§37 ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ.

Насіння більшості рос­лин, навіть за сприятливих умов, певний час не проростає, бо перебу­ває в стані спокою (тривалість періоду спокою у різних видів рослин неоднакова - від трьох тижнів до кількох місяців і навіть років, у цей час у насінині процеси обміну речовин, зокре­ма дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більш як 10-15 % ). Лише в небагатьох рослин насінина здатна проростати відразу після дозрівання (верба, тополі).

Щоб пришвидшити вихід насіння зі стану спокою, його певним чином обробляють: насіння витримують у вологому піску за зниженої температури (0...+5 °С) до 90 діб і більше залежно від виду рослини (яблуня, груша, вишня, слив), ушко­джують оболонки, щоб відкрити доступ води та повітря до зародка (конюшина, люцерна), обробляють його фітогормонами чи іншими біологічно активними речовинами.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть, чому озимі культури висівають під зиму: а) вони теплолюбні; б) для плодоношення вони потребують впливу низьких температур; в) вони потребу­ють впливу високих температур.

2. Укажіть сукупність умов, необхідних для проростання насіння: а) певний вміст вуглекислого газу, певна температура та вологість; б) наявність кисню, певна температура та вологість; в) певний вміст вуглекислого газу, певна температу­ра та світло.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які умови необхідні для проростання насіння?

Для проростання насіння потрібна сукупність таких умов: достатнє зволо­ження ґрунту, доступ повітря та певна температура, а для деяких видів ще й світло. Для проростання різних видів рослин потрібна різна температура (насіння озимої пшениці починає проростати за темпера­тури 0...+2 °С, а теплолюбних кукурудзи та перцю - +8... + 10 °С).

2. Як відбувається проростання насіння?

Проростання насінини - це розвиток та вихід з насінини назовні проростка.

У сприятливих умовах насінина вбирає воду й бубнявіє, активується її дихання, запасні органічні речовини перехо­дять у доступну для споживання зародком форму (наприклад, нероз­чинний крохмаль перетворюється на розчинні цукри). Частина цих речовин витрачається на забезпечення зародка енергією, частина - на утворення речовин, необхідних для поділу та росту клітин.

Спочатку проростає зародковий корінь (прориває насінну шкірку та росте в глиб ґрунту), потім – пагін спрямовується до його поверх­ні.

3. Що таке проросток?

Проростком називають рослину з моменту проростання і до форму­вання перших справжніх листків.

4. Що таке схожість насіння і як її можна визначити?

Оскільки під час зберігання насіння частина зародків може загинути через ураження шкідниками, пересихання чи з інших причин, перед сівбою його треба перевірити на схожість.

Схожість насіння - це його здатність до проростання. Для перевірки схожості відбирають певну кількість насіння і висівають (наприклад, у теплицях). Якщо відсоток проростків буде низький, усе насіння потрібно замінити, бо існує небезпека не отримати врожаю.

5. Від чого залежить час сівби та глибина загортання насіння?

Насіння рослин, які квітнуть і плодоносять без попереднього впливу низьких температур називають ярими (висівають навесні, ярий ячмінь, просо, гречка, горох, кукурудза, яра пшениця).

Рослини, у яких плодоношення можливе лише після перебування в умовах низьких температур, називають озимими (їх висівають під зиму, проростки таких рослин зимують під снігом, жито, ріпак).

Час сівби визначають з урахуванням умов, необхідних для проростання насіння певного виду рослин (холодостійкі види (овес, горох посівний) висівають раніше, ніж теплолюбні (огірки, дині, помідори), у південних райо­нах певні культури висівають раніше, ніж у північних). Для будь-якого виду сільськогосподарських культур визначено час сівби в тих чи інших районах країни, проте щороку слід враховувати конкретні погодні умови.

Глибина загортання насіння залежить від величини насіння та вигляду проростку, необхідної вологи ґрунту (за недостатньої глибини загортання насіння може підсохнути і не прорости через нестачу вологи, за дуже глибокого загортання проросткам важко пробитися на поверхню ґрунту, сходи можуть бути ослабленими, адже з гли­биною в ґрунті зменшується вміст кисню, необхідного для дихання проростків).

Поміркуйте. Чому для проростання насіння одних видів рослин потрібна вища температура, ніж для інших?

Якщо рослини теплолюбна, то для її проростання потрібна вища температура, ніж для холодостійкої.

     

    

  • юлічка швець
    супер дуже гарний сайт та інформація тут корисна winked
    22 лютого 2015 10:11