Загрузка...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВУГЛЕВОДНІ»

Завдання 1. Заповніть таблицю відомостями про вуглеводні різних гомологічних рядів.

Назва ряду

чи

вуглеводню

Загальна

формула

Рівняння реакцій, що характеризують  

властивості

Застосування

Алкани

(насичені

вуглеводні)

СnH2n+2

1. Горіння.

СnH2n+2+xO2→yCO2+zH2O

2. Хлорування.

СnH2n+2+Cl2→CnH2n+1Cl+HCl

3. Термічний розклад.

СnH2n+2→хC+уH2

4. Дегідрування (відщеплення водню).

СnH2n+2→ СnH2n H2 

(над → вкажіть каталізатор Nі)

Використовують

як паливо,

розчинники для

лаків і фарб,

виробляють

вазелін

і парафін,

є сировиною

для виробництва

багатьох

органічних

сполук

 

Етен (етилен)

 

СnH2n
1. Повне окиснення (горіння).

СH2=СН2+3O2→2CO2+2H2O

2. Приєднання галогенів (Cl2,Br2,I2).

СH2=CH2+Br2→C2H4Br2

3. Гідрування (приєднання водню).

СH2=CH22→CH3СН

(над → вкажіть каталізатор Nі)

4. Приєднання галогеноводнів.

СH2=CH2+НBr→CH3─СН2Br

5. Гідратація (приєднання води

відбувається за наявності

концентрованої сульфатної

кислоти H2SO4).

СH2=CH2ОН→CH3─СН2ОН

                   етиловий спирт

Сировина для

виробництва

поліетилену,

добування

етилового

спирту,

органічних

розчинників.

Етин

(ацетилен)

СnH2n-2 1. Повне окиснення (горіння).

2СHСН+5O2→4CO2+2H2O

2. Приєднання галогенів (Cl2,Br2,I2).

СHСН+2Br2→C2H2Br4

3. Гідрування (приєднання водню).

СHСН+2Н2→CH3СН3 

(над → вкажіть каталізатор Nі)

4. Приєднання галогеноводнів.

СHCH+2НClС2Н4Cl2

5. Гідратація (приєднання води),

утворюється оцтовий альдегід.

Рівняння реакції будете вивчати

пізніше.

Використовують

для зварювання

і різання

матеріалів, 

виробництва

етилового спирту,

оцтової кислоти,

є сировиною 

для виготовлен-

ня пластмас і

синтетичних

каучуків

Поліетен

(поліетилен)

nСH2=CH2

 1. Термічний розклад (розклад

за високої температури)

n(-СН2 -СН2-)nСН2=СН2.

 поліетилен        етилен

Виготовлення

протикорозійних

покриттів,

труб, посуду,

ізоляційних і

пакувальних 

матеріалів,

покривних плівок,

деталей автомашин,

тари для хімічно

агресивних речовин

Загрузка...