Інші завдання дивись тут...

ДРОБ'ЯНКИ - найменші істоти (побачити можна їх лише за допомогою мікроскопа) на нашій планеті (одноклітинна кишкова паличка, багатоклітинна нитчаста ціанобактерія) . Поширені скрізь: у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот.

Налічує близько 4500 видів мікроскопічних, переважно одноклітинних, організмів.

 

Мікробіологія (від грец. мікрос - малий і логос-вчення) - наука про мікроскопічні організми, основними об'єктами вивчення якої є бактерії. Засновником мікробіології вважають французького вченого Луї Пастера (1822-1895), який розробив методи дослідження бактерій, розробив перші методи боротьби з бактеріями.

 

Відділи царства Дроб'янки: Бактерії та ЦіанобактеріїБактерії та ціанобактерії-найдавніші прокаріотичні організми і ніяких зв'язків із рослинами не мають.

Через відсутність ядра клітини бактерії та ціанобактерій отримали назву прокаріотичні (від грецького «про» — до, перед та «каріон» — ядро).

 

Розміри бактерій і ціанобактерій дуже малі, тому в світловому мікроскопі видно тільки їхню форму, внутрішню будову видно в електронному мікроскопі.

Переваги малих розмірів Недоліки малих розмірів

здатні швидко поглинати багато речовин всією поверхнею, швидко ділитися, швидко поширюватися (наприклад, тваринами або навіть вітром), легко проникати у тіла великих організмів

 

малі клітини, наприклад, легко стають здобиччю більших за розміром істот

 

Бактерії відкрив Антоні ван Левенгук у 1675 році при спостереженні в оптичний мікроскоп природної води та зубного нальоту, але тільки в XIX столітті вчені почали приділяти їм увагу після винайдення електронного мікроскопу.

 

Роль бактерій та ціанобактерій. 

Корисна Шкідлива

• Забезпечують кругообіг речовин і елементів у природі.

• Сапротрофи беруть участь у ґрунтоутворенні.

• Ціанобактерії, пурпурні та зелені бактерії збагачують киснем природу.

• Беруть участь в утворенні залізної руди, карбонатів та інших корисних копалин.

• Біологічне очищення водойм, стічних вод..

• Використовують при виготовленні молочнокислих продуктів та солінні, деяких ліків, кормових добавок для свійських тварин, препаратів для підвищення та відновлення родючості ґрунтів.   

• Використовують при обробці сировини у текстильній промисловості.

• У мікробіологічній промисловості з них одержують антибіотики

• Ціанобактерії зумовлюють явище "цвітіння водойм", що викликає задуху риби.

• Псують харчові продукти, руйнують будівлі та механізми.

• Викликають захворювання рослин, тварин, людей.

 

 

 

 

 

Інші завдання дивись тут...