§ 25. ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ.

Типи бруньок : верхівкові (брунька на верхівці пагона, забез­печує ріст пагона та його галуження), пазушні (утворюються в пазусі листка) та додаткові (закладаються на будь-якій частині рослини), зимуючі (у рослин помірного клімату знаходяться у стані спокою за несприятливих холодних умов), сплячі (пробуджуються після сильного ушкодження пагонів, відновлюють ріст у разі ушкодження верхівкової бруньки).

    Залежно від особливостей будови розрізняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані. Усі бруньки вкрито зовні ущіль­неними видозміненими листками – лусками (наприклад, одна луска у верби, багато – у дуба; луски захищають зачат­кові листки та зачаткове стебло від ушкоджень; виділяють смолисті речовини, наприклад, у тополі, берези); ззовні можуть бути вкриті густим пушком з волосків - захист від холоду та висихання.

Будова вегетативної бруньки: на зачатковому стеблі (осьова частина бруньки) розміщуються конус наростання (клітини діляться, забезпечуючи ріст пагона в довжину, у зимуючих бруньок верхні покривні луски стають тверди­ми, щільно налягають одна на одну, склеюються смолою і герметично закривають ніжну тканину конуса наростання) ; зачаткові листки (зачатки майбутніх листків).

Будова генеративної бруньки: на зачатковому стеблі є зачаткові квітки або суцвіття, бруньки дерев'янистих плодових рослин завжди більші за розміра­ми і переважно кулястої форми.

Будова змішаної бруньки: на зачатковому стеблі мають водночас зачатки квіток і листків.

Розвиток пагона із вегетативної бруньки: бруньки набрякають, з них з'являється молоде стебло із зеле­ними листками (клітини твірної тканини конуса нарос­тання починають ділитися, завдяки чому міжвузля видовжуються, покривні луски розсуваються та відхиляються від сте­бельця, і розвивається новий пагін, згодом покривні луски відпада­ють).

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь;

б) стебло; в) листок; г) квітка.

2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим пагоном; б) зачатковим листком;

в) зачатковим стеблом.

Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке пагін? З яких частин він складається?

Пагін - вегетативний орган рослини, який складається зі стебла (осьова частина пагона, забезпечує зв'язок між усіма час­тинами рослини, завдяки галуженню збільшує поверхню над­земної частини), бруньок (зачаткові пагони з дуже вкороченими міжвузлями, залежно від будови роз­різняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані) і листків (бічна частина пагона, здійснює фотосинтез, газообмін та випарову­вання води). Пагін також забезпечує ріст рослини.

2. Що таке вузол, міжвузля та пазуха листка?

Вузол - місце прикріплення одного чи кількох листків на стеблі. Міжвузля - частина стебла між двома сусідніми вузлами. Пазуха листка - верхній кут, утворений стеблом і листком.

3. Що таке конус наростання?

У вегетативної бруньки розміщуються конус наростання (клітини твірної тканини конуса наростання діляться, забезпечуючи ріст пагона в довжину, у зимуючих бруньок верхні покривні луски стають тверди­ми, щільно налягають одна на одну, склеюються смолою і герметично закривають ніжну тканину конуса наростання).

4. Завдяки чому пагін росте в довжину?

Ріст пагона в довжину забезпечує твірна тканина конуса наростання.

Поміркуйте. Яке значення сплячих бруньок для рослини? Чому в природі в рослин одного виду крони можуть бути різної форми?

В однорічних видів усі бруньки розвиваються впродовж теплої пори року, у  багаторічних рослин холодного чи помірного клімату з пазушних бруньок, що перезимували, навесні виростають нові бічні пагони. Сплячі бруньки - пазушні і додаткові бруньки, що після зимівлі не розвиваються, вони можуть перебувати у стані спокою декілька років і відновлюють ріст у разі ушкодження верхівкової бруньки.

Галуження - утворення на головному стеблі з веге­тативних бруньок бічних пагонів,  формується крона (сукупність усіх надземних паго­нів дерева, що відходять від стовбура). У чагарників стебло починає галузитися біля самої поверхні ґрунту, утворюючи кілька бічних паго­нів (у шипшини, смородини, аґрусу); у жита, пшениці бічні пагони виростають з найнижчих бруньок стебла чи навіть з підзем­ної частини пагона (кущіння, чим краще кущаться злакові, тим більше утворюється бічних пагонів з колосками, а отже, ліпшим буде врожай).

Галуження визначає зовнішній вигляд рослини, воно дає змогу збільшує листкову поверхню для фотосинтезу, навіть в залежності від кліматичних умов це може відбуватися по-різному.

Знаючи закони галуження, людина штучно формує крони плодових та декоративних деревних рослин для досягнення найвищих урожаїв пло­дів чи задоволення своїх естетичних потреб (створюється завдяки зрізанню верхівкових бруньок, припиняючи ріст паго­на у висоту і стимулюючи ріст бічних пагонів, таким чином можна вирос­тити невисоке плодове дерево із щільною кроною, що полегшує збирання плодів).