§ 29 ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть рослину, у якої вусики є видозмінами листка: а) виноград; б) горох посівний; в) гарбуз; г) огірки.

2. Укажіть, що є видозмінами листків: а) вуса суниць; б) колючки кактуса; в) буль­би картоплі; г) кореневища пирію.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які рослини називають листопадними, а які - вічнозеленими? Наведіть при­клади.

Залежно від тривалості життя листків рослини поділяють на листопадні (листки живуть протягом одного року, старі відмирають у холодний сезон, молоді починають рости у теплий сезон, береза, клен, липа, яблуня, горобина) та вічнозелені (листки живуть декілька років та змінюються поступово: старі листки відмирають і водночас з'являються молоді, кім­натні рослини - фікус чи монстера, брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина).

2. Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють?

Природне явище масового опадання листків у рослин на період несприятливих умов називають листопадом. З настанням осені коротшає день (в листках руйнується насамперед зелений пігмент хлорофіл, інші золотаво-жовті, жовто­гарячі, червоні пігменти стійкіші, спочатку жовтіють берези, ясени та липи, рожевіють листки калини та брусниці, червоніє листя дикого винограду та клена),  знижується температура повітря (зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему, посилюється від­плив органічних речовин з листка в стебло та корінь, тому листок має низький уміст потрібних рослині речовин, накопичив різні шкідливі речови­ни, скидаючи листки, рослина позбав­ляється непотрібних їй речовин).

В черешку листка поблизу стебла починають посилено ділитися клітини губчастої основної тканини, утворюють впоперек череш­ка гладенькі та округлі клітини, між ними виникають великі міжклітинни­ки, тому ці клітини легко відокремлю­ються одна від одної, при крап­лях дощу чи подиху вітру листок опадає.

Опале листя розкладають ґрунтові бактерії, гриби, тварини, а мінеральні солі, що утворилися внаслідок цього розкладу, знову вико­ристовують рослини.

3. Яке значення листопаду для рослин?

Листопад захищає рослину від надмірних витрат води (коренева система за низьких температур не змогла б забезпечити нею рослину; у вічно­зелених хвойних рослин листки такі дрібні, що води випаровують небагато, тому вони не скидають на зиму листки) та дає їй змогу позбутися шкідливих продуктів обміну речовин (зменшуються випаровування та надходження води через кореневу систему, посилюється від­плив органічних речовин з листка в стебло та корінь, тому листя має низький уміст потрібних рослині речовин, накопичило різні шкідливі речови­ни).

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись малюнками підручника та Інтернетом, наведіть приклади рослин з різними видозмінами листків: колючками, вусиками, ловильними, м'ясистими.

Крім основних функцій (газообмін, випаро­вування води, фотосинтез), листки можуть виконувати й деякі додат­кові (захисну, запасаючу, вегетативне розмноження, опорну, живлення), у зв'язку із чим вони видозмінюються.

Видозміни листків :

- м'ясистість (накопичують воду , алое, молодило),

- колючки (захист від поїдання тваринами, барбарис, кактус; зменшення випаровування, кактус; видозмінені прилистки, біла акація),

- вусики (для закріплення до опори, горох),

- луски (у соковитих лусках цибулин цибу­лі городньої накопичуються запасні поживні речовини та вода, зовнішні сухі луски захищають внутрішні частини цибулин та бру­ньок дерев і чагарників від механічних ушкоджень, пере­сихання, низьких чи високих температур),

- пастки (пристосування для полювання на комах - захоплення здобичі та виділення травних соків, комахо­їдні рослини компенсують нестачу деяких речовин, наприклад, азоту, у ґрунті, на якому вони зростають, 500 видів тропічних комахоїдних рослин, альдрованда пухирчаста, росичка, венерина мухоловка, пухирник),

- утворення додаткових коренів (вегетативне розмноження, сенполія).

Поміркуйте! Яке значення вічнозелених рослин для існування життя на нашій планеті?

Збагачення атмосфери киснем у всі пори року.