Інші завдання дивись тут...

§ 28 БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: а) тільки повітрям; б) тільки водою; в) повітрям і водяною парою.

 

2. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б) жилок; в) стовпчастих; г) губчастих.

 

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. З яких частин складається листок?

Листок складається з листкової пластинки і черешка (орієнтує листко­ву пластинку відносно сонячних про­менів), біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирос­ти – прилистки, які мають вигляд розміщених парами листочків (горох посівний, ліщина), лусочок (глод), колючок (шишини) тощо й виконують пере­важно захисну функцію.

 

Запитання 2. Яка будова та функції продихів?

Продихи - дві зами­каючі клітини з хлоропластами (на світлі здійсню­ється фотосинтез), переважно бобоподібної форми з потовщеними оболон­ками, між якими є щілиноподібний отвір - продихова щілина (відкривається чи закривається). 

Продихи відкриваються та закриваються, регулюючи інтенсивність газообміну та випаровування води.

 

Запитання 3. Які функції в листках виконують жилки?

Жилки – щільна сітка провідних пучків листкової пластинки, проходять крізь фотосинтезуючу тканину.

Функції - провідна (забезпечують надходження до листка води та неорганічних сполук і відтікання з нього новоутворених органіч­них речовин) та опорна (надають міцності).

 

Запитання 4. Чим відрізняються прості листки від складних?

Листки бувають:

• прості (складається із черешка та однієї листкової пластинки та опадають разом з черешком)

• складні (один спільний черешок має декілька листків, кожен листок опадає окремо).

 

5. Які є типи листкорозміщення?

Типи листкорозміщення (певний поря­док розташування листків на стеблі):

 почергове або спіральне (від вузла відходить лише один листок, причому листки послідовно розташо­вані на стеблі один відносно одного по спі­ралі, яблуня, шипшина, пшени­ця);

• супротивне (на вузлі один навпроти одного розташова­ні два листки, м'ята, шавлія, калина, бузок);

 та кільчас­те або мутовчасте (від вузла відходить більше двох листків, то таке листкорозміщення називають кільчастим, або мутовчастим, олеандр, вороняче око, елодея).

 

Поміркуйте! Інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, які сягають центральної жилки чи основи листка. Як такі прості листки можна відрізнити від складних?

Простий листок має один черешок.

 

Як розташування продихів пов'язане з умовами місцезростання рослин?

В переважної біль­шості рослин продихи містяться на нижньо­му боці листка, плаваючі листки водних рослин мають продихи лише на верхній частині листкової пластинки.

Інші завдання дивись тут...