Інші завдання дивись тут...

§ 30. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів по­живних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка.

 

2. Зазначте частини рослини, якими відбуваються низхідні потоки розчинів пожив­них речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) серцевинні промені; г) корок.

 

3. Назвіть біологічно активні речовини, які здатні захищати рослини від хворо­ботворних мікроорганізмів: а) фітогормони; б) фітонциди; в) вітаміни.

 

Дайте відповідь на запитання.

Запитання 1. Завдяки яким структурам органічні речовини переміщуються по стеблу дере­в'янистих рослин у горизонтальному напрямку?

Горизонтальний напрямок переміщення органічних речовин по стеблу дерев'янистих рослин можливе по серцевинних променях.

 

Запитання 2. Що таке кореневий тиск і присисна сила листків?

У клітинах і судинах кореня вна­слідок заповнення їх водним розчи­ном, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, виникає кореневий тиск, він забезпечує висхідний рух розчинів до надземної частини рос­лини.

Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків (що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту і водний розчин швидше надходить до надземних органів рослин).

 

Запитання 3. Як у рослин відбувається газообмін?

Газообмін, який необхідний рослині для поглинання кисню з повітря і виділення вуглекислого газу під час дихання або поглинання з повітря вуглекислого газу і виділення кисню під час фотосинтезу, забезпечується продихами, сочевичками покривної тканини, міжклітинниками основної тканини .

Інші завдання дивись тут...