§23. КОРІНЬ. БУДОВА І ФУНКЦІЇ.

Мінеральне живлення, фотосинтез та дихання - основа життя рослинного організму.

Корінь - це підземний вегетативний орган рослини. Функції кореня: закріплення та утримання в ґрунті, мінеральне живлення - вбирання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної час­тини рослини.

Корінь вкриває шкірка покривної тканини (кореневі волоски складаються з одного шару клі­тин шкірки з тоненькими стінками). Глибше, під шкіркою, розміщена кора кореня, яка складається з бага­тьох шарів клітин основної тканини (розчини поживних речовин рухаються від кореневих волосків до провідних тканин, розта­шованих у центральній частині кореня). Центральну частину кореня утво­рює центральний циліндр (у багато­річних рослин він може бути оточений шаром клітин бічної твірної тканини, завдяки поділу цих клітин корінь потовщується). У центральному циліндрі форму­ється провідна система рослини, до складу якої входять судини і ситоподібні трубки. По судинах відбувається висхідний рух води з розчиненими мінеральними речовинами, тобто від кореня до надземної частини рослин. А по ситоподібних трубках органічні речовини транс­портуються від зелених надземних частин до кореня - це низхідний рух. У центральному циліндрі також розташовані механічна та основ­на запасаюча тканини.

Для росту і розвитку рослини важливий не газопо­дібний азот, а сполуки Нітрогену, що містяться в ґрунті у вигляді солей (азот з повітря засвоюють бульбочкові бактерії).

      Щоб кількість поживних речовин у ґрунті не зменшувалася, у нього вносять певні речовини - добрива. Органічні добрива - це продукти життєдіяльності або рештки живих організмів: перегній, гній, пташиний послід, торф, солома, компости (зазвичай вносять у ґрунт восени, потрі­бен деякий час, щоб до весни вони під дією ґрунтових організмів розклалися до роз­чинних у воді мінеральних сполук, які здатні засвоювати рослини). Мінеральні добрива - нітратні, фосфатні та калійні - виробляє хімічна промисловість (фосфатні добрива також вносять восени, бо вони погано розчиняються у воді, а нітратні та калійні - навесні, оскільки вони розчиняються краще).

Виберіть одну правильну відповідь.

Укажіть частину кореня, яка реагує на силу тяжіння: а) зона поділу; б) зона розтягування; в) кореневий чохлик; г) зона кореневих волосків.

Установіть правильну послідовність складових зовнішньої будови кореня знизу вгору:

б) кореневий чохлик;

г) зона поділу (довжина 2-3 мм , клітини твірної тканини постійно діляться і забез­печують утворення нових клітин);

в) зона розтягування ( не перевищує кількох мм, клітини ростуть, видовжуються, просуваючи зону поділу з кореневим чохликом у глиб ґрунту);

а) всисна зона (наявні кореневі волоски, які забезпечують мінеральне живлення рослини);

д) провідна зона (найбільша та найтовстіша частина кореня, тут корінь галузить­ся, забезпечується рух поглинутих у всисній зоні води й міне­ральних речовин до надземної частини рослини, а органічних речовин, навпа­ки, від стебла до кореня).

Установіть правильну послідовність поглинання рослиною води: а) суди­нами кореня та стебла вода потрапляє до всіх інших органів рослини; б) по клітинах кори кореня вода потрапляє до судин центрального циліндра; в) вода надходить через кореневі волоски до клітин кори кореня.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке кореневий чохлик? Які його функції?

Кореневий чохлик вкриває верхівку кореня й поліпшує просування його в ґрунт, складається з кількох шарів живих клітин, під час просування кореня в глиб ґрунту внаслідок тертя зовнішні клітини кореневого чохлика руйнуються, нові клітини постійно утво­рюються за рахунок твірної тканини. Чохлик - чутлива зона кореня, він сприймає силу земного тяжіння, визначає напрямок росту кореня та орієнтацію в просторі.

2. У якій зоні кореня всмоктується розчин мінеральних речовин?

Розчин мінеральних речовин всмоктується у всисній зоні.

3. Які особливості внутрішньої будови кореня у всисній зоні?

Всисна зона, або зона кореневих волосків, розташована над зоною розтягування, довжиною завдовжки 5-20 мм, щільно вкрита кореневими волосками (завдяки цим волос­кам поверхня кореня в сотні разів перевищує загальну площу надзем­ної частини й забезпечує поглинання води та поживних речовин з ґрунту).

4. Що таке мінеральне живлення?

Мінеральне живлення – поглинання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної час­тини рослини.

Вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами надходить через кореневі волоски і по клітинах кори кореня потрапляє до судин центрального циліндра, судинами кореня та стебла вода дістається всіх інших органів рослини, поглинені мінеральні речовини рослина використовує для утво­рення складних органічних речовин: білків, ДНК, хлорофілу, інших пігментів тощо.

5. Як вода та мінеральні речовини надходять до кореня?

Кореневі волоски вбирають із ґрун­тового розчину воду й мінеральні солі, вони постійно відновлюються.

Поміркуйте! Відомо, що ріст кореня в глиб ґрунту визначається дією певно­го постійного подразника. Який це подразник?

Корінь росте вер­хівкою вниз унаслідок впливу сили тяжіння Землі. Чохлик - чутлива зона кореня. Саме він сприймає силу земного тяжіння, визначає напрямок росту кореня та орієнтацію в просторі.