Інші завдання дивись тут...

§ 25. ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.

 

2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим пагоном; б) зачатковим листком; в) зачатковим стеблом.

 

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Що таке пагін? З яких частин він складається?

Пагін - вегетативний орган рослини, який складається зі стебла (осьова частина пагона, забезпечує зв'язок між усіма час­тинами рослини, завдяки галуженню збільшує поверхню над­земної частини), бруньок (зачаткові пагони з дуже вкороченими міжвузлями, залежно від будови роз­різняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані) і листків (бічна частина пагона, здійснює фотосинтез, газообмін та випарову­вання води). Пагін також забезпечує ріст рослини.

 

Запитання 2. Що таке вузол, міжвузля та пазуха листка?

Вузол - місце прикріплення одного чи кількох листків на стеблі. Міжвузля - частина стебла між двома сусідніми вузлами. Пазуха листка - верхній кут, утворений стеблом і листком.

 

Запитання 3. Що таке конус наростання?

У вегетативної бруньки розміщуються конус наростання (клітини твірної тканини конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагона в довжину, у зимуючих бруньок верхні покривні луски стають тверди­ми, щільно налягають одна на одну, склеюються смолою і герметично закривають ніжну тканину конуса наростання).

 

Запитання 4. Завдяки чому пагін росте в довжину?

Ріст пагона в довжину забезпечує твірна тканина конуса наростання верхівкових бруньок.

 

Поміркуйте. Яке значення сплячих бруньок для рослини? Чому в природі в рослин одного виду крони можуть бути різної форми?

Сплячі бруньки - пазушні і додаткові бруньки, що після зимівлі не розвиваються, вони можуть перебувати у стані спокою декілька років і відновлюють ріст у разі ушкодження верхівкової бруньки.

Крона – сукупність усіх надземних пагонів дерева, що відходять від стовбура, На розвиток рослин одного виду впливають по-різному чинники: світло, температура тощо.

Інші завдання дивись тут...