Інші завдання дивись тут...

26. Рослинні угруповання. Значення рослин

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Рослиною-паразитом є

А сосна              Б росичка        В повитиця           г осот

 

2. Виключно на болотах росте

А сосна              Б росичка       В повитиця           г осот

 

3. Як будівельний матеріал використовують деревину

А сосни             Б ліщини         В троянди             Г кукурудзи

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

У межах екосистеми живі організми взаємодіють між собою та з неживою природою.

так

Б

Ряска росте на деревах.

ні

В

У лісі дерева сосни конкурують між собою за світло.

так

 

 

5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: рослинні угруповання, надземна ярусність, підземна ярусність, фотосинтез. Зайвим є термін фотосинтез.

Його можна вважати зайвим тому, що надземна ярусність, підземна ярусність властива рослинним угрупованням, а фотосинтез – це процес утворення органічних речовин у хлоропластах на світлі.

 

6. Установіть відповідність між зображеннями однодольних та дводольних рослин та продуктами, які з них виготовляють.


А хліб                   Б кава

В шоколад              Г олія

1

2

3

4

В

Г

А

Б

 

7. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1  болота

2  степи

3  ліси

А території, на яких зростають переважно багаторічні трав'янисті рослини та які

заливаються водою під час повеней

Б угруповання, у яких переважають деревні рослини

В території, на яких зростають переважно багаторічні трав'янисті рослини, що пристосовані до тривалих посушливих періодів

Г надмірно зволожені території з кислими ґрунтами

1

2

3

Г

В

Б

 

8. Порівняйте широколистяні та хвойні ліси. Заповніть таблицю.

Широколистяні ліси

Хвойні ліси

Відмінні риси

Представлений листяними деревами - покритонасінними, їм характерний сезонний падолист

 Представлені хвойними деревами - голонасінними.

Спільні риси

Мають ярусність, тип угруповання - ліс

 

Виконайте тестові інтернет-завдання до теми «Різноманітність рослин»

Інші завдання дивись тут...

  • Антон
    Спасибо, очень помогли, всегда у вас списую.
    10 березня 2017 15:10