. Якщо у відро з водою для поливу рослин додати кілька гранул нітратно-фосфатного добрива (2-3 г на 10 л води), то вже через добу там масово розмножиться хлорела. Застосовуючи таку «зелену» воду для поливу рослин, можна зменшити витрати мінеральних та органічних добрив.

Поміркуйте. Чим можна пояснити відсутність вічка у хлорели? Чи може це бути пов'язаним з відсутністю в неї джгутиків?

Хлорела джгутиків не має, тому її клітина нерухома. Такій клітині не потрібне вічко, що визначає напрям руху до світла.

Завдання на порівняння.

Відзначте риси подібності та відмінності цих одноклітинних організмів, порівнявши такі ознаки: клітин­на оболонка, клітинна мембрана, органели руху, ядро, хлоропласти, вічко, скоротливі вакуолі, вакуолі з клітинним соком, спосіб живлення, способи розмноження.

Ознаки

Евглена зелена

Хламідомонада

Клітинна оболонка

Наявна оболонка, форма клітини веретеноподібна

Наявна, форма клітини грушоподібна

Клітинна мембрана

наявна

наявна

Органели руху

один джгутик

два джгутики

ядро

Одне ближче до задньої сторони

Одне у центрі клітини

хлоропласти

Багато невеликих

Один чашоподібний хлоропласт у центрі клітини

вічко

Одне біля джгутика

Одне в хлоропласті

Скоротливі вакуолі

Одна скоротлива вакуоля

Дві маленькі

Вакуолі з клітинним соком

Нема, в цитоплазмі відкладається вуглевод

Наявна вакуоля з клітинним соком

Спосіб живлення

Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини)

Змішаний (на світла фотосинтез, в темряві поглинання розчинених у воді органічних речовин поверхнею клітини)

Спосіб розмноження

Нестатевий поділом клітини

За сприятливих умов рухливими спорами, за несприятливих умов – статево.

Поміркуйте: 1. Чому в прісній водоймі вода над­ходить усередину клітини, а не навпаки? 2. Чому тиск усередині клітини не може постійно зростати? Тоді клітина розірветься.