Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита

Савчин М.М. «ХІМІЯ 9 клас»

за програмою 2012 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах! 

За новою програмою 2022 року дивись тут...

ЗМІСТ

                 ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 8. Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти

Сторінка 8. Самостійна робота. Хімічні властивоссті оксидів

Сторінка 9. Самостійна робота. Хімічні властивості кислот.

Сторінка 10. Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: солі, основи

Сторінка 11. Самостійна робота. Хімічні властивості основ

Сторінка 13. Самостійна робота. Хімічні властивості середніх солей

Сторінка 13. Домашнє завдання. Хімічні властивості середніх солей

Сторінка 15. Самостійна робота. Типи хімічних зв'язків

Сторінка 16. Домашнє завдання. Кристалічні гратки

                                          ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 19. Самостійна робота. Вода, будова молекули

Сторінка 20. Домашнє завдання. Значення розчинів у діяльності людини

Сторінка 24. Самостійна робота. Поняття про розчини. Розчинність.

Сторінка 25. Домашнє завдання. Поняття про розчини. Розчинність

Сторінка 27. Самостійна робота (рівнева). Кількісний склад розчину

Сторінка 28. Домашнє завдання. Масова частка розчиненої речовини

Сторінка 30. Самостійна робота. Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 30. Домашнє завдання. Розв'язування розрахункових задач

Сторінка 33. Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації

Сторінка 35. Самостійна робота (фронтальна). Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 35. Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-йонів у розчині

Сторінка 36. Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 37. Лабораторний дослід 2. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з випаданням осаду

Сторінка 38. Лабораторний дослід 3. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з виділенням газу

Сторінка 38. Лабораторний дослід 4. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з утворенням води

Сторінка 39. Самостійна робота (фронтальна). Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 39. Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 41. Вправи на складання повних і скорочених йонних рівнянь реакцій

Сторінка 42. Домашнє завдання Повні та скорочені йонні рівняння реакцій

Сторінка 45. Узагальнення знань з теми "Розчини"

Сторінка 46. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Розчини"

                                        ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 49. Самостійна робота. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Сторінка 50. Домашнє завдання. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Сторінка 53. Самостійна робота. Окисно-відновні реакції

Сторінка 54. Домашнє завдання. Окисно-відновні реакції

Сторінка 55. Вправи на складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Сторінка 56. Самостійна робота. Екзотермічні та ендотермічні реакції

Сторінка 57. Домашнє завдання. Термохімічні рівняння.

Сторінка 59. Самостійна робота. Швидкість хімічних реакцій

Сторінка 60. Домашнє завдання. Залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 62. Самостійна робота. Вплив каталізаторів на швидкість хімічних реакцій

Сторінка 64. Домашнє завдання. Реакції каталітичні і некаталітичні

Сторінка 65. Лабораторний дослід 5. Вплив поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Сторінка 67. Розв'язування задач за рівняннями хімічних реакцій

Сторінка 69. Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції"

Сторінка 70. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Хімічні реакції"

                           ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 73. Самостійна робота. Поняття про органічні речовини

Сторінка 75. Самостійна робота. Особливості будови атома Карбону

Сторінка 76. Домашнє завдання. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону

Сторінка 78. Самостійна робота. Метан. Гомологи метану

Сторінка 79. Домашнє завдання. Метан. Гомологи метану 

Сторінка 83. Самостійна робота. Домашнє завдання. Моделі молекул алканів

Сторінка 85. Самостійна робота. Хімічні властивості метану

Сторінка 86. Домашнє завдання. Хімічні властивості метану

Сторінка 87. Самостійна робота. Хімічні властивості алканів

Сторінка 89. Домашнє завдання. Хімічні властивості алканів

Сторінка 90-91. Самостійна робота. Етен (етилен) та етин (ацетилен)

Сторінка 93. Самостійна робота. Хімічні властивості алкенів та алкінів

Сторінка 93. Домашнє завдання. Хімічні властивості алкенів та алкінів

Сторінка 96. Самостійна робота. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях

Сторінка 97. Домашнє завдання. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях

Сторінка 98. Лабораторний дослід 7. Ознайомлення із зразками виробів з поліетену

Сторінка 99. Самостійна робота. Поняття про полімери на основі поліетену

Сторінка 100. Домашнє завдання. Поняття про полімери на основі поліетену

Сторінка 102. Узагальнення теоретичних знань з теми "Вуглеводні"

Сторінка 102. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Вуглеводнії"

Сторінка 104. Самостійна робота. Насичені одноатомні спирти

Сторінка 106. Домашнє завдання. Метанол і етанол

Сторінка 108. Лабораторний дослід 8. Досліди з гліцеролом

Сторінка 108. Самостійна робота. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 110. Домашнє завдання. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 112. Лабораторні досліди 9, 10. Дія етанової (оцтової) кислоти на індикатори. Взаємодія з металами, лугами, солями.

Сторінка 111, 113. Самостійна робота. Етанова (оцтова) кислота. Застосування

Сторінка 114. Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості етанової кислоти

Сторінка 116. Самостійна робота. Поняття про вищі карбонові кислоти

Сторінка 118. Домашнє завдання. Поняття про вищі карбонові кислоти

Сторінка 120. Самостійна робота. Жири. Склад. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 121. Домашнє завдання. Жири. Склад. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 124. Домашнє завдання. Вуглеводи: глюкоза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 125. Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 126. Домашнє завдання. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 128. Лабораторні досліди 12, 13. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом.

Сторінка 128. Самостійна робота. Полімерна будова крохмалю й целюлози

Сторінка 130. Домашнє завдання. Реакції гідролізу крохмалю і целюлози

Сторінка 131. Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 132. Самостійна робота. Аміноетанова кислота. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 133. Домашнє завдання. Аміноетанова кислота. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 135. Лабораторний дослід 14. Кольорові реакції білків

Сторінка 136. Домашнє завдання. Білки. Склад і будова.Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 138. Самостійна робота. Нуклеїнові кислоти.

Сторінка 140. Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки

Інші ГДЗ дивись тут...