Інші завдання дивись тут... 

Повторення теми «Клітина»

ВАРІАНТ 1

Завдання 1 Ядро у клітинах рослин відкрив  

 А А.Р.Броун (1831р.)    Б Б.Р.Гук       В В.Я.Пуркіньє    г Г.А.Левенгук             

 

Завдання 2 Клітинною оболонкою оточені клітини (порівняння клітин різних організмів

А кішки         Б кукурудзи       В курки         Г карася

 

Завдання 3 У клітинах якого організму є пластиди?

А кота       Б собаки      В гарбуза      Г мухомора

 

Завдання 4 Напишіть назви органел, що позначені на малюнку рослинної клітини цифрами, та додайте позначення 5, 6

1 – цитоплазма

2 – ядро

3 – клітинна стінка (оболонка)

4 – клітинна мембрана

5 – вакуоля

6 – мітохондрія 

 

Завдання 5 У таблиці навелено дані щодо збільшення окуляра мікроскопа, об'єктива та його загальне збільшення. Розрахуйте дані, яких не вистачає (Загальне збільшення мікроскопа = Збільшення окуляра х Збільшення об'єктива)

Збільшення окуляра Збільшення об'єктива Збільшення мікроскопа
7 8 56
7 20 140
2 20 200
10 25 250

Завдання 6 Укажіть особливості будови та функцій елементів тваринної клітини: а) ядра, б) лізосоми 

а) Ядро має круглу форму, містить ДНК і відокремлюється від цитоплазми ядерною оболонкою.

Функції ядра: зберігає спадкову інформацію, керує процессами, що відбуваються в клітині.

б) Лізосома - дрібні пухирці, вкриті мембраною.

Функції: внутрішньоклітинне травлення.

 

Повторення теми «Клітина»

ВАРІАНТ 2

Завдання 1 Ядро у клітинах тварин відкрив 

 А А.Р.Броун       Б Б.Р.Гук         В В.Я.Пуркіньє       Г Г.А.Левенгук             

 

Завдання 2 Клітинної оболонки НЕ мають клітини  

А пшениці         Б бука       В лисиці         Г пасльону

 

Завдання 3 Хлоропласти в клітині переважно забезпечують

А здійснення фотосинтезу         В запасання речовин

Б транспорт води                       Г розмноження

 

Завдання 4 Напишіть назви органел, що позначені на малюнку цифрами, та додайте позначення 5, 6

1 – мітохондрія

2 – ядро

3 – клітинна мембрана

4 – рибосоми

– лізосома

– цитоплазма

  

Завдання 5 У таблиці навелено дані щодо збільшення окуляра мікроскопа, об'єктива та його загальне збільшення. Розрахуйте дані, яких не вистачає (Загальне збільшення мікроскопа = Збільшення окуляра х Збільшення об'єктива)

Збільшення окуляра Збільшення об'єктива Збільшення мікроскопа
5 7 35
5 10 50
  10 150
13 20 260

Завдання 6 Укажіть особливості будови та функцій елементів рослинної клітини: а) вакуоля, б) клітинна стінка 

а) Вакуоля заповнена водою, соком, поживними речовинами.

Функції вакуолі: надає форму клітині, збирає запас поживних речовин, накопичує шкідливі речовини.

б) Клітинна стінка має волокна целюлози.

Функції клітинної стінки (оболонки): підтримує форму клітини.

 

Видання 2014 року

ВАРІАНТ 1

Завдання 4 Напишіть назви органел, що позначені на малюнку рослинної клітини цифрами

 

1 – хлоропласт

2 – ядро

3 – клітинна оболонка

4 – цитоплазма

 

Завдання 5 Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: лелека, лізосома, хлоропласт, лисиця.

Зайвим є термін хлоропласт.

Його можна вважати зайвим тому, що лелека, лисиця – тварини, лізосома є у клітинах тварин. Хлоропласти є тільки у клітинах рослин.

 

Завдання 6 Яку форму має ядро клітини та які функції воно виконує?

Ядро має круглу форму, містить ДНК і відокремлюється від цитоплазми ядерною оболонкою.

Функції ядра: зберігає спадкову інформацію, керує процессами, що відбуваються в клітині.

 

ВАРІАНТ 2

Завдання 4 Напишіть назви органел, що позначені на малюнку цифрами

1 – вакуоля

2 – клітинна оболонка

3 – ядро

4 – мітохондрія

 

Завдання 5 Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: клен, хлоропласт, вакуоля, кажан.

Зайвим є термін кажан.

Його можна вважати зайвим тому, що хлоропласти і вакуоля є тільки в клітинах рослин, є у клені. Кажан – тварина.

 

Завдання 6 Чим заповнена вакуоля в рослинній клітині та які її функції?

Вакуоля заповнена водою, соком, поживними речовинами.

Функції вакуолі: надає форму клітині, збирає запас поживних речовин, накопичує шкідливі речовини.

Інші завдання дивись тут...  

  • Богдан
    Сайт очень крутой советую
    13 квітня 2021 08:06