§ 24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ.

Корінь - це підземний вегетативний орган рослини. Функції кореня: закріплення та утримання в ґрунті, мінеральне живлення - вбирання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної час­тини рослини.

Сукупність усіх коренів рослини становить її кореневу систему, типи кореневих систем: стрижневі (найкраще розвинений головний корінь, помітно вирізняється серед інших за розміра­ми, наприклад, корені кульбаби, люпи­ну, люцерни, щавлю, квасолі тощо) та мичкуваті (головного кореня немає або він малопомітний серед числен­них додаткових і бічних коренів, наприклад, корені пшениці, жита, кукуру­дзи, цибулі, часнику).

Рослини з потуж­ними кореневими системами (акацію білу, сосну звичайну, гледичію, терен, шипшину, глід та ін.) для закріплення пісків, ярів, стрімких берегів водойм. У деяких рослин (як-от у вишні чи сли­ви) на коренях закладаються додаткові бруньки, з них розвиваються кореневі проростки, що дають початок новим рос­линам.

Виберіть одну правильну відповідь.

Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця; б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба.

Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені; б) коренеплоди; в) опорні корені; г) дихальні корені.

Позначте видозміну кореня в тропічних орхідей: а) опорні корені; б) повітряні корені; в) коренеплоди; г) бульбокорені.

Дайте відповідь на запитання.

Які бувають види коренів?

Види коренів: головний (глибоко проникає у ґрунт, надійно втримує надземну час­тину рослини, завжди один), бічні (завдяки галуженню від головного та додаткових коренів послідовно відходять бічні ко­рені першого, другого, третього і т. д. порядків) та додаткові (утворюються на будь-якій частині рослини (на стеблі, листках), але не на головному корені).

Як людина може впливати на формування кореневої системи?

Для посилення розвитку додат­кових коренів у поверхневих шарах ґрун­ту, де більше поживних речовин, рослини підгортають, присипаючи основу росли­ни ґрунтом (підгортання). Для підсилення галуження кореневої системи за рахунок утворення та розростання бічних коренів під час висаджу­вання розсади овочевих і декоративних рослин у відкритий ґрунт у проростка відщипують кінчик головного кореня (пікірування).

Які бувають видозміни кореня?

Крім основних функцій (утримування рослини в ґрунті, мінеральне живлення та транспортування розчинів поживних речовин до надземної частини), корені рослин здатні виконувати додаткові функції, що є пристосуван­ням до певних умов зростання, при цьому їхня будова змінюється і виникають видозміни.

Коренеплід  (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - у голов­ному корені і в основі пагона відкладаються запасні поживні речовини, вони потовщуються (буряк, моркви, редьки, петрушка, хрін).

Бульбокорені або коре­неві бульби (дають змогу рослинам переживати несприятливі періоди) - поживні речовини відкладаються в потов­щених бічних або додаткових коренях, які набувають бульбоподібної форми (жоржина, батат).

Дихальні корені виступають у повітря в рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених ґрунтах, де відчувається гостра нестача кисню, вони забезпечують постачання кисню безпосередньо з повітря до клітин кореневої систе­ми для їхнього дихання (болотяний кипарис).

Опорні корені – додаткові корені, , які виконують функцію підпорок, у рослин з високим стеблом (кукурудза).

Повітряні корені - додаткові корені, які відходять від стебла і звисають у пові­трі, характерні для рослин тропічних лісів, де в повітрі завжди бага­то вологи (тропічні  орхідеї).

Корені-присоски – наявні в рослин, які всмоктують поживні речовини з інших організмів (паразита омели, напівпаразита повитиці).

4. Як людина використовує у своєму господарстві видозміни коренів?

Людина використовує як корм для тварин (кормовий буряк, ріпа, турнепс), як сировину для харчової промис­ловості (цукровий буряк), для лікування багатьох хвороб (солодка гола).

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади рослин з видозмінами коренів.

Бульбокорінь, дихальні, опорні (велетенські тропічні дерева), чіпкі, повітряні (фікус баньян, монстера).

Поміркуйте! Які видозмінені корені ви вживаєте в їжу?

Людина вживає в їжу моркву, буряк, ріпу, редьку, пастернак, петрушку, хрін, селеру.