Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВУГЛЕВОДНІ»

Завдання 1. Заповніть таблицю відомостями про вуглеводні різних гомологічних рядів.

Назва ряду

чи

вуглеводню

Загальна

формула,

формули

сполук

Рівняння реакцій, що характеризують  

властивості

Застосування

Алкани

(насичені

вуглеводні)

СnH2n+2

СH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

C6H14

C7H16

C8H18

C9H20

 

1. Горіння:

СnH2n+2+xO2→yCO2+zH2O

2. Заміщення під час

взаємодії з галогенами

(наприклад, хлорування):

СnH2n+2+Cl2→CnH2n+1Cl+HCl

3. Термічний розклад:

СnH2n+2→хC+уH2

4. Дегідрування (відщеп-

лення водню):

СnH2n+2→ СnH2n H2 

(над → вкажіть кат. Nі)

Використовують

як паливо,

розчинники для

лаків і фарб,

виробляють

вазелін

і парафін,

є сировиною

для виробництва

багатьох

органічних

сполук

 

Етен (етилен)

 

СnH2n

C2H4

1. Повне окиснення:

СH2=СН2+3O→ 2CO2+2H2O

2. Галогенування (приєд-

нання галогенів Cl2,Br2,I2):

СH2=CH2+Br→ C2H4Br2

3. Гідрування (приєднання

водню):

СH2=CH2→ CH3СН

(над → вкажіть кат. Nі)

4. Приєднання галогено-

воднів:

СH2=CH2+НBr → CH3─СН2Br

Сировина для

виробництва

поліетилену,

добування

етилового

спирту,

органічних

розчинників

Етин

(ацетилен)

СnH2n-2

C2H2

1. Повне окиснення:

2СHСН+5O→ 4CO2+2H2O

2. Галогенування (приєд-

нання галогенів Cl2,Br2,I2)

дві стадії:

а) СHСН+Br→ C2H2Br2

б) СHСН+2Br→ C2H2Br4

3. Гідрування (приєднання 

водню) дві стадії:

а) СHСН→ CH2=СН2 

б) СH2=СН2→ CH3СН3 

(над → вкажіть кат. Nі)

4. Приєднання галогено-

воднів:

СHCH+2НCl → С2Н4Cl2

Використовують

для зварювання

і різання

матеріалів, 

виробництва

етилового спирту,

оцтової кислоти,

є сировиною 

для виготовлен-

ня пластмас і

синтетичних

каучуків

Поліетен

(поліетилен)

nСH2=CH2

 1. Термічний розклад

(розклад за високої

температури):

n(-СН2 -СН2-)nСН2=СН2.

 поліетилен        етилен

 

Виготовлення

протикорозійних

покриттів,

труб, посуду,

ізоляційних і

пакувальних 

матеріалів,

покривних плівок,

деталей автомашин,

тари для хімічно

агресивних речовин

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...