Інші завдання дивись тут...

§ 24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця; б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба.

2. Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені; б) коренеплоди; в) опорні корені; г) дихальні корені.

3. Позначте видозміну кореня в тропічних орхідей: а) опорні корені; б) повітряні корені; в) коренеплоди; г) бульбокорені.

 

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Які бувають види коренів?

Види коренів: головний (1. глибоко проникає у ґрунт, надійно втримує надземну час­тину рослини, завжди один), бічні (2. завдяки галуженню від головного та додаткових коренів послідовно відходять бічні ко­рені першого, другого, третього і т. д. порядків) та додаткові (3. утворюються на будь-якій частині рослини (на стеблі, листках), але не на головному корені).

 

Запитання 2. Як людина може впливати на формування кореневої системи?

Для посилення розвитку додат­кових коренів у поверхневих шарах ґрун­ту, де більше поживних речовин, рослини підгортають, присипаючи основу росли­ни ґрунтом (підгортання). Для підсилення галуження кореневої системи за рахунок утворення та розростання бічних коренів під час висаджу­вання розсади овочевих і декоративних рослин у відкритий ґрунт у проростка відщипують кінчик головного кореня (пікірування).

 

Питання 3. Які бувають видозміни кореня?

Крім основних функцій (утримування рослини в ґрунті, мінеральне живлення та транспортування розчинів поживних речовин до надземної частини), корені рослин здатні виконувати додаткові функції, що є пристосуван­ням до певних умов зростання, при цьому їхня будова змінюється і виникають видозміни.

Коренеплід  (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - у голов­ному корені і в основі пагона відкладаються запасні поживні речовини, вони потовщуються (буряк, моркви, редьки, петрушка, хрін).

Бульбокорені або коре­неві бульби (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - поживні речовини відкладаються в потов­щених бічних або додаткових коренях, які набувають бульбоподібної форми (жоржина, батат).

Дихальні корені виступають у повітря в рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених ґрунтах, де відчувається гостра нестача кисню, вони забезпечують постачання кисню безпосередньо з повітря до клітин кореневої систе­ми для їхнього дихання (болотяний кипарис).

Опорні корені – додаткові корені, , які виконують функцію підпорок, у рослин з високим стеблом (кукурудза).

Повітряні корені - додаткові корені, які відходять від стебла і звисають у пові­трі, характерні для рослин тропічних лісів, де в повітрі завжди бага­то вологи (тропічні  орхідеї).

Корені-присоски – наявні в рослин, які всмоктують поживні речовини з інших організмів (паразита омели, напівпаразита повитиці).

 

Запитання 4. Як людина використовує у своєму господарстві видозміни коренів?

Людина коренеплоди споживає (петрушка, морква, буряк, редиска, редька, селера), використовує як корм для тварин (кормовий буряк, ріпа, турнепс), як сировину для харчової промис­ловості (цукровий буряк), для лікування багатьох хвороб (солодка гола).

 

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади рослин з видозмінами коренів.

Бульбокорінь, дихальні, опорні (велетенські тропічні дерева), чіпкі, повітряні (фікус баньян, монстера).

Поміркуйте! Які видозмінені корені ви вживаєте в їжу?

Людина вживає в їжу коренеплоди: моркву, буряк, ріпу, редьку, пастернак, петрушку, хрін, селеру.

Інші завдання дивись тут...