Інші завдання дивись тут... 

Повторення теми «Клітина».

Варіант 1.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Ядро у клітинах рослин відкрив  

 А А.Р.Броун (1831р.)    Б Б.Р.Гук       В В.Я.Пуркіньє    г Г.А.Левенгук             

 

2. Клітинною оболонкою оточені клітини (порівняння клітин різних організмів

А кішки         Б кукурудзи       В курки         Г карася

 

3. У клітинах якого організму є пластиди?

А кота                            В гарбуза

Б собаки                         Г мухомора

 

4. Напишіть назви органел, що позначені на малюнку рослинної клітини цифрами.

 

1 – хлоропласт

2 – ядро

3 – рослинна оболонка

4 – цитоплазма

 

5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: лелека, лізосома, хлоропласт, лисиця.

Зайвим є термін хлоропласт.

Його можна вважати зайвим тому, що лелека, лисиця – тварини, лізосома є у клітинах тварин. Хлоропласти є тільки у клітинах рослин.

 

6. Яку форму має ядро клітини та які функції воно виконує?

Ядро має круглу форму, містить ДНК і відокремлюється від цитоплазми ядерною оболонкою.

Функції ядра: зберігає спадкову інформацію, керує процессами, що відбуваються в клітині.

 

 

Варіант 2.

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

1. Ядро у клітинах тварин відкрив 

 А А.Р.Броун       Б Б.Р.Гук         В В.Я.Пуркіньє       Г Г.А.Левенгук             

 

2. Клітинної оболонки не мають клітини  

А пшениці         Б бука       В лисиці         Г пасльону

 

3. Хлоропласти в клітині переважно забезпечують

А здійснення фотосинтезу         В запасання речовин

Б транспорт води                           Г розмноження

 

4. Напишіть назви органел, що позначені на малюнку цифрами.

 

1 – вакуоля

2 – клітинна оболонка

3 – ядро

4 – мітохондрія

 

5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: клен, хлоропласт, вакуоля, кажан.

Зайвим є термін кажан.

Його можна вважати зайвим тому, що хлоропласти і вакуоля є тільки в клітинах рослин, є у клені. Кажан – тварина.

 

6. Чим заповнена вакуоля в рослинній клітині та які її функції?

Вакуоля заповнена водою, соком, поживними речовинами.

Функції вакуолі: надає форму клітині, збирає запас поживних речовин, накопичує шкідливі речовини.

Інші завдання дивись тут...